’Vi gør det, fordi det er sund fornuft’

På Sønderskov-Skolen har de i 7 år haft Energipatruljen, som aktivt hjælper elever, lærere og andet personale med at sætte fokus på at spare på energien. Det er eleverne, der tager styringen.

Af Kasper Wilkens

Sønderskov-Skolen ligger centralt i Sønderborg og er en af de større folkeskoler i Sønderborg Kommune. De har over 650 elever og sammenholdt med lærere og andet personale, betyder det, at over 700 mennesker bruger meget af deres hverdag i de rammer, som skolen tilbyder. Når det gælder de fysiske rammer, er det ofte pedellerne på skolerne, der tager sig af det, og det er også tilfældet på Sønderskov-Skolen, men når det kommer til skolens energiforbrug, så har en gruppe elever også taget ejerskab over opgaven med at sænke energiforbruget.

Energipatruljen hedder den gruppe af elever, som har til opgave at bidrage til at sænke skolens energiforbrug, og måderne, hvorpå de gør dette, handler ikke så meget om teknik, men mere om adfærd. Elevernes, lærernes og andet personales adfærd.

”Vi er otte elever fra 7. klasse, som prøver at mindske energiforbruget på skolen, og det gør vi bl.a. ved at afholde konkurrencer for skolens andre elever.”, siger en af Energipatruljens medlemmer, da vi er ude at besøge dem og deres lærer Henrik Fenneberg.

”Vi har en smiley-konkurrence, som er for de små elever. Vi vil gerne prøve at spare på energien ved at slukke lyset, computere og smartboards og sådan. Derfor har vi lavet en konkurrence, hvor eleverne skal slukke computere, slukke smartboards, slukke lyset og åbne vinduerne for at få friskt luft ind her til foråret. Det skal de gøre, når de går ud til frikvarter. I frikvarterne når de så er ude, så går vi en runde i alle klasserne i indskoling, hvor vi tjekker, om de har gjort det her. Hvis de har gjort alt, så får de en grøn smiley, hvis de har gjort nogle af tingene, men ikke alt, så får de en gul smiley, og hvis de har glemt det hele, så får de en rød smiley.”, forklarer et medlem af Energipatruljen.

Hvad sker der, hvis de ikke får en grøn smiley?

”Hvis de får en gul smiley, så bliver de virkelig sure. Hvis de får en rød smiley, så gælder det om at komme ud derfra hurtigst muligt. De vil meget gerne vinde konkurrencen.”, lyder svaret tilbage fra en af eleverne, mens de andre griner og nikker genkendende til det:

”Jeg tror ikke rigtig, at de forstår, hvorfor de skal slukke lyset og alt det. De ved ikke, at det er for at spare på energien. De ved bare, at de skal gøre det, for så vinder de konkurrencen, og så gør de det bare. Vi har forklaret det for dem, men vi tror stadig ikke helt, at de forstår det”.

”Det vigtigste er også bare, at de gør det.”, supplerer en af klassekammeraterne. 

Eleverne tager styringen

Primus motor for Energipatruljen er Henrik Fenneberg, der er lærer på skolen, men hvis du spørger ham, så er det ikke helt rigtigt. Det er eleverne, der tager styringen, siger han.

Hvordan fungerer Energipatruljen?

”Jamen, det kører på den måde, at eleverne styrer patruljen stort set helt alene. Jeg går ind og finder nogle ideer til dem, men ellers så laver de det hele. Jeg siger bare, at vi skal noget, og så vælger jeg ud, hvis der skal vælges ud, men ellers er det stort set bare dem, der kører det.”, fortæller Henrik.

Henrik Fenneberg har 1 time afsat i sin kalender til Energipatruljen hver uge, og det siger han selv er rigeligt:

”I starten er der selvfølgelig noget opstart, men nu vi har været afsted en gang, fx da vi var afsted til København, hvor de også lavede det hele, så klarer de den faktisk selv mere eller mindre.”

For det er ikke kun på skolen, at de 8 elever får mulighed for at dele ud af deres viden, erfaringer og ideer. De har flere ud-af-huset-ture, som de kalder det:

”(…) … ja, vi var i Paris til COP21, og vi har været i København hvert år til læringsfestival i Bella Centret, og vi har været alle mulige steder. Vi blev endda inviteret til Malaysia, efter vi havde været i Paris til COP21, men det måtte vi desværre sige nej til, da vi ikke havde råd til det.”

Selvom Malaysia-turen ikke blev til noget, så er turene ud af huset noget af det, som de 8 medlemmer af Energipatruljen synes er med til at gøre det hele lidt sjovere og federe at være med:

Hvad er det fedeste ved at være med?

”Turene væk fra skolen! Udover at vi får en tur til Heidepark, når vi er færdige i år, så var vi også i København, og det er jo meget spændende og anderledes”, siger en af Energipatruljens medlemmer, hvorefter en anden supplerer:

”Det er bare det, at vi kommer ud af skolen. Laver noget andet, end det vi plejer. Det er vigtigt”.

