Klimaomstillingen kræver aktiv inddragelse og handling

Vi skal vente et par år på elbilerne, men ellers er de tekniske løsninger til klimaomstillingen allerede til stede. Statens rolle er at bakke op med laveste prisudbud på grøn energiproduktion, så nu er det op til byerne at spille klimakortet. Både Sønderborgs og Ringkøbing-Skjerns borgmestre bekræftede mandag deres kommuners commitment.

Af ProjectZero

Vi skal vente et par år på elbilerne, men ellers er de tekniske løsninger til klimaomstillingen allerede til stede. Statens rolle er at bakke op med laveste prisudbud på grøn energi, så nu er det op til byerne at spille klimakortet. Både Sønderborgs og Ringkøbing-Skjerns borgmestre bekræftede mandag deres kommuners commitment.

Sønderborg Teater dannede mandag rammen om SLTVs erhvervskonference ’Klima & Bright Green Business’, hvor klimaudfordringen blev diskuteret i et erhvervsperspektiv med fokus på både udfordringer, løsninger og erhvervsperspektiver.

Mere end 200 deltog på konferencen, hvor en lang række eksperter, organisationer, virksomheder og politikere hver gav deres løsninger på den brændende klimaplatform – set både i et lokalt og et globalt perspektiv.

Borgmesteren: Vi kan ikke vente længere

Borgmester Erik Lauritzen bød velkommen og slog fast, at det er tid til handling:

”Vi kender alle udfordringerne, vi ved, hvad der skal til, og vi kan derfor ikke tillade os at vente længere. I Sønderborg tager vi problemerne alvorligt og skaber samtidig grønne jobs og mange flere jobs er i vente, hvis de rigtige indsatser igangsættes fremadrettet”, sagde borgmester Erik Lauritzen, der også slog fast, at der er god forretning i den grønne omstilling.

Finansministeren: Markedet skal styre løsningerne – ikke politikerne

Finansminister Kristian Jensen fortalte om regeringens vision for et Grønt Danmark som et demonstratorium for verdens byer og lande - og slog samtidig et slag for, at det bliver markedskræfterne, der skal styre, hvilke energiteknologier og løsninger, som kommer i spil.

”Mange års energipolitik har taget udgangspunkt i, hvilken energiteknologi politikerne blev rådet til var bedst. Det har vi ændret på, så i dag er det markedskræfterne, der bestemmer, hvilke teknologier der skal benyttes og har konkret betydet, at vi har fået seks gange mere vedvarende energi for de samme penge i det seneste udbud”, sagde finansminister Kristian Jensen og opfordrede samtidig danske virksomheder til at skabe grøn innovation og vækst, sådan som en række Sønderborg-virksomheder allerede gør med stor succes.

Erhvervslivet: Sønderborg er et powercenter indenfor klimateknologi

Kim Fausing, koncernchef hos Danfoss A/S, fortalte deltagere om, hvordan Danfoss bidrager til klimaomstillingen globalt, og hvordan Danfoss sikrer sit klimaudsyn og sine fremtidige kompetencer.

”Sønderborg har udviklet sig til et powercenter indenfor klimateknologi, og vi får årligt besøg af cirka 200 delegationer, som kommer til Sønderborg for at se vores teknologier og løsninger. Sønderborgs ProjectZero er vi derfor store tilhængere af, fordi det er et foregangsprojekt, som er med til at transformere vores by”, fortalte Kim Fausing til ZEROnyt i forbindelse med konferencen.

Michael Vater, vicepresident hos Better Energy A/S, fortalte om ATsolar-casen (nu et teknisk kompetencecenter i Better Energy) og om, hvordan man skaber en ny, grøn virksomhed på rekordtid.

Sønderborgs ProjectZero: Byerne er de nye ’drivers’ i klimaomstillingen

Peter Rathje, administrerende direktør hos ProjectZero, fortalte deltagerne om den nye Roadmap2025, og om hvordan planens eksekveringen forankres til både kommunen, læring og forretningsverdenen. Klimaomstillingen har store forretningsperspektiver, som skal videreudvikles sammen med erhvervslivet.

