Fremtidens boliger bliver smarte – og elektrificerede

Tirsdag dannede Alsion i Sønderborg rammen om en ActNow workshop, som tog pulsen på, hvordan vi energieffektiviserer den nuværende bygnings-/boligmasse. De tekniske løsninger er kendte, så hvordan får vi skabt flere ActNow-handlinger i boligforeningerne, ejerboligerne og de kommunale bygninger, baseret på energirenovering og lokal grøn energiproduktion?

Af ProjectZero

De knap 60 deltagere fra det meste af Syd- og Sønderjylland brugte dagen på at dele erfaringer med henblik på at finde de mest inspirerende eksempler, som de kunne tage med hjem og arbejde videre med i både kommunalt og privat regi.

Workshoppen startede med en række korte inspirationsoplæg, hvor adm. direktør Peter Rathje fra ProjectZero bød velkommen og slog fast, at energirenovering af boligmassen er et særdeles vigtigt fokusområde, så vi sikrer en bedre udnyttelse af energien, samtidig med at boligens energifunktioner bliver ”elektrificeret” med grøn strøm.

Folketingets nye Energiaftale 2018 peger på behovet for energirenovering af boligmassen, men savner paradoksalt nok politiske ambitioner og budgetter, påpegede Peter Rathje. 

Boligerne bliver smarte

Fremtidens boliger (hjem) bliver fyldt med teknologi, der er med til at skabe et godt indeklima, god komfort samt bedre livskvalitet, hvor fokus er på fleksibilitet og boliger, der forsynes med vedvarende energi.

”Byggebranchen er meget traditionel i dag, og det er forbrugerne også, så derfor skal der ske en adfærdsændring og tænkes helt anderledes, når et hus skal bygges eller renoveres”, fortalte Theis Passer, som er direktør i virksomheden AVI, der rådgiver private boligejere i forbindelse større ombygninger eller nybyggeri.

Theis Passer kom med eksempler på fremtidens bolig, der automatisk tilpasser sig familiens behov, og med intelligente kontakter, fjernbetjeninger, iPad/tablet eller computere, hvor man let og hurtigt kan styre belysning, varme, internet, underholdning, vinduer, gardiner og persienner.

Når boligen forlades, sørger systemet for at slukke alt lys i boligen, lukke vinduer ligesom persiennerne lukker, når solen får temperaturen til at stige over en bestemt temperatur og alt kan følges online.

Data skal hjælpe med den grønne omstilling

Hvert sekund produceres der tusindvis af data/målinger og en effektiv grøn omstilling forudsætter fremadrettet at data indsamles, struktureres og anvendes som information og beslutningsgrundlag for investeringer og drift af energisystemet.

”Data skal man kunne stole på, og valide data er nøglen til arbejdet med eksempelvis opbygning af elnet, fremtidens smarte hus og anden planlægning af energiforbrug. Fjernaflæste elmålere er et eksempel på, hvordan alle husstande i Syddanmark sender daglige data om den enkeltete families elforbrug og ved at benytte de indsamlede data, kan forbrugere selv se sit forbrug, ligesom data kan bruges til at styre bygningernes energiforbrug”, fortalte Hanne Rasmussen, som er Senior Sales Specialist hos KMD.

Fremtidens leverandør af en energistyringsløsning er, ifølge KMD, også en dataformidler. En dataformidler, der via en fleksibel platform kan hente og videresende energidata i alle formater fra alle kilder, og som kan analysere energidata og præsentere dem for forskellige interessentgrupper, som kan bruge dataene til eksempelvis at nedbringe energispildet i bygninger. 

Kommunernes strategiske energiplanlægning er fundament

Klimachef Morten Westergaard fra Middelfart kommune fortalte om kommunens strategiske energiplanlægning:

”Klimaudfordringen er alvorlig, og der skal handles nu, og derfor skal vi hele tiden fortælle politikerne og borgerne om, hvorfor det er vigtigt at gennemføre den grønne omstilling og sammen skabe et CO2 netto-nul samfund i 2050”, fortalte Morten Westergaard og gav en række konkrete eksempler og konsekvenser på, hvad den globale opvarmning har betydet for klodens tilstand.

