Udlejernergi.dk

Energirenovering i 8 trin igennem nyt digitalt værktøj, der hjælper udlejere og lejere gennem processen

Af Henrik Bielefeldt

Energirenovering giver højere værdi for ejere og udlejere. Men hvordan griber man det an, hvis man vil energirenovere en udlejningsejendom?

Alene sagsgangen kan afholde mange fra at gå i gang, men der er nu hjælp at hente ved et nyt digitalt værktøj.


Her er processen delt op i 8 trin, som er kort og enkelt forklaret. Til hvert trin er der materialer og hjælp i værktøjet, som alle kan bruge. Det hele ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden www.udlejerenergi.dk.

Leder igennem processen
Det er udviklet af ProjectZero i Sønderborg med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, GI.

- Vi har brugt tre år på at undersøge, hvordan vi får udlejere til at energirenovere, og det korte svar er, at det skal være overskueligt. Rigtig mange giver op på forhånd, fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe opgaven an. Det leder vi dem igennem på udlejerenergi.dk, fortæller projektleder Henrik Bielefeldt fra ProjectZero.

Tæt dialog med lejere og udlejere
Udviklingen er sket i tæt dialog med branchen. Både ejere og lejere har været med til at teste værktøjet. En af dem er udlejer Claus Østergaard fra Sønderborg.

- Det er overskueligt og nemt at gå til. Og så er jeg glad for, at modellen tager udgangspunkt i ejendommens reelle energiforbrug i stedet for teoretiske beregninger, påpeger Claus Østergaard.

Også formanden for Danske Lejere i Sønderborg, Morten Dohrmann, er tilfreds med udlejerenergi.dk.

- Vi har lige haft en sag i huslejenævnet efter den her model. Det er jo win-win for alle. Lejerens samlede udgift stiger ikke, og der bliver et bedre indeklima og bedre lejligheder. For udlejerne er det en gevinst, at de får mere tilfredse lejere og mindre udskiftning, bemærker Morten Dohrmann.

Dialog er afgørende
Begge fremhæver dialogen mellem udlejer og lejer som afgørende for succesen. Det fremgår tydeligt af værktøjet, at udlejeren skal være i dialog med lejerne under hele forløbet. Det giver mest værdi for begge parter.

- Åbenhed er et nøgleord. Hvis udlejeren lægger sine beregninger åbent frem og gerne diskuterer dem med lejerne, kan energirenovering blive til et fælles projekt, siger Henrik Bielefeldt.

Et projekt med opbakning fra lejerne er nemmere at få finansieret og at gennemføre. Desuden øger det chancen for, at lejerne rent faktisk høster energigevinsten, fordi de følger deres forbrug og kender mekanismerne.

30. januar 2019

Hvidbog

Her kan du læse hvidbogen der danner baggrund for hele projektet

Energirenoveringer

Her kan du læse mere om hvor det oftest kan betale sig at energirenovere

Cookiepolitik