Matas Perlegade - Energieffektivitet og bæredygtighed i fokus

Da Matas Perlegade 28 for første gang inviterede kunder ind d. 6. oktober 2016, til hvad der dengang var, Danmarks største Matas, var der sket mange ting, som kunderne ikke så.

Af Jens Christian Moltke-Leth


Butikschef, Anni Wandahl Sørensen fremviser butikkens velfortjente sølvdiplom

Da Matas i 2016 skulle åbne den nye butik, var der ikke noget, der skulle mangle. Dette betød, at der blev truffet et valg om, at al belysning skulle være LED. Det ses også tydeligt i butikken, at der ikke er sparet på LED-spots. Disse sidder monteret på de mange lysskinner, som går hele vejen igennem butikken. Butikker måler 500 m2, med mange produkter, som skal præsenteres, derfor var det en nødvendighed med de mange spots.


Butikken på Perlegade 28. 

Med LED kan butikschefen, Anni Wandahl Sørensen, også tydeligt se en forskel: ”LED-belysning giver en bedre præsentation af produkterne, forbedrer kundeoplevelsen og samtidigt har det en afledt klimaeffekt, og det vil vi gerne støtte op om.” fortæller hun. Der er tilmed sat timer på belysningen på lageret, og al lys bliver slukket, når den sidste medarbejder går hjem. Der er derfor ikke noget lys i vinduerne eller andre steder. Slutteligt, har butikken også et klimaanlæg, hvorfor der nemt og enkelt kan holdes styr på temperaturen.


LED-lys sætter fokus på alle områder af butikken.

Forinden åbningen af Matas i Perlegade 28, var planen, at de 3 gamle Matas-butikker skulle erstattes af én energieffektiv butik. Hermed fandt man de store lokaler, som nu både kan huse en afdeling af Sønderborg Løve apotek, og en MAC-sektion i butikken.

Hos Matas er det ikke kun energieffektivitet, man har sat fokus på. Der er tilmed fokus på bæredygtighed som et tema. I efteråret 2019 indførte Matas betaling for plastikposer. Dette var for at reducere mængden af plastik, som florerer. Matas har dog i mange år haft fokus på netop bæredygtighed. Allerede i 1995 opsatte man særlige sorteringspande i butikkerne, hvor kunder og medarbejdere kunne komme af med sin emballage fra produkterne (plastik og glas). Kunder har glædeligt kontribueret til indsamlingen af plastik og glas. Dette førte blandt andet til, at kunderne og medarbejderne i Matas i 2016 indsamlede mere end 50 tons plastik og glas til genanvendelse.


Matas' sorteringsbeholder, som man kan se lige inde for døren.

Matas er derfor ikke blot en energirigtig butik, som med deres indsats, har modtaget ProjectZeros sølvdiplom, men Matas er tilmed en bæredygtigbevidst butik.

ZERObutik

6. november 2019

Vil I være ZERObutik?

Så kontakt en af vores ZERObutik-partnere:


NH Jespersen​ - 74 42 43 30

 

Elektrikeren​ - 74 42 17 50

Møldrup - 74 42 98 00

Sydjysk Eltekniq - 74 40 50 60

Hent ZERObutik-brochuren

ZEROcompany

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Virksomheder skal gå efter nullet ved at øjne den korte tilbagebetalingstid ved at gennemføre energieffektivisering- og renoveringer for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 38,3 % og energiforbruget med 13,8 %.

Fakta om ZERObutik

Hvad kræves der for at blive en del af ZERObutik?

For at blive ZERObutik skal man:

  • Udpege en energiansvarlig i butikken, som sætter spot på energiforbruget.
  • Gennemføre de energirigtige udskiftninger og renoveringer, der er nødvendige for at sikre en reduktion i energiforbruget på mindst 10 %.
  • Dokumentere, at I har gennemført energibesparelserne.
  • Være villige til at offentliggøre jeres indsatser og besparelser på www.ProjectZero.dk til inspiration for andre butikker.

Hvis I allerede nu kan dokumentere en energibesparelse på 10 % eller mere i de seneste år og vil fortsætte indsatsen, kan I blive en del af ZERObutik med det samme.

Cookiepolitik