Sund fornuft

Formålet med Energipatruljen stor lysende klart for eleverne: Det handler om at spare på skolens energi og lære andre elever, hvordan man har en god adfærd ift. energiforbrug og CO2-udledning, men for Henrik handler det ikke kun om det. For ham er der flere formål med Energipatruljen:

”Udover at de bliver bevidste om at spare på energien, så er det også en fordel for dem, når de skal til naturfagseksamen. Det, at de lærer at stille sig op foran en masse mennesker, det betyder virkelig noget. De bliver trænet i at fremlægge, og det har en stor værdi. Så selvfølgelig er der også noget faglighed i det, men det skulle gerne være lidt skjult faglighed, så de synes, at det er sjovt, og det er mit indtryk, at det synes det. Der er flere af dem, som har sagt, at de vil fortsætte til næste år, og det er jo superfedt.”

Spørger man eleverne selv, så bekræfter de, at der blandt eleverne nu er stor efterspørgsel på at være en del af Energipatruljen, selvom deres klassekammerater i begyndelsen var en smule skeptiske:

”I starten var der nogle, der synes, at det var lidt mærkeligt, men nu synes de, at det er meganice. Inde i vores klasse har vi snakket meget om det, og de vil alle sammen gerne være med igen til næste år.”, svarer en af eleverne af 7. c, mens en anden elev fra 7. a bekræfter:

”Der er også nogle i vores klasse, der fortryder, at de ikke tilmeldte sig.”

For Henrik er det fedt at opleve, at eleverne melder sig frivillig til, og at flere og flere viser interesse for det, når de også først er kommet i gang, og da jeg spørger ham, om det handler om at lære noget ekstra, eller om det er sund fornuft, svarer han:

”Det er sund fornuft. Selvfølgelig vil vi altid gerne lære eleverne noget ekstra, men det her er sund fornuft!”.

Klimaet på skemaet – og I elevernes handlinger

For selvom det er vigtigt at lære at læse, skrive og regne, så er det også væsentligt, at man som elev lærer, at nogle af ens handlinger også har betydning ift. klimaet, og det bliver bekræftet igen og igen i disse dage. Og klimaet spiller også en væsentlig rolle i Energipatruljens arbejde:

”Det spiller ind ift. vigtigheden af at have en energipatrulje – det gør det. I starten bliver de introduceret til, at det, som de skal arbejde med, er energiforbruget på skolen, og nu her får de en biologiopgave i klassen, som omhandler klima. Der sætter jeg så Energipatruljen sammen i en gruppe, hvor de så skal arbejde med klimaet og konsekvenserne ved vores klimaforandringer. Så det er noget, som vi får fokus på nu, og det er noget, som de gerne skulle tage med videre i arbejdet efterfølgende. Det er jo en proces, hvor vi starter med energiforbrug, så CO2 og så nu her klimaforandringerne. Så det kommer nu.”, fortæller Henrik Fenneberg.

Henriks søn har også selv været en del af Energipatruljen, da han selv gik på Sønderskov-Skolen, og den tid har sat positive aftryk på ham.

”Han er stadigvæk bevidst om det. Det har sat nogle aftryk på ham, og også når jeg snakker med de andre, der var med i samme omgang som ham, så sidder det også fast ved dem”, fortæller Henrik Fenneberg.

Det samme gælder for de otte nuværende elever, der er med i Energipatruljen, og når man spørger dem, om de har lyst til at deltage igen næste år, er svaret entydigt: ”Ja!”.

8. maj 2019

Gode råd fra Henrik

Ildsjæl: Find en lærer/tovholder, som er engageret i det! Man skal ikke tage det, fordi man kan se, at man mangler en time eller to, og så kunne man lige gøre det her.

Lav en ansøgningsproces: Lad eleverne søge ind til at komme med i energipatruljen. På den måde kan man som lærer være med til at sammensætte et hold, som man ved kan arbejde nogenlunde selvstændigt. Det er også en kæmpe hjælp, når man starter den her proces op.

Udvælg max 8 elever: Jeg vil ikke have flere end 8 elever med i Energipatruljen, og det er der flere grunde til. For det første så er der ikke så mange elever, jeg er nødt til at skuffe, når jeg skal vælge nogle ud, og i det arbejde, som der er på skolen, så er otte rigeligt. Når de er på skolen, så har de ikke mulighed for at skjule sig bag nogle andre. Og når vi så skal afsted på tur, så passer det med en 9-personers bus, og det er også en overvejelse, for at det så ikke skal blive for dyrt.

Gå i gang!: Det koster kun noget, hvis man vil ud på de ture med Energipatruljen – hvilket kan anbefales – men ellers koster det ikke noget, så det er bare at gå i gang!

Energipatruljen

Energipatruljen består af otte 7. klasses elever, som har til opgave at hjælpe med at reducere skolens energiforbrug og dermed også CO2-udledning. Eleverne arbejder primært selvstændig med at lave konkurrencer, som motiverer de andre elever på skolerne til at slukke for lyset, computere etc.

Energipatruljen har været i gang i over 7 år.

Cookiepolitik