Sønderborg vil være klimavenligt fødevareområde

En handleplan for fødevarer, som Sønderborg Byråd netop har godkendt, skal være med til at skabe en sund måltidskultur hos borgerne og bidrage til CO2-neutralitet. Og så skal den skabe grundlag for, at der med lokal fødevareproduktion, som omdrejningspunkt kan opstå levende, eftertragtede bomiljøer i landdistrikterne.

Pressemeddelelse Sønderborg kommune

Borgmester Erik Lauritzen siger i anledning Byrådets godkendelse af Handleplan for Fødevarer 2019-2021
"Det giver rigtig meget mening at satse på lokale råvarer. Alene for sundhedens skyld er der god grund til at udvikle produktion af lokale fødevarer, styrke afsætningen og servere dem lokalt. 
Derudover er det klimavenligt at spise lokale fødevarer, som ikke er transporteret langt og dyrt. 
Og endelig kan vi fremme det lokale erhvervsliv - det vil sige skabe vækst, arbejdspladser og bosætning - ved at støtte og udvikle efterspørgslen på lokale fødevarer.  
Fødevarer kan være en løftestang for udvikling i landdistrikterne, og jeg glæder mig over, at vi i Sønderborg er klar til at gå foran på dette område, som i den grad falder i tråd med FN's verdensmål."
 
Det var et enigt byråd, der godkendte handleplanen, som skitserer en række konkrete tiltag, som skal sikre, at planen bliver til handling. 
 
Herom siger Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer:
"Med handleplanen ønsker vi at sætte et positivt aftryk på borgernes livskvalitet og bidrage til, at vi når målet om CO2-neutralitet i 2029. 
Samtidig vil vi understøtte, at der skabes levende, eftertragtede bomiljøer på landet, og at der hos detailhandel, producenter, restauranter og alle andre madaktører skabes en forståelse for, at fokus på lokale råvarer er 
en vigtig drivkraft for sundhed, oplevelser, bosætning og erhvervsudvikling på landet."
 
Blandt handleplanens konkrete tiltag kan nævnes:
Lokale fødevarer ind i de offentlige køkkener og ind i indkøbsaftaler
Uddannelse af køkkenpersonale til at anvende klimavenlige og lokale fødevarer
ZeroLandbrug - understøtte produktion af klimavenlige fødevarer fra landbruget
Undersøge omfang af madspild og implementere tiltag imod det
Kampagne for klimavenlig, lokal mad i sæsonen
Øge antallet af lokale fødevarebutikker og spisesteder, der anvender/forædler lokalt producerede råvarer
Undersøge muligheden for at etablere fødevaremarked
Undersøge mulighederne for samarbejde over grænsen/fødevareturisme

1. oktober 2019

Fakta om handleplanen

Handleplanen for Fødevarer 2019-2021 er udarbejdet på baggrund af evalueringer og drøftelser i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, samt erfaringer for forskellige projekter og workshops. 
Handleplanens indsatser følges op af projektbeskrivelser og løbende afrapportering i form af status og resultater

Cookiepolitik