Middelfart Kommunes strategi er at blive en grøn vækstkommune, og det sker i et samarbejde med andre kommuner, blandt andet ved at skabe et fællesskab om privates indkøb af varmepumper. Kommunen har blandt andet implementeret nye geotermiboringer, som kan energiforsyne borgere uden for fjernvarmeområder. En lodret boring ned i 100 meters dybde, henter omkring 40 graders varmt vand op fra undergrunden og pumper det ud i nærvarmeløsninger. Også energirenoveringer og bæredygtigt byggeri er vigtige fokusområder for Middelfart Kommune.

Middelfart Kommuner er en del af de danske Energibyerne.dk, som har indledt et samarbejde for at skrue op for den grønne omstilling. De syv byer vil gøre sig selv og Danmark fri af fossile brændsler hurtigst muligt og vil dele viden om energieffektive løsninger, borgerinvolvering og planprocesser med høj effekt. De syv energibyer er Frederikshavn, Horsens, Høje – Taastrup, Middelfart, Ringkøbing – Skjern, Skive og Sønderborg.

Energisystemerne bliver komplekse

Fremtiden bringer udfordringer for energisystemerne, når der skal omstilles til et grønne samfund, og direktør Morten Hartmann fra Haderslev fjernvarme fortalte om, hvordan fremtidens energisystem er meget kompleks med blandt andet biogas, brintproduktion, vindenergi og den stigende elektrificering af blandt andet transportområdet.

”Vi kommer til at interessere os mere for samspillet imellem vores energisystemer, eksempelvis lagring af energi, hvilket kræver store investeringer, når der kommer meget strøm fra vindmøller, og jeg opfordrer til, at alle tænker over, hvor man får mest energi for energi-investeringerne og sikrer, at energien bruges de rigtige steder på de rette tidspunkter,” fortalte Morten Hartmann fra Haderslev fjernvarme, der også forventer en strammere regulering og øget liberalisering af hele energisektoren, hvilket kan udfordre fremtidens energisystemer.

El-systemet udfordres

Ifølge chefkonsulent Jacob Andreasen fra EvoNet har Danmark i dag et stærkt elnet med en høj forsyningssikkerhed og en konkurrencedygtig pris i forhold til andre europæiske lande.

”Når boligopvarmningen skal transformeres til el, og el-bilerne for alvor begynder at rulle ind i byerne, så skal vi i gang med at se på, hvordan vores elnet skal møde fremtidens krav til energiproduktion med varierende elpriser samt et markant øget forbrug af el hos borgerne og virksomhederne”, fortalte Jacob Andreasen fra EvoNet som driver, vedligeholder og udbygger elnettet, som forsyner 325.000 hjem og virksomheder i Syd- og Sønderjylland og dele af Nordjylland.

Efter de korte inspirationsoplæg gik deltagerne i gruppearbejder, hvor dagens oplæg blev diskuteret og omsat til læresætninger og fælles handlinger.

 

30. januar 2019

Se video fra workshoppen

ActNow og EU Baltic Sea region

Act now workshop – Energy management

Workshoppen er en del af EU-projektet ’Act Now!’. Projektet sætter særlig fokus på, hvordan man identificerer, involverer og uddanner de lokale nøgle-aktører i udfordringen og med ambition om at skabe flere handlinger og resultater for et grønnere samfund.

I Sønderborg er netop energirenoveringen af bygningsmassen et af de væsentlige områder, som ProjectZero har fokus på, for at nå i mål med visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

I løbet af 2019 afholdes yderligere 2 ActNow workshops med fokus på finansiering hhv. offentlig-privat samarbejde.

17 partnere fra 9 Baltic Sea lande samarbejder i ActNow-projektet med bl.a. ProjectZero og Sønderborg om at udvikle metoder til at accelerere omstillingen. Projektet er et såkaldt Interrreg BSR ’Baltic Sea Region” projekt. Læs mere om Interreg BSR her: https://www.interreg-baltic.eu/home.html

Projektet understøtter den tværkommunale strategisk energiplanlægning (SEP), hvor Sønderborg Kommune i kommunalt regi samarbejder med Aabenraa, Tønder og Haderslev kommuner om at sikre den bedste og billigste grønne energiinfrastruktur. Læs mere om SEP Sønderjylland projektet her: https://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/strategisk-energiplanlaegning

Billeder fra workshoppen

Cookiepolitik