Sønderborg udvalgt til at gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne

Sønderborg er en af de 20 danske kommuner, som skal udvikle topambitiøse klimaplaner med inspiration fra verdens største byer. Sønderborg er udvalgt til Realdanias DK2020-klimaprojektet, som har til formål at bringe Danmark i front med implementeringen af Parisaftalens mål fra 2015.

Af Peter Rathje

 7 danske byer samarbejder allerede i Energibyerne.dk. På Folkemødet i 2018 arrangerede byerne 12 energi-events. Byerne har igen i 2019 et fælles telt på Folkemødet.

Sønderborg er valgt blandt 31 ansøgere og får mulighed for at kigge verdens største byer i klimakortene, og det glæder Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen:

”Klimaforandringerne er en realitet i hele verden, og det er vigtigt for Sønderbor, at lære af de erfaringer, som verdens største byer har fået i kampen mod klimaforandringerne, dele viden på tværs af landegrænserne og samtidig etablere stærke netværk og relationer til gavn for Sønderborgs virksomheder, som globalt er førende indenfor energieffektivisering”, udtaler Erik Lauritzen.

Trykprøvning af Parisaftalen

Fælles for de 20 udvalgte danske kommuner er, at de alle vil sætte turbo under klima-ambitionerne, og at de nu skal i gang med at udvikle klimaplaner og -indsatser, der lever op til Parisaftalens ambitiøse målsætning om at holde den globale temperaturstigning på under 2°C, og helst så tæt på 1,5°C som muligt. 

”I Sønderborg har vi rigtig meget at spille ind med, og Realdanias DK2020 er en god mulighed for at trykprøve ProjectZeros nye Roadmap2025 i forhold til Parisaftalen. Jeg glæder mig til et inspirerende samarbejde med de øvrige danske kommuner i projektet”, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Baggrunden for DK2020 er rapporten ’Deadline 2020’, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentfirmaet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger.

Realdania initiativ

”Det er godt at se, at så mange forskelligartede danske kommuner tager ansvar for klimaet og vil være med i et projekt som DK2020. Der er stærkt brug for samarbejde på tværs af både Danmark og verdens byer, hvis vi skal løse de enorme klimaudfordringer, vi står overfor. Med DK2020 får danske kommuner mulighed for at lade sig inspirere af de bedste klimaløsninger i verden, og de bedste danske løsninger kan komme ud til resten af verden. Vi glæder os meget til at se resultatet af danske kommuners ambitiøse klimaarbejde”, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.  

En del af DK2020 vil foregå som såkaldt ’peer-learning’, hvor de udvalgte kommuner får mulighed for at lære af hinanden og udveksle løsninger og erfaringer med andre deltagende kommuner. Samtidig får kommunerne teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og Danmarks grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40s standard for klimaomstilling. De 20 udvalgte kommuner mødes første gang til intro-workshop den 23. maj 2019.

8. maj 2019

Deadline2020

Med DK2020 sætter Realdania skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau, og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

20 danske kommuner er udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne får gennem projektet teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer hvordan de medvirkende kommuner opnår reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til målsætningen i Parisaftalen.

Læs mere om DK2020: DK2020 Faktaark

Om DK2020: https://realdania.dk/projekter/dk2020

De udvalgte kommuner

De udvalgte kommuner til DK2020 omfatter:

 • Albertslund
 • Allerød
 • Assens
 • Fredericia
 • Frederiksberg
 • Frederikshavn
 • Helsingør
 • Høje-Taastrup
 • Jammerbugt
 • Køge
 • Lejre
 • Lemvig
 • Lolland
 • Middelfart
 • Randers
 • Roskilde
 • Samsø
 • Sønderborg
 • Vejle
 • Aarhus 

Cookiepolitik