Sønderborg hentede international læringspris hjem

Borgmester Erik Lauritzen og vicekommunaldirektør Carsten Lund hentede for nylig "UNESCO Learning City Award"-prisen. Sønderborg Kommune får prisen for arbejdet med indarbejde bæredygtighed og FN's Verdensmål i kommunens drift.

Af ProjectZero

 

Borgmester Erik Lauritzen på scenen sammen med repræsentanter fra Shanghai og Singapore. Borgmesteren holdt oplæg et fælles oplæg sammen med de to millionbyers repræsentanter. Her fortalte borgmesteren om resultaterne indenfor bæredygtighed i Sønderborg.

 

Prisen er en anerkendelse af det eksemplariske fremskridt byerne har gjort for at promovere inkluderende undervisning og livslang læring i lokalområdet, sagde direktør for UNESCOs Institut for Livslang Læring, David Atchoarena, i forbindelse med konferencen.

10 byer verden over - heraf kun to europæiske - fik prisen, som gives til medlemmer af UNESCO Learning Cities netværket. I indstillingen blev det fremhævet, at Sønderborg Kommune har skabt en koordineret struktur, der løfter arbejdet med bæredygtighed til nye niveauer.

Jeg er rigtigt stolt over, at Sønderborg Kommune markerer sig internationalt på den her måde. Vi ved jo hjemmefra, at arbejdet med bæredygtighed og livslang læring skaber en værdi. Men at få en pris for indsatsen og resultaterne er jo et fantastisk skulderklap til hele kommunen og de medarbejdere, der omsætter Verdensmålene til konkret undervisning, fortæller Erik Lauritzen.

Under konferencen holdt borgmesteren sammen med repræsentanter fra Shanghai og Singapore oplæg for de andre deltagende byer. Her blev Sønderborg Kommunes konkrete tilgang til at måle resultater fremhævet. Samtidig blev borgmester Erik Lauritzen bedt om at deltage i den komite, der under konferencen udarbejdede den endelige programerklæring for konferencen. Erklæringen skal sætte rammerne for de kommende års arbejde i UNESCO Learning Cities netværket.

I Sønderborg Kommune er vi rigtigt gode til at omsætte verdensmålene og tankerne om bæredygtighed til konkrete indsatser på især skole- og frivilligområdet samt i samspil med lokale virksomheder. Det arbejde giver genlyd ude i verden, hvor de netop kigger til Sønderborg Kommune for ideer til at arbejde med bæredygtighed. På den måde spiller en mindre dansk kommune som vores med på samme niveau som store internationale millionbyer, siger borgmester Erik Lauritzen.

Arbejdet med bæredygtighed foregår på tværs af Sønderborg Kommunes forvaltninger og med støtte fra et advisory board. Samarbejdspartnerne tæller blandt andet uddannelsesinstitutioner, ProjectZero og private virksomheder.

 

 

 

 

 

23. oktober 2019

Om prisen

UNESCO's Learning City Award anerkender "eksemplarisk fremskridt skabt af byer gennem inkluderende undervisning og livslang læring i lokalsamfund". Vinderne er udvalgt af en international jury.

Om UNESCO Learning Cities

Direkte oversat betyder det UNESCO bæredygtige læringsbyer. Der er tale om et internationalt netværk af byer, kommuner og samfund, som gennem uddannelse og inddragelse af borgerne sikrer bæredygtig udvikling og vækst. Arbejdet med bæredygtighed hænger tæt sammen med læring. I netværket er "læring for alle" og "livslang læring" centrale begreber, der bliver konkrete, når de udmønter sig i fx læreplaner for børn i dagtilbud, en international og en grøn læseplan og undervisningsmateriale for elever i folkeskolerne. Et arbejde som Vidensby Sønderborg, lærere og pædagoger har lagt en stor indsats i.

En UNESCO lærende by efterlever følgende læringsprincipper:

  • Promoverer uddannelse fra folkeskole til højere uddannelse;
  • Revitaliserer læring i familier og lokalsamfund
  • Faciliterer læring i arbejdet
  • Anvender moderne læringsteknologier
  • Fokuserer på løbende forbedring af kvalitet og på at skabe "excellence" i læring
  • Understøtter livslang læring

Cookiepolitik