Køreplanen mod 2025 godkendt

Byrådet har godkendt Sønderborgs nye Roadmap2025, som viser vejen til 75% CO2-reduktioner i 2025. 

Af ProjectZero

Planen er udviklet i et tæt samarbejde mellem mere end 100 lokale og nationale eksperter og udgør samtidig et robust fundament for vækst og jobskabelse, inddragelse af de unge, Sønderborgs UNESCO Learning City rejse med FN´s Verdensmål, digitalisering og SmartCity-udvikling.

Sønderborg fortsætter dermed rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Siden starten i 2007 er behovet for handlinger kun blevet endnu større. Klimaudfordringerne bliver mere og mere synlige, og omstillingen skal op i et helt andet gear for at leve op til det, verdens lande aftalte i Paris i 2015. Byerne spiller en afgørende rolle, og Sønderborg vil være rollemodel og spydspids i arbejdet.

Roadmap2025 bygger på fortsat energieffektivisering af bl.a. boliger og virksomheder samt et markant gearskifte i omstillingen til områdets egen vedvarende energi fra vind, sol og biomasse.

Resultat af fælles koordineret indsats

Peter Rathje, ProjectZero, glæder sig over den nye køreplan og sender en stor tak til projektets mange deltagere, som fortsat har store aktier i at føre projekterne ud i livet.

"Opgaven er lykkedes over al forventning. I tæt samarbejde har projektets mere end 100 deltagere skabt rammerne for de kommende års ambitiøse indsatser. Såvel resultatet som metoderne har stor interesse for andre byer, først skal køreplanen ud og køre i Sønderborg-området, baseret på aktiv deltagelse fra alle borgere i alle aldre og områdets virksomheder", siger Peter Rathje.

Byrådet godkendte den 19. december 2018 den nye Roadmap2025. Det var også Byrådet, som medio april 2018 igangsatte Roadmap2025-processen, som har involveret mere end 100 lokale og nationale eksperter fokuseret på 8 indsatsområder.

Godkendt som en samlet rammesætning 

Byrådet har godkendt Roadmap2025 som en samlet rammesætning for at realisere ProjectZero-visionens NUL i 2029. Over de kommende år skal delprojekterne igangsættes baseret på partnerskaber, co-creation og tilvejebringelse af supplerende funding m.v.

De 8 områder omfatter ejerboliger, almene boliger, privat udlejning, privat transport, virksomheder, landbrug, tung transport og energiproduktion. Samlet er der beskrevet 52 projekter, som understøtter de igangværende initiativer indenfor energirenovering, grøn transport, borgerinvolvering, elektrificering, indfasning af vedvarende energiproduktion m.v.

ProjectZero´s deltagelse i EU-projekterne REFURB, SmartEnCity, Happi og Act Now har sammen med erfaringerne fra CITIES (DTU & AAU) skabt et solidt grundlag for trimning af eksisterende projekter og fælles udvikling af nye Roadmap2025-projekter.

8 arbejdsgrupper har udviklet køreplanen

Projekterne er i efteråret 2018 udviklet og beskrevet af de tilknyttede 8 arbejdsgrupper, som har haft deltagelse fra både private virksomheder, kommunen, uddannelse og forskning, energi- og systemeksperter m.v. De 8 arbejdsgruppers resultater er gennemregnet i samarbejde med bl.a. PlanEnergi, Aalborg Universitet og EA Energianalyse.

Erfaringerne fra Sønderborgs Roadmap2025-proces vil blive anvendt af andre europæiske byer som inspiration og værktøj, når byerne i de kommende år skruer op for deres klimaomstilling. Dette gælder bl.a. de 42 byer, som deltager i SmartEnCity Network og de danske Energibyerne.dk.

15. januar 2019

Roadmap2025-processen

Roadmap2025-projektet har haft til formål at udvikle og forankre en robust 2025-handleplan for Sønderborgs vej mod nullet i 2029. Ambitionen er at realisere 75% CO2-reduktion i 2025 (i forhold til ProjectZero-projektets udgangspunkt i 2007).

Roadmap2025-processen er gennemført i 2018 i følgende 8 trin:

1. Byrådets godkendelse af Roadmap2025-projektet (april)
2. Scenarie-workshop (maj)
3. Kick-off workshop (juni)
4. Segmentfokuserede arbejdsgrupper (juni – oktober)
5. Evaluering og kalkulation (september – november)
6. Midtvejs-diskussioner (oktober)
7. Rapportering (oktober – november)
8. Byrådets godkendelse (december)

Roadmap2025-rapporten

Download og læs den 64 sider Roadmap2025-rapport her.

Download og læs projektbeskrivelserne her.

Uddrag fra forordet i Roadmap2025-rapporten:

”Roadmap2025-rapporten beskriver, hvordan Sønderborg-området realiserer 75 % CO2-reduktion frem mod 2025 baseret på lokalt samarbejde, koordinerede indsatser og viljen til at gøre en forskel. Roadmap2025 er dermed en vigtig milepæl på vejen mod nullet i 2029. Roadmap2025 er resultatet af mere end 100 personers arbejde på 8 definerede indsatsområder gennem mere end et halvt år.

Det lokale engagement skaber klimaeffekter og udvikler samtidig et bæredygtigt og attraktivt lokalsamfund. Rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg skaber innovation og vækst i de mange Sønderborg-virksomheder, som arbejder med energieffektivitet, urbanisering og nye smarte og bæredygtige teknologier. Rejsen bygger på læring og klimadannelse fra ABC til PhD, og den tiltrækker og fastholder borgere, som gerne vil være en del af et meningsfuldt fællesskab.

Sønderborg har udsyn i verdensklasse. Vi suger viden til os og deler ud af vores erfaringer. Vi håber derfor, at Roadmap2025 vil inspirere alverdens byer og virksomheder til ambitiøse klimaindsatser og på den måde bidrage til en bæredygtig og bedre verden for kommende generationer.

Underskrevet af Lars Tveen (formand for ProjectZero-Fonden) og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen.

Cookiepolitik