Scandic har klima og bæredygtighed i DNA'et

”Hæng dit håndklæde op, hvis du vil bruge det igen”. Dette er en sætning, mange har stødt på rundt på alverdens hoteller. Sætningen har dog en speciel betydning for hotelkæden, Scandic. Det var nemlig en Scandic-medarbejder, som i sin tid kom på idéen med formålet om at spare på vask af let-brugte håndklæder, og samtidigt skåne miljøet.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Scandic har i mange år haft fokus på bæredygtighed, og Scandic i Sønderborg er ingen undtagelse – tvært imod. Det er dog ikke kun bæredygtighed, der er fokus på. Der lægges også stor fokus på energieffektivitet.

Dette resulterede i, at der i gennem årene er blevet investeret i:

  • Tilkobling til fjernvarmenettet
  • Al lys udskiftet til LED
  • Vandspare-anordninger i alle værelser
  • Bevægelsessensorer
  • Energieffektive pumper til ventilation og varme
  • Blev Svanemærket i 2015

Derudover, er der senest blevet gennemført et projekt, som ikke blot forbedrer energieffektiviteten, men samtidig forbedrer komforten for såvel personalet som gæsterne. Facaden på hotellet er nemlig blevet skiftet, hvilket stod færdig i sommeren 2019. Den forbedrede komfort er én ting, men derudover forventes der en betragtelig besparelse i energi. Da den sydvendte facade indebærer nogle store glaspartier, kan den naturlige varme fra solen udnyttes bedre.


Facaden på Scandic, hvor glaspartierne ses

På alle værelser og mødelokaler er der opsat CTS-styring, således man centralt kan styre el, varme og ventilation. Dette kan medføre en årlig besparelse på DKK 75.000 – 100.000. Yderligere er der i mødelokalerne og på gangene opsat følere, således lyset automatisk slukkes, såfremt der ikke er noget aktivitet.

Hoteldirektør, Niels Sørensen, fortæller: ”Hos Scandic ligger det i vores DNA at tænke bæredygtigt. Dette gør, blandt andet, at vi stiller store krav til vores leverandører. Vi ønsker, at vores aftryk på klimaet er minimalt, derfor er vi nødt til at udfordre status quo og tænke fremad”.

Netop krav til leverandører har vist sig, ikke blot at mindske Scandics indirekte klimaaftryk, men derudover har det fremmet udviklingen og innovation af leverandørernes løsninger. Som Niels Sørensen fortæller, ønsker man hos Scandic at udfordre status quo. Dette gøres blandt andet ved flere lejligheder. Hvert land, som Scandic opererer i, har en Sustainability Manager. Disse mødes for at udveksle erfaringer, sparre med hinanden og fremme udviklingen af nye tiltag.


Scandic har tilmed ladestandere til elbiler, således gæster har mulighed for opladning i løbet af sit besøg. 

Scandic har fokus på mange ”afdelinger”, når det kommer til bæredygtighed. Madspild er også én af dem. Der er for nyligt blevet indført madspilds-ambassadører på hotellerne. Disse mødes, ligeledes Sustainability Managerne, og bruger hinanden som sparringspartnere til at udvikle nye løsninger eller forbedre de eksisterende.

Det er tydeligt at se, at man, hos Scandic, har stor fokus på bæredygtighed, og inde bag facaden er der tilmed stor bevågenhed på forbruget. På hvert månedsmøde gennemgås tal for forbruget. Dette gør, at man i tilfælde af udsving har mulighed for at agere på det hurtigere.

Scandics vision og mål er at være CO2-neutrale i 2025. Det ses tydeligt, at de er på rette kurs. Ikke blot med henbilk på CO2-neutralitet, men tilmed hvad angår bæredygtighed. Scandics rejse er meget spændende at følge med i.

20. november 2019

ZEROcompany

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Virksomheder skal gå efter nullet ved at øjne den korte tilbagebetalingstid ved at gennemføre energieffektivisering- og renoveringer for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 38,3 % og energiforbruget med 13,8 %.

Fakta om ZEROcompany

Hvad kræves der for at blive en del af ZEROcompany?

For at blive ZEROcompany skal man:

  • Udpege en energiansvarlig i virksomheden, som sætter spot på energiforbruget.
  • Gennemføre de energirigtige udskiftninger og renoveringer, der er nødvendige for at sikre en reduktion i energiforbruget på mindst 10 %.
  • Dokumentere, at I har gennemført energibesparelserne.
  • Være villige til at offentliggøre jeres indsatser og besparelser på www.ProjectZero.dk til inspiration for andre virksomheder.

Hvis I allerede nu kan dokumentere en energibesparelse på 10 % eller mere i de seneste år og vil fortsætte indsatsen, kan I blive en del af ZEROcompany med det samme.

Klimaledelse

Nøglen til at effektivisere energiforbruget er klimaledelse.

Klimaledelse er en helhedstankegang, hvor man som virksomhed eller myndighed arbejder ud fra principper baseret på god forretningssans og en bæredygtig tilgang til klima og energi.

Læs mere om klimaledelse på Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk.

Cookiepolitik