Sønderborgs største virksomheder udveksler klimaerfaringer

Sønderborg-områdets største virksomheder skal være de nye klima-drivers og derfor har de været samlet til en opstarts workshop, hvor der blev udvekslet klimaerfaringer og debatteret klimalederskab, så virksomhederne fremadrettet kan samarbejde om ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Af projectZero

Ti af Sønderborg-områdets største virksomheder satte hinanden stævne på Danfoss hovedkvarter i Nordborg, for at opstarte et virksomhedsnetværk, hvor de fremover skal inspirere og lære af hinandens erfaringer med at reducere CO2 og udvise klimalederskab.

”Mange af virksomhederne er allerede godt i gang med at reducere CO2 og energieffektivisere og vi kan lære meget af hinanden og samtidig inspirere og udvikle ’best practice’ modeller, som alle virksomhederne kan få gavn af, særligt de små- og mellemstore virksomheder i området”, fortæller Allan Hermanni, der til daglig har ansvaret for Danfoss bygninger og fabrikker i hele verden.

Allan Hermanni er formand for erfaringsgruppen af de store virksomheder i Sønderborg-området og han glæder sig over interessen fra virksomhederne til at samarbejde om klimaudfordringerne – og ikke mindst at alle vil stille deres erfaringer og viden til rådighed.

”Ved at lære af hinanden og stille vores erfaringer til rådighed kommer vi hurtigere i mål om at blive CO2-neutrale i 2029 og særligt indenfor klimastrategi, energieffektivitet og valg af energikilder har vi alle brug for at blive klogere af hinandens konkrete erfaringer og handlinger”, fortæller Allan Hermanni, der på workshoppen gennemgik eksempler på, hvordan det er lykkedes at reducere CO2-udledningen på Danfoss med 27% globalt siden 2007 og det samlede energiforbrug med 43% i samme tidsrum.

For mange virksomheder handler investeringer i energieffektiviseringer om, hvor hurtigt investeringen kan betales tilbage, men hos Danish Crown oplever man et markant øget pres fra kunderne om at producere energieffektivt og med mindst mulig CO2-udledning:

”Et af fremtidens konkurrenceparametre bliver at producere klimavenligt og allerede nu stiller kunderne krav om energivenlig produktion og vi oplever, at vores kunder har en klar holdning til, hvordan vi hos Danish Crown arbejder med klimaudfordringerne og lytter vi ikke efter, bliver det på sigt vores endeligt”, siger Musse Rasmussen, der er environment, health and safety supervisor hos Danish Crown, der også ser frem til at bidrage med erfaringer omkring det stigende forbrugerkrav om at producere klimavenligt.

Det nye virksomhedsnetværk blandt de store virksomheder vil i deres arbejde have fokus på de 17 verdensmål, udarbejdelse af klimastrategier og CO2-regnskaber, omlægning af forsyningen til vedvarende energikilder blandt andet gennem opbakning til kollektive løsninger for grøn strøm, gas og varme og så selvfølgelig samarbejde om det fælles mål om at blive CO2-neutrale i 2029.

Ifølge ProjectZeros Roadmap2025 skal Sønderborg-områdets store virksomheder frem mod 2025 reducere deres CO2-udledning med 11.000 tons.

3. juli 2019

Følgende deltog i workshoppen:

  • Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  • Danfoss
  • Vesterled Teglværk
  • Gråsten Teglværk
  • Linak
  • BHJ
  • Sønderborg Kommune
  • Danish Crown
  • EUC Syd
  • Sønderborg Forsyning

Flere virksomheder skal arbejde aktivt mod et CO2-neutralt Sønderborg i 2029 og områdets største virksomheder skal være rollemodeller.

ZEROcompany med 50 af områdets førende små og mellemstore virksomheder udgør sammen med ZERObutiks 160 butikker fundamentet for styrkede klimaindsatser i virksomhederne. Målet er at få 90 % af alle Sønderborg-områdets virksomheder til at deltage aktivt mod nullet i 2029 ved at reducere CO2-udledningen med 14.500 tons frem mod 2025.

Cookiepolitik