Broager Fjernvarme er nomineret til fjernvarmeprisen 2019

Broager Fjernvarme er en af frontløberne blandt de danske fjernvarmeværker og har investeret i solvarme og varmepumpe. Værket er nu blevet nomineret til fjernvarmeprisen 2019.

Innovation og nytænkning

Broager Fjernvarme er et af de mindste fjernvarmeværker i Sønderborg Kommune, men det betyder ikke at, man ikke tænker innovativt i Broager. 

Igennem de seneste år, har værket arbejdet hårdt på deres helt egen grønne omstilling og det hårde arbejde bliver nu belønnet med nomineringen til fjernvarmeprisen 2019. 

Solvarme som første skridt i transformationen

Allerede i 2009 begyndte man i Broager, at satse på den grønne omstilling og byggede et solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget har et solvamreareal på knap 100 m2 og består af 794 solvarmepanler. Anlægget har en maksimalt beregnet effekt på 7 MW, og varmen kan enten direkte sendes ud til forbrugerne eller akkumuleres i et 5000 m3 stort varmelager.

 

Grundvandsvarmepumpe på 4 MW blev idriftsat i 2017

I 2017 blev den nye grundvandsvarmepumpe idriftsat, der nu leverer 74 % af værkets varmeproduktion. Varmepumpen henter varmen fra grundvandet, der pumpes op fra Vemmingsbund og sendes igennem en 2,5 km lang rørledning til varmepumpen. 

Varmepumper som vigtig brik i det fremtidige energisystem

Vores elsystem er under hastig forandring og store mængder af vores el bliver allerede i dag produceret af solceller og vindmøller. For at spare på fossile brændsler og vores begrænsede biomasseressourcer, er det fremover nødvendigt at vi bruger el, også der, hvor vi før har brugt fossile brændsler. Dette kaldes elektrificering og er en vigtig del af den grønne omstilling. 

Broager Fjernvarme er bl.a. nomineret for prisen, fordi værket netop er foreløber på dette område. 

Prisen bliver uddelt på Dansk Fjernvarmes Landsmøde i slutning af oktober

Scenen er sat i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor mere end 2000 deltagere bruger to dage på at diskutere politik, teknik og nyeste trends på markedet. Mødet finder sted d. 24-25 oktober, hvor en af de 3 nominerede værker bliver valgt af deltagerne til at modtage prisen. 

ProjectZero krydser fingerne for at prisen går til Broager Fjernvarme og ønsker stort tillykke med nomineringen. 

 

 

 

 

3. oktober 2019

Varmelager

Om anlægget...

Den nye varmepumpecentral kommer til at ligge ved siden af solvarmeanlægget på Banestien 4, i Broager. Anlægget består af 7 stempelkompressorer fra den hollandske virksomhed, Grasso; som kølemiddel bruges der ammoniak. Varmemediet er grundvand, som bliver pumpet op fra Vemmingsbund, igennem de 2,5 km lange rørledninger, som allerede er etableret – og retur til grundvandet i andre boringer.

Cookiepolitik