Grønne skraldebiler til Sønderborg-området

Sønderborg Forsyning har vundet sit eget udbud for affaldsindsamling. Det betyder, at Sønderborg Forsyning insourcer hele affaldsindsamling til gavn for miljø, bedre service og mindre CO2-udledninger. De nye biler skal køre fra 2020.

Af Nicolas Bernhardi

Forsyningen har vundet sit eget udbud

I efteråret 2018 sendte Sønderborg Forsyning den fremtidige affaldsindsamling i offentlig udbud. For at understøtte Sønderborg-områdets ProjectZero vision var det en del af udbuddet, at de fremtidige renovationskøretøjer skal køre på enten cng eller el. Efter at Sønderborg Forsyning havde afgivet et kontrolbud viste det sig, at opgaven bedre kan løses internt.

Bedre service til kunderne

Det er vigtig for Forsyningen at yde en god service for borgerne, og det er derfor også helt klart et mål, at borgerne er tilfredse med affaldshåndteringen og affaldsindsamlingen. "Ved at tage opgaven om affaldsindsamlingen hjem vil vi arbejde for at yde en endnu bedre service for vores kunder fremover", fortæller Lars B. Riemann, direktør for Sønderborg Forsyning.

Miljørigtige køretøjer for en grøn affaldsindsamling

I alt skal Sønderborg Forsyning anskaffe 18 nye renovationskøretøjer. 4 af disse køretøjer skal være eldrevne, og de resterende vogne skal køre på cng (komprimeret naturgas). På denne måde er der mulighed for at drive køretøjerne med biometan fra Sønderborg-områdets biogasanlæg.

Alle nye skraldevogne skal være udstyret med et elektrisk komprimatoranlæg. I en konventionel renovationsbil bliver affaldet presset med hjælp af et hydraulisk komprimatoranlæg. Dette kræver, at der sidder en hjælpemotor på bilen, der sikrer, at hydraulikken virker. Med hjælp af et elektrisk komprimatoranlæg spares der altså yderligere på brændsel – strømmen til anlægget kommer fra batterier, som sidder på vognen.

Derudover larmer de nye biler langt mindre og udleder heller ikke lige så mange partikler.

Ny affaldssortering fra 2020

De nye biler skal være delt op, således det er mulig at samle sorteret affald i en enkel bil. Fremover skal vi i Sønderborg Kommune sortere affald i 6 fraktioner; Metal & plast, pap/papir & glas og restaffald & organisk affald. Til denne nye sortering får vi 3 to-delte affaldsspande.

14. januar 2019

Affald som vigtig ressource

Affald er allerede i dag en meget vigtig ressource, og ved at borgerne sorterer deres affald rigtigt, kan vi sikre, at store dele af affaldet kan genanvendes. Er du tit i tvivl, om hvordan du skal sortere dit affald, så kan du læse mere om affaldssortering i Sønderborg Forsyningens sorteringsguide:

https://sortering.sonfor.dk/

Lars B. Riemann, Direktør Sønderborg Forsyning

Organisk husholdningsaffald kan bruges til biogas

Organisk husholdningsaffald kan på sigt blive en vigtig ressource for at producere biogas i Sønderborg-området. Gassen kan anvendes som naturgas og bruges til områdets busser og de nye renovationskøretøjer. 

Cookiepolitik