Studerende fra EASV og SDU sætter hinanden stævne på Alsion for at udvikle fremtidens smarte klimaløsninger

Sønderborg-studerende skal hacke fremtidens klimaløsninger, når der afholdes ’Sonderborg Smart ZEROHACK’. ’Sonderborg Smart ZEROHACK’ er en innovations-workshop, hvor deltagerne på ultrakort tid skal udvikle klimaløsninger til konkrete problemer formuleret af blandt andre Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune, Sønderborg Varme, SwipBox og EVONET.

Af ProjectZero

ProjectZero og SDU står bag ’Sonderborg Smart ZEROHACK’, hvor studerende fra Sønderborg bliver præsenteret for en række udfordringer, hvorefter de studerende skal komme med deres bud på nye klimaløsninger, som skal spare energi og ressourcer eller reducere udledningen af CO2 i Sønderborg.

”Events som hackathons er vigtige for, at de studerende fra både SDU, EASV og andre uddannelser kommer i nærkontakt med virkelige udfordringer fra samfundet. En hackathon som denne lader de studerende prøve deres evner af i samarbejde med både professionelle og medstuderende fra andre studieretninger, og for SDU er det særlig vigtigt at ruste vores studerende til en tværfaglig fremtid. Innovation er afgørende, både for udviklingen af et smartere Sønderborg, for nye værdiskabende virksomheder og for en mere bæredygtig fremtid.”, siger Frederik Gottlieb, Innovation Consultant, SDU.

Sonderborg Smart ZEROHACK er en ny måde at drive innovation på. Løsningerne er ofte baseret på behandling af store datamængder, og projektet udvikler derfor nye kompetencer hos de studerende, som på sigt kan skabe nye digitale løsninger til verdens klimaudfordringer.

Konkrete problemstillinger

Sønderborg Varme er en af de virksomheder, som kommer med en konkret problemstilling:

”I et fjernvarmenet opstår der desværre fra tid til anden brud på rørledningerne, som medfører tab af både vand og energi og risiko for vandskader på omgivelserne. Derfor er der vigtigt hurtigt at kunne lokalisere sådanne brud. Selvfølgelig gør vi, hos Sønderborg Varme, allerede i dag brug af kendte metoder i branchen, og trækker på egne erfaringer for at sikre, at brud på ledningerne kan repareres hurtigst muligt, men ved at lade de studerende ´hacke´ problemstillingen, tænker vi, der kunne komme nye løsninger og muligheder i spil, som vi ikke har tænkt på. Derfor er vi meget spændte på, hvad de studerende finder af løsninger på vores udfordring”, fortæller direktør Erik Wolff, der ser frem til en spændende innovations-workshop sammen med de studerende.

’Sonderborg Smart ZEROHACK’ har fået stor interesse fra de lokale studerende, så de 50 pladser er allerde booket. Lige nu er der mulighed for at komme på en venteliste i tilfælde af nogle deltagere springer fra. 

Tilmeldingen sker via linket: tilmeld dig 

8. november 2019 kl. 17:00 - 10. november 2019 kl. 15:00

Sonderborg Smart ZEROHACK

Afholdes i weekenden den 8. - 10. november på Alsion og har et særligt fokus på, hvordan en by kan skabe bedre løsninger baseret på tilgængelige data fra offentlige kilder.

Virksomheder der deltager

  • EVONET
  • Sønderborg Varme
  • Swip Box
  • Sønderborg Forsyning
  • Sønderborg Kommune

Dommerpanel

Søndag kåres den bedste idé af en jury som består af:

  • Formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nygaard
  • Adm. direktør Peter Rathje fra ProjectZero
  • Direktør Hans Erik Kristoffersen fra Sønderborg Forsyning
  • Direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme 
  • Direktør Allan Kaczmarek.fra Swipbox

Erik Wolff, Direktør af Sønderborg Varme

Cookiepolitik