Lillebælt Syd klar med foreløbig miljøkonsekvensrapport

Den 7. december indsendte Sønderborg Forsyning miljøkonsekvensrapporten for Vindmølleparken Lillebælt Syd.

Af Henrik Bielefeldt

Gennem de sidste 18 måneder har COWI gennemført observationer og foretaget beregninger for at kunne udarbejde miljøkonsekvensrapporten for Vindmølleparken Lillebælt Syd. Resultatet blev indsendt til Energistyrelsen den 7. december og er efterfølgende blevet offentliggjort samt præsenteret på 3 borgermøder i november måned.

Sonfor har valgt at gennemføre en åben og gennemsigtig proces, hvorfor rapporten efter den formelle indsendelse også sendes til nabokommunerne og offentliggøres på hjemmesiden Lillebælt Syd.

For at forklare den foreløbige miljøkonsekvendsrapport er der lavet videoer med rapportens resultater.

Mennesker og sundhed

Her kan du høre om undersøgelse af Lillebælt Syd Vindmølleparkens mulige påvirkning af menneskers sundhed.

Fugleliv

Her kan du høre om undersøgelse af Lillebælt Syd Vindmølleparks mulige påvirkning af fugleliv i og omkring Lillebælt. 

Landskabet

Undersøgelse af Lillebælt Syd Vindmølleparks mulige påvirkning af landskabet

Du kan læse den samlede 257 siders lange rapport med tilhørende bilag her: Miljøkonsekvensrapport 

Rapporten kommer i offentlig høring i 2019.

15. januar 2019

Fakta om Lillebælt Syd Vindmøllepark

Hvor stor bliver den?

Parken bliver på i alt 160 MW. For at opnå den ønskede kapacitet for vindmølleparken arbejdes der i projektet med to ’yderpunkter’ med henholdsvis de største og de mindste vindmøller, der kan komme på tale:

20 møller på 8MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 192,5 meter med en vingelængde på 83,5 meter og 109 meter til nav.

40 møller på 4MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 165 meter med en vingelængde på 65 meter og 100 meter til nav.

Hvilken kapacitet får den?

Med 160MW kan den producere strøm svarende til forbruget i 140.000 husstande. I virkeligheden vil parken levere grøn energi til husstande, virksomheder, institutioner, transport og gadebelysning. 

Hvor grøn er den?

Parken ventes at kunne reducere CO2-udledningen med 250.000 tons om året. Det svarer til godt en tredjedel af Sønderborg-områdets nuværende årlige udledning fra strøm produceret af fossile brændstoffer.

Kan man blive medejer?

Ja, den såkaldte Køberetsordningen, der findes i loven om fremme af vedvarende energi, giver naboer mulighed for at købe ejerandele, hvis de bor i nærheden af det sted, hvor møllerne skal opstilles eller blot inden for samme kommune. Det betyder, at borgerne i Sønderborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Aabenraa og Haderslev kommuner kan købe ejerandele.

Hvornår kan parken begynde at levere strøm?

I 2022, hvis forundersøgelsen godkendes, og der gives etableringstilladelse.

Cookiepolitik