KLIMADEBATMØDER

Deltag i et af to ProjectZero-debatmøderne om Sønderborgs klima-omstilling, der afholdes rundt i Sønderborg kommune.

Deltag i et af ProjectZero-debatmøderne om Sønderborgs klima-omstilling:

  • Tirsdag d. 19. nov. kl. 19.30: Den Gamle Kro, Slotsgade 6, Gråsten.
  • Mandag d. 25. nov. kl. 19.30: Guderup Aktivitetscenter, Gammel Guderup 31, Guderup

Sønderborg skal være CO2-neutral i 2029. Visionen blev skabt af tænketanken FuturaSyd i 2007, og er et af byrådets tre fyrtårne. I 2018 udviklede mere end 100 lokale eksperter og inte-ressenter Roadmap2025, som viser vejen til 75% CO2-reduktioner i 2025. Klimahandleplanen omfatter mere, end 50 delprojekter, som alle bygger på en bred opbakning og indsats fra bl.a. byrådet, borgerne og områdets virksomheder.


På klimadebatmøderne vil borgmester Erik Lauritzen og ProjectZero’s Peter Rathje orientere om den nye Roadmap2025 og projektets status.
Herefter er der lagt op til debat om, hvordan vi med nye samarbejder kan accelerere Sønderborg-områdets klimaindsatser.


Tilmelding: tilmeldingsoc@gmail.com eller SMS til 31 42 43 69.
Husk at skrive hvilket møde du ønsker at deltage i.
Alle er velkomne!


Debataftenen er arrengeret af Socialdemokratiet Sønderborg-kredsen

25. oktober 2019

Tilmeld dig her

tilmeldingsoc@gmail.com

eller

SMS til 31 42 43 69.

Roadmap2025-processen

Roadmap2025-projektet har haft til formål at udvikle og forankre en robust 2025-handleplan for Sønderborgs vej mod nullet i 2029. Ambitionen er at realisere 75% CO2-reduktion i 2025 (i forhold til ProjectZero-projektets udgangspunkt i 2007).

Cookiepolitik