Our house is on fire

af ProjectZero

Verdens største byer mødtes den 9 – 12 oktober 2019 til C40 Mayors Summit i København for at styrke byernes rolle i overholdelsen af Paris-aftalen. 20 danske kommuner, heriblandt Sønderborg, bakker op om udarbejdelsen af ambitiøse og koordinerede klimahandleplaner - efter C40-opskriften.

 

 

Det haster med handlinger

Ambitionerne om at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grad C udfordres af globalt stigende CO2-udledninger og konsekvenserne sætter deres tydelige spor overalt i verden. Byerne udfordres af klimaforandringer og urbanisering, men har også mulighederne for at handle.

C40-partnerskabets 94 byer har alle forpligtet sig til at styrke indsatsen og skal senest i 2020 have færdiggjort ambitiøse Climate Action Plans, som effektivt adresserer Paris-aftalens målsætninger i de respektive byer. Men det haster med at styrke handlingerne for kursen er ikke 1,5 grader, men i stedet 3-4 graders temperaturstigninger baseret på de nuværende CO2-udledninger!

Vores hus er i flammer - kigger vi den rigtige vej?

FN´s generalsekretær siden 2017, António Guterres, påpegede under konferencens pressemøde vigtigheden af, at byerne gives mere formelle roller i klimaindsatsen. Temperaturstigningen SKAL holdes under 1,5 grader, og generalsekretæren glædede sig over, at byerne er begyndt at dele best practice erfaringer; men der er en lang vej igen og vi er nødt til at skubbe på og være både utålmodige, men også tro på at det kan lykkes. De største omkostninger, bliver omkostningerne ved ikke at handle rettidigt, konkluderede António Guterres.

Roms borgmester forbyder nu kørsel med dieselbiler og Tel Avivs borgmester har gennemført et omfattende træplantningsprojekt. I Hongkong skal CO2-udledningerne per indbygger halveres frem mod 2030 gennem ambitiøse koordinerede indsatser, som både omstiller energisystemet og udfordrer adfærd og forbrug.

Al Gore: klimaforandringerne er langt værre ..

Al Gore understregede situationen alvor og opsummerede i sin dundertale situationen i tre retoriske spørgsmål: Must we change? Can we change? Will we change?

På næsten videnskabelig vis og med højt hævet stemme, gennemgik Al Gore situationens alvor for de knap 2.000 konferencedeltagere, men valgte optimistisk, at konkludere et ”yes” på alle tre udfordringer.

Klik på billedet ovenfor og oplev selv Al Gores tale i København.

Climate Action Planning Framework skaber rammesætningen

C40-byernes værktøjskasse hedder Climate Action Planning Framework og et fortsat medlemskab af C40-samarbejdet forudsætter at byerne senest i 2020 udarbejder en såkaldt Climate Action Plan som nøje følger værktøjskassens anvisninger. Følger man ikke anvisningerne, så medfører det eksklusion fra C40, hvilket for nyligt har reduceret antallet af aktive medlemmer til 94.

 

 

23. oktober 2019

20 danske kommuner træder i C40-fodspor

20 danske kommuner deltager aktivt i kampen mod klimaudfordringerne gennem Realdanias DK2020 projekt, som bygger på helt samme værktøjskasse, som den verdens største byer udarbejder Climate Action Planer efter.

Målet er, at de 20 danske kommuner går i megabyernes fodspor og laver forpligtende klimaplaner, der lever op til Parisaftalens ambitiøse målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under to grader med sigte på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader.Sønderborg deltog derfor sammen med de 19 andre kommuner i C40 Mayors Summit i København den 9.-12. oktober, hvor kommunerne mødtes for at dele viden med eksperter og andre borgmestre.

”Det er vigtigt at kommunerne er ambitiøse i deres arbejde med klimaudfordringerne, hvilket vi også fik bekræftet af førende klimaeksperter der deltog på den netop gennemførte klimakonference i Sønderborg. C40 Mayors Summit giver os ny inspiration og viden, så vi også i Sønderborg Kommune kan afprøve de store byers klimaværktøjer, og dermed sikre at Sønderborg er med i klima-fronten”, fortæller Peter Rathje, adm. direktør, ProjectZero, der deltog på klimatopmødet sammen med Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen og kommunaldirektør Tim Hansen.

Læs mere om DK2020-kommunernes møde i København her

DK2020 er et projekt, der vækker opsigt ikke bare i Danmark, men også internationalt. Det er det første og største eksempel på, at mindre byer og kommuner anvender det internationale C40’s standarder og værktøjskasser for klimaplanlægning. I projektet får de 20 kommuner hjælp og sparring fra globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO.

Paris-aftalen

I Paris blev verdens statsledere i 2015 enige om at holde temperaturstigningerne nede på maksimalt 2 grader, og stræbe efter 1,5 grader. Men siden har såvel FN's klimapanel som videnskaben, slået fast, at det er afgørende ikke bare at stræbe efter, men at holde sig under de 1,5 grader. Forskellen på om den globale temperaturstigning er 2 grader eller 1,5 grader er markant, når man ser på konsekvenserne. Og større temperaturstigninger vil være katastrofale for livet på planeten.

C40 Mayors Summit afholdes efter, at FN's klimapanel har slået fast, at der skal langt mere fart på, såfremt målsætningerne i Paris-aftalen skal opfyldes og i kølvandet på et mindre vellykket FN-klimatopmøde i New York.

Cookiepolitik