20 danske kommuner har startet ambitiøs klimarejse

20 danske kommuner har med Concito som rejseleder løst billet til en udfordrende klimarejse – de skal alle senest i efteråret 2020 udarbejde og godkende en klimahandleplan, som integrerer klimaforebyggelse og -tilpasning. Kommunerne træder hermed i C40-byernes fodspor med det formål, at sikre overholdelse af Paris-aftalen fra 2015.

Af Peter Rathje

Fælles for de 20 danske kommuner er, at de alle vil sætte turbo på egne klima-ambitioner, ved i samarbejde at udvikle klimaplaner og -indsatser, der lever op til Paris-aftalens ambitiøse målsætning om at holde den globale temperaturstigning på under 2°C, og helst så tæt på 1,5°C som muligt. 

Baggrunden for DK2020-projektet er rapporten ’Deadline 2020’, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentfirmaet Arup i 2016 i kølvandet på Paris-aftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå aftalens målsætninger.

De store byers værktøjskasse afprøves i Danmark

Det såkaldte Climate Action Planning Framework (CAPF) fokuserer på tre indsatsområder (søjler).

Politisk commitment, samarbejde og kommunikation (søjle 1) skal sammen med styrket forståelse af kommunens specifikke klimaudfordringer og muligheder (søjle 2) og en accelereret implementering (søjle 3) sikre, at kommunen kan leve op til Paris-aftalens klimamålsætninger.

CAPF stiller følgende krav til Klimahandlingsplanen:

 • skal baseres på et handlingsforløb, der baner vejen for nettonul-udledning inden udgangen af 2050 og fastsætte ambitiøse delmål og/eller et CO2-reduktionsbudget
 • skal anskueliggøre hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne og forbedre sin modstandsdygtighed over for de klimaforandringer, der kan ramme kommunen både nu og i fremtiden
 • skal opridse de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster, man kan forvente af planens tiltag og angive, hvordan der opnås en fair fordeling af disse gevinster til byens indbyggere og lokalsamfund
 • skal indeholde en indgående beskrivelse af kommunens forvaltning og beføjelser samt af de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at nå byens klimamål, både i forhold til reduktion af udledninger og klimatilpasning

CAPF angiver ligeledes følgende forslag til proces i de involverede kommuner:

 • betragte klimatilpasning og reduktion af udledninger som et samlet hele og identificere gensidige synergier, der kan forbedre effektiviteten af begge indsatsområder og minimere risici ved investeringer
 • udarbejde en vidensbaseret, involverende og handlingsorienteret plan for at opnå gennemgribende strukturelle omstillinger på både reduktions- og tilpasningssiden under hensyntagen til kommunens/byrådets beføjelser i forhold til det omgivende samfund
 • etablere en transparent proces som kan følge op på og kommunikere gennemførelsen af planens tiltag og opdatere klimaplanlægningen i overensstemmelse med kommunens styrings- og rapporteringssystemer

Godt fra start

DK2020-projektet er nu i gang.

Projektets mere end 60 deltagere fra de 20 deltagende kommuner blev den 23. maj i Middelfart orienteret om projektets metoder og værktøjskasser. Efterfølgende har de hver især vurderet kommunens styrker, svagheder og udviklingspotentialer i forhold til de ovenfor nævnte bærende søjler og deltaget i DK2020-workshops på projektets to-dages arbejdsmøde i Roskilde den 19-20 juni, hvor de deltagende kommuner også blev fordelt på fem ”Peer grupper”, som over de kommende ca. 15 måneder skal bruge hinandens erfaringer til at udarbejde klimahandleplanerne for de 20 kommuner.

Kommunerne VIL INDDRAGES!

Når Folketinget laver energiaftaler og transportaftaler, står der intet om kommunerne. På årets Folkemøde debatterede Energibyernes borgmestre behovet for en styrket inddragelse af kommunerne.

”Den indsats, vi driver på klimaområdet, er helt frivillig, og den skal konkurrere med velfærden. Kommunerne skal skrives ind i loven”, sagde Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) på Folkemødet.

Et konkret forslag kunne være, at staten forhandler en ramme med kommunerne og aftaler bindende mål for den samlede indsats. Den kan udfyldes med forpligtende mål for hver enkelt kommune, afhængig af lokale forhold.

Danmarks syv energibyer er på hver sin måde langt fremme med at reducere CO2-udledningen. Opskriften er at lære fra hinanden, samarbejde med alle gode kræfter i kommunen, med andre kommuner og med øvrige aktører på klimaområdet.

”I Sønderborg Kommune er vi nået halvvejs på 10 år, og vi når nul udledning i 2029. Det kan lade sig gøre, fordi der er politisk vilje, og fordi vi har meget bred opbakning fra borgere og virksomheder. Det er også muligt i resten af landet, hvis kommunerne får opgaven og penge til den”, mente Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S).

DK2020-projektet viser 20 kommuners vilje og commitment - og ProjectZero giver hermed borgmestrenes opfordring videre til den spritnye nye Mette Frederiksen-regering, som har sat klimaet højt på sin dagsorden.

3. juli 2019

DK2020

Med DK2020 sætter Realdania skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau, og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

20 danske kommuner er udvalgt til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne får gennem projektet teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer, hvordan de medvirkende kommuner opnår reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til målsætningen i Parisaftalen.

Læs mere om DK2020: DK2020 Faktaark

Om DK2020: 
https://realdania.dk/projekter/dk2020

 

Deltagende kommuner

De udvalgte kommuner til DK2020 omfatter:

 • Albertslund
 • Allerød
 • Assens
 • Fredericia
 • Frederiksberg
 • Frederikshavn
 • Helsingør
 • Høje-Taastrup
 • Jammerbugt
 • Køge
 • Lejre
 • Lemvig
 • Lolland
 • Middelfart
 • Randers
 • Roskilde
 • Samsø
 • Sønderborg
 • Vejle
 • Aarhus 

Billeder fra DK2020-møde


 

Cookiepolitik