Teglværk i front med bæredygtigt byggeri

Af Journalist Stener Glamann

Teglværker bruger enorme mængder energi på at brænde ler, så hvordan kan sådan en virksomhed være andet end klimasynder?

Svaret fra projektleder Jacob H. Bendtsen fra Gråsten Teglværk er: Bæredygtigt byggeri.

Han viser rundt i det næsten færdige demonstrationshus på Havnevej i Egernsund tæt på teglværkerne. Den kompakte rødstensbygning bliver Danmarks tætteste hus og det første parcelhus i Danmark, der er certificeret efter den høje DGNB-standard, der er langt strengere og mere detaljeret end det danske bygningsreglement. Jacob Bendtsen er selv uddannet DGNB-konsulent.

Mursten og isolering i ét

Grundstenen i det bæredygtige hus er Gråsten Teglværks patenterede CleanTechBlock, som på få år kan fordoble virksomhedens omsætning i hele Europa. Produktet har været 8 år undervejs, og er udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet. Teglværket har i flere omgange modtaget EU-støtte til processen, blandt andet til at opføre og markedsføre demonstrationshuset.

CleanTechBlock er mursten og isolering i ét. En blok består af to stykker mursten med isoleringsmateriale imellem. Det lette sorte isoleringsmateriale er opskummet genbrugsglas, som har bundet CO2, der har bedre isoleringsegenskaber end atmosfærisk luft.

Genbrug og energibesparelse

Den teknik er også patenteret. Glasset kommer fra genbrugspladser. De sender det rene glas til glasværker, og så kan Gråsten Teglværk aftage resterne, hvor der godt kan være lidt plast og porcelæn i. Det bliver knust til pulver og senere varmet op til 800 grader under vakuum. Almindeligt glasuld skal varmes op til 1.600 grader, så her er der en stor energibesparelse.

Billigere og nemmere 

Det færdige produkt er ca. 10 pct. billigere end traditionelle mursten og isoleringsmateriale, og så er det meget nemmere at håndtere i byggeprocessen. Der skal ikke mørtel imellem, men blot en fliseklæb, så når blokkene er limet sammen står der en færdig og vand- og varmetæt ydermur. Den holder i mindst 100 år, for der er ingen mørtel, som kan forvitre.

Før, under og efter 

Holdbarheden er netop grundtanken i hele DGNB-certificeringen. Det er et pointsystem bygget op om 40 bæredygtighedskriterier. Her vurderer man byggeriet før, under og efter.

  • Før – er energi- og ressourceforbrug ved materialerne
     
  • Under – er ved byggeprocessen
     
  • Efter – er energiforbruget i drift OG behovet for vedligeholdelse og udskiftning

Et eksempel, som vil overraske mange, er maling. Det boner negativt ud både før, under og efter. I demonstrationshuset har Jacob Bendtsen indvendigt valgt rå murstensvægge af genbrugssten, som giver høj score på bæredygtighed. De skal ikke males og maling indeholder sundhedsskadelige stoffer.

Talrige eksempler

Han har været hver eneste lille detalje i byggeriet igennem fra konstruktion over materialevalg til opvarmning, ventilation og belysning. Alle materialer er certificerede. Træet er dansk fyrretræ og birketræ, en installation i brusekabinen genbruger 80 pct. af vandet og der hænger ingen lamper ned, som kræver rengøring. Det er blot tre ud af talrige eksempler på bæredygtige løsninger, som interesserede kan se og opleve i huset på Havnevej i Egernsund.

Jacob Bendtsen understreger, at de mange bæredygtige løsninger ikke har gjort huset dyrere. Han vurderer, at det samlet set er 10 pct. billigere at bygge efter DGNB, og det er overholdt i demonstrationshuset.

Bæredygtigt tegl

Gråsten Teglværk vil naturligvis gerne sælge mur- og tagsten, og Jacob Bendtsen er helt sikker på, at det materiale stadig har en fremtid for sig.

  • Tænk bare på de mange kirker og slotte, vi har rundt omkring i landet. De står i hundredvis af år, fordi de er bygget af et godt materiale, smiler Jacob Bendtsen.

Innovationen stopper ikke med CleanTechBlock. Næste udviklingsprojekt kan være en genbrugsmursten.

  • Tegl består af ler og sand. Sand er i glas og ler er i porcelæn, så vi kommer til at gå videre med genbrugstanken sammen med Sønderborg Forsyning, fortæller Jacob Bendtsen.

Sideløbende arbejder teglværkerne med at bruge mindre energi i brændingsprocessen. Gråsten Teglværk har i de seneste år reduceret energiforbruget med 15 pct., og de udvikler videre ad den vej.

 

 

6. november 2019

Gråsten Tegl

Gråsten Tegl blev grundlagt i 1903 af den daværende tyske ejer af Gråsten Slot. Tilhører i dag familien Matzen med adm. direktør Peter Matzen som hovedaktionær.

Kapacitet på 25 mio. sten pr. år. Virksomheden har 14 ansatte og et overskud i 2018 på 5,2 mio. kr.

Gråsten Tegl samarbejder med salgsselskabet Egernsund Tegl, der tæller seks jyske teglværker, heraf fem i Egernsund.

Læs mere om Egernsund Tegl her

Teglværksindustrien omkring Flensborg-fjord

Læs mere om den historiske udvikling i teglværksindustrien omkring Flensborg-fjord i Danmarkhistorien.dk 

Sådan skaber DGNB bæredygtigt byggeri

Nedenstående tekster er hentet fra

Helhedstankegangen i DGNB

DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at DGNB ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra, fx hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er.

Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.

Grundstenene i DGNB

DGNB består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen.

En bæredygtigere cerftificering 

I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer er det netop det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB. Her vægtes de økonomiske parametre på lige vilkår med de øvrige, så bæredygtighed bliver meningsfuldt i den daglige praksis i byggebranchen.

Cookiepolitik