Sønderborg Kommunen er tæt på at halvere CO2-aftrykket

Sønderborg Kommune som virksomhed er tæt på at nå delmålet om mindst 50 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2020. Det fremgår af CO2- og energiregnskabet 2018, som netop er præsenteret for Økonomiudvalget. Regnskabet viser en reduktion på 49,3 pct. i 2018. Det endelige mål er CO2-neutralitet - altså nul udledning - i 2029

Pressemeddelelse fra Sønderborg kommune

Energiforbruget i kommunens bygninger tegner sig for 70 pct. af kommunens CO2-udledning. Der er gennem tiden investeret 175 mio. kr. i at energioptimere bygningernes forbrug af el, vand og varme og på opsætning af solceller. 44 kommunale bygninger har nu solceller.

En væsentlig årsag til det fine resultat er, at kommunen siden 2007 har halveret sit forbrug af naturgas - og her er det især konverteringen til grøn fjernvarme, der tæller. Det vil således medføre en yderligere reduktion af CO2-emissionen for de kommunale bygninger på Nordals, når også fjernvarmeanlægget i Havnbjerg går fra naturgas til grøn fjernvarme.

Virksomheden Sønderborg Kommune står for ca. 5 pct. af den samlede CO2-udledning i Sønderborg-området. Ud over energirenovering af bygninger har kommunen opsat en del varmepumper for at udfase olie og naturgas, tre fjerdedele af gadelysene er skiftet til LED, bilparken bliver gradvist grønnere, og nye grønne kvadratmeter nybyggeri afløser i de kommende år ældre og mindre energivenlig bygninger.

- ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 når vi kun, når alle bidrager, dvs. forsyningsselskaber, virksomheder, butikker, institutioner, boligselskaber, uddannelsessteder og borgere. Men vi har som kommune en forpligtelse til at gå foran som det gode eksempel, og det glæder jeg mig over, at vi lever op til. Og så har vi jo netop i Byrådet godkendt Klima- og energihandleplanen for 2019-2025 med et nyt delmål på 75 pct. reduktion i 2025. Så der er al mulig grund til, at vi alle fortsætter med at skrue endnu mere op for den grønne omstilling, siger borgmester Erik Lauritzen.

De procentvise reduktioner, som omtales, er i sammenligning med tallene fra 2007, som er året, hvor Sønderborg Kommunes byråd tiltrådte visionen om CO2-neutralitet i 2029, og hvor arbejdet med at etablere ProjectZero begyndte. ProjectZero er det offentligt-private partnerskab, som driver processen med at nå nullet i 2029.

Kontaktinformation

Borgmester Erik Lauritzen, tlf. 27 90 02 06, mail: ela@sonderborg.dk

Klimakoordinator Lene Sternsdorf, tlf. 27 90 66 36, mail: lstr@sonderborg.dk

21. november 2019

CO2 regnskab

Roadmap2025-projektet har haft til formål at udvikle og forankre en robust 2025-handleplan for Sønderborgs vej mod nullet i 2029. Ambitionen er at realisere 75% CO2-reduktion i 2025 (i forhold til ProjectZero-projektets udgangspunkt i 2007).

Cookiepolitik