Roadmap2025 – de store går forrest

Sønderborg-områdets største proces-virksomheder spiller afgørende roller, når der skal  reduceres CO2 frem mod 2025. Et nyt netværk skal hjælpe virksomhederne med at samarbejde om de fælles løsninger og indsatser. 

Af ProjectZero

Global ansvarlighed

Globalt er store virksomheder allerede helt fremme i front, når det gælder CO2-reduktionsindsatser. Virksomhederne har taget klima-teten og er de nye klima-drivers. Virksomhederne motiveres af global ansvarlighed og besparelser.

Erfaringer fra bl.a. Danfoss viser, at det kan betale sig for virksomhederne at styrke indsatsen. Der er i virksomhederne masser af lavt hængende frugter med tilbagebetalingstider på 2 – 5 år, som kan sikre at virksomheden kommer godt fra start. I de kommende år vil virksomhederne ligeledes kunne købe grøn lokalproduceret energi og dermed gøre deres drift CO2-neutral frem mod 2029.

Konkret skal Sønderborg-områdets store virksomheder frem mod 2029 motiveres til følgende tiltag:

 • Plan for CO2-neutralitet
 • Klimastrategi og CO2-regnskab
 • Netværksdeltagelse
 • Styrket energieffektivisering
 • Omlægge forsyningen til vedvarende energikilder bl.a. gennem opbakning til kollektive løsninger for grøn strøm, gas og varme
 • Styrket medarbejderinddragelse

Energispareindsats 2.0 supporteres af ekstern konsulent

De store virksomheder har allerede iværksat en lang række energspare- og renoveringstiltag. Dog mener Peter Maagøe, Viegand Maagøe, at der er en række virkemidler, der stadigvæk kan tages fat på. De nye tiltag i energispareindsatsen 2.0 er således:

 • Procesoptimering
 • Elektrificering og varmepumper
 • LEAN og energi
 • Data og digitalisering
 • Den brede forankring
 • Nøgletal/KPI’er

Vigant & Maagøe firmaet hjælper virksomhederne med at se og udnytte potentialerne, bl.a. skal der gennemføres en række screeninger af udvalgte virksomheders energispare potentialer. Anvendelsen af ekstern konsulent er bl.a. muliggjort gennem DTU forskningsprojektet SAVE/E, som både ProjectZero og Vigant & Maagøe er aktive deltagere i.  

Klimastrategi

Virksomhederne motiveres til at formulere klimastrategi og udarbejde CO2-regnskab for at kunne eksekvere målsætningerne frem mod 2029. Udover at virksomhederne skal have formuleret en klimastrategi, skal virksomhederne også forankre ansvar/indsatser i virksomheden.

Netværk skal inspirere indsatser og ændre tænkningen

Sønderborg-områdets store virksomheder skal samarbejde om det fælles mål at blive CO2-neutrale i 2029. Det sker ved etablering af et fælles Roadmap2025 netværk. 

Ultimo 2019 planlægges afholdt en workshop med Sønderborgs erhvervsliv og SMV’er. Her er der mulighed for at dele best practice erfaringer om, hvordan både store virksomheder og SMV’ere kan komme i mål og blive CO2-neutrale.

Målet er, at virksomhederne får gjort CO2-reduktioner og CO2-neutralitet til en del af deres virksomhedstænkning.

13. marts 2019

 

Cookiepolitik