”Vejen til nullet er inddelt i en række faser med separate milestones. Roadmap2025 bygger på 52 konkrete projekter, som samlet skal bidrage til 75 procent CO2-reduktion i 2025”, fortalte Peter Rathje, der også understregede, at Sønderborgs commitment til at nå målet om CO2-neutralitet i 2029 ikke står til diskussion.

Meteorologen: Alle skal bidrage til den grønne omstilling

Meteorolog Jesper Theilgaard havde et indlæg på erhvervskonferencen, hvor han talte om, hvor alvorlig klimasituationen er, og hvordan klimaforandringerne forventes at påvirke det gode liv – også helt lokalt:

”Udover hvad verdens ledere bliver enige om, og hvilke rammesætninger der stilles op, så er vi også nødt til at gøre noget på det helt lokale niveau og hjemme hos den enkelte borger”, sagde Jesper Theilgaard og opfordrede til, at alle byder ind med, hvordan de hver især vil bidrage til den grønne omstilling.

15. januar 2019

Sønderborgs unge var også repræsenteret

Sønderborgs unge var også tilstede ved konferencen, hvor spørgelystne og aktive repræsentanter fra bl.a. Alssundgymnasiets Miljøråd og Sønderborg Ungdomsråd opfordrede til en mere offensiv rammesætning, der gav almindelige danskere som dem selv større handlerum for at agere bæredygtigt.  

Hvorfor beskatter vi ikke flyrejser, ville Katrine Johnsen, medlem af Sønderborg Ungdomsråd, gerne vide fra Finansministeren, efter han selv gav udtryk for, at det smarte ved afgifter netop var, at de virkede på folks adfærd.

Rasmus Madsen, der deltog som repræsentant fra Alssundgymnasiets Miljøråd, glædede sig over konferencen, som havde givet ham en langt bedre indsigt i klimaomstillingen og bekræftede ham i, at hans arbejde for at skabe mere opmærksomhed og handling på klimaområdet var et hårdt men vigtigt stykke arbejde. 

Billeder fra SLTVs erhvervskonference ’Klima & Bright Green Business’

Fokus på planlægning og lokalt engagement

Andre eksperter kom også med indlæg på konferencen i Sønderborg, blandt andre professor ved Institut for Energiplanlægning, Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen, der fortalte om fremtidens integrerede energisystem, som muliggør en omstilling til 100% vedvarende energi.

Christian Ibsen, direktør for CONCITO, Danmarks Grønne Tænketank, gav sit bud på byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen og Jesper Nygård, koncernchef hos Realdania, talte om bæredygtige byer og om, hvordan byerne skal ombygges og omstilles i et globalt perspektiv. Realdania bakker op om City40-samarbejdet i forventning om, at omstillingserfaringerne fra MEGA-byerne også kan inspirere danske provinsbyer.

Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortalte blandt andet om, hvordan kommunen mobiliserer den brede folkelige opbakning til at realisere deres vision om 100% vedvarende energiproduktion. Brandingforsker Ole Have Jørgensen fortalte om, hvilken betydning branding har for byernes bosætnings- og investeringsfremmestrategi og opfordrede Sønderborg til at styrke sin klimabranding-indsats.

Henrik Bindslev, dekan ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet, tog i sit indlæg fat på en ambitiøs dansk dagsorden på energiområdet, der skubber på den globale omstilling. Bindslev pegede bl.a. på Triple Helix-modellen, hvor kommuner, universiteter og virksomheder arbejder sammen om at skabe nye mere effektive løsninger. Clean Cluster bygger bl.a. på denne tænkning.

Klimakonferencen var arrangeret af SLTV i samarbejde med Sønderborgs ProjectZero.

Cookiepolitik