Sønderborg-virksomheder fik hackét deres udfordringer

Søndag eftermiddag blev vinderne af ’Sonderborg Smart ZEROHACK’ kåret og det bedste koncept blev udviklet af et hold studerende, der vil benytte SwipBox pakkebokse, til at indsamle og bearbejde data om eksempelvis forurening og samtidig benytte boksene til, at private kan dele fysiske ting med hinanden.

Af ProjectZero


Allan Kaczmarek, direktør SwipBox, overrækker 1. præmien.

ProjectZero og SDU stod bag ’Sonderborg Smart ZEROHACK’, som blev afholdt for 50 Alsion-studerende i denne weekend. I løbet af 48 timer skulle deltagerne ’hacke’ konkrete klimaudfordringer, formuleret af både private og offentlige virksomheder fra Sønderborg – og virksomhederne var begejstret for mødet med de studerende

”Det har været en stor og værdifuld oplevelse, at arbejde tæt sammen med de studerende og de er virkelig kommet godt rundt om problemstillingerne – og så har de unge en særlig evne til at tænke ’ud af boksen’ og tænke kreativt uden begrænsninger, med et særligt fokus på FNs 17 verdensmål og vores klimaudfordringer”, fortæller direktør Allan Kaczmarek fra SwipBox, som fik æren af at uddele førstepræmien til et hold studerende, som kom med ideer til at sætte sensorer på alle pakkeboksene for at kortlægge forureningen i ’realtid’ – og samtidig udvide pakkeboksenes funktion, så borgerne kan bytte og låne ting af hinanden.

Sønderborg Varme udfordrede de studerende med en af virksomhedens store økonomiske udfordringer, nemlig at lokalisere ledningsbrud på fjernvarmerør hurtigt:

”Vi har allerede en lang række data til rådighed, men vi havde brug for et kvalificeret bud på, hvordan vi kan anvende vores data til hurtigt at lokalisere et brud på vores fjernvarmerør, så vi straks kan få repareret ledningsnettet. Hermed sikres kunderne deres varme og vi sparer miljøet for CO2. Jeg oplevede nogle meget energiske studerende med en ny tilgang til problemstillingen og innovations-konceptet betyder hurtige løsningsforslag og hurtige beslutninger, hvilket fører til handlinger med det samme – og det er de unges ’mindset’ i dag og det har vi lært rigtig meget af”, siger direktør Erik Wolff, Sønderborg Varme.

I Sønderborg-området arbejdes der på at adskille regnvand fra spildevand, men indimellem sker det, at de to typer vand sammenblandes grundet fejl i koblingen af rørsystemer eller indsivende vand. For at spare miljøet for spildevand blev de studerende bedt om at udvikle en løsning til at rense spildevandet bedre:

”Vi stillede de unge mennesker en teknisk meget krævende opgave, men sjældent har jeg set et team af motiverede og kreative mennesker, der på kort tid fandt en klimavenlig løsning på en meget kompleks problemstilling og jeg er imponeret over, hvordan de unge tænker og det gå-på-mod de udviser, når de stiller sig op foran en række virksomheder og præsentere deres idé”, fortæller direktør Hans Erik Kristoffersen fra Sønderborg Forsyning, som overvejer at invitere de studerende på besøg og sætte dem sammen med et par medarbejdere for at arbejde videre med ideen.

Det er første gang at ProjectZero og SDU afholder et såkaldt ’hackathon’, hvor der samarbejdes intensivt over kort tid, for at udvikle prototyper, skabe konceptudvikling og komme med konkrete ideer, ofte indenfor et specifikt emne, hvor offentlige data udgør en del af løsningen:

”Det har været en meget stor succes at bringe Alsion-studerende sammen med lokale virksomheder og få udviklet løsninger til samfundets store klima-udfordringer. Jeg oplevede en stor begejstring fra virksomhederne, og et flot engagement fra de studerende med mange innovative løsninger. Arbejdsmetoden passer som fod i hose med Sønderborgs ambition om at blive en SmartCity, så vi planlægger at gentage succesen i 2020”, siger adm. direktør Peter Rathje fra ProjectZero.

’Sonderborg Smart ZEROHACK’ er finansieret af EU-midler fra SmartEnCity projektet.

11. november 2019

Virksomheder der deltog

  • EVONET
  • Sønderborg Varme
  • SwipBox
  • Sønderborg Forsyning
  • Sønderborg Kommune

Dommerpanel

Søndag blev den bedste idé kåret af en jury som består af:

  • Formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nygaard
  • Adm. direktør Peter Rathje fra ProjectZero
  • Direktør Hans Erik Kristoffersen fra Sønderborg Forsyning
  • Direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme 
  • Direktør Allan Kaczmarek.fra SwipBox

Cookiepolitik