Borgermøde om biogasanlæg i Kværs

Ca. 100 borgere fra Kværs og omegn kom for at høre mere om planerne for biogasanlægget mellem Kværs og Snur-om. Det var Sønderborg Kommune og Nature Energy, der havde inviteret til mødet.

Bekymringer om transport- og lugtgener

Generelt var der en positiv stemning til borgermødet, og deltagerne lyttede interesseret til oplæggene fra henholdsvis Sønderborg Kommune, Nature Energy og Niras, som er bygherrens rådgiver for miljøvurderingen.

Spørgsmål vedr. transport- og lugtgener var dem, der vejede mest blandt deltagerne af mødet. De præcise tilkørselsforhold skal analyseres under planlægningsprocessen.

Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge lokalområdets påvirkning af projektet

"En miljøkonsekvensvurdering har til formål at undersøge, hvorvidt et givent projekt påvirker området sammenlignet med situationen før", forklarede Lotte Weesgaard fra rådgivervirksomheden Niras.

Mulige støjgener fra transporten til og fra anlægget samt mulige lugtgener eller påvirkninger af dyr eller naturen omkring anlægget indgår ligeledes i rapporten.

Rapporten skal dermed danne et beslutningsgrundlag for byrådet, som skal træffe den endelig beslutning om byggeprojektet.

Landbruget bakker op om projektet

"Områdets landmænd er i god dialog med Nature Energy. Vores medlemmer har tegnet en 15-årig kontrakt med Nature Energy, så vi tror på projektet, og at det er godt for vores område", sagde Karsten Gram, projektleder ved LandboSyd.

Også borgmesteren Erik Lauritzen bakkede op om projektet, som fremhævede de mange positive aspekter der ligger i projektet for lokalområdet og landbruget.

Borgerne bedes om at give deres input

Alle iddér og kommentarer fra borgermødet indgår i miljøkonsekvensundersøgelsen, men borgerne bedes fortsat om at give deres input til projektet. Dette kan ske ved at indsende dem skriftligt til:

E-mail: post@sonderborg.dk 

eller 

Sønderborg Kommune

Erhverv & Affald

Rådhustorvet 10

6400 Sønderborg

24. januar 2019

Fakta om anlægget

  • Biogasanlægget ved Kværs forventes at omdanne op til 600.000 ton biomasse og producere 20 mio. m3 grøn biogas til gasnettet. 
  • Anlægget kan hvert år producere grøn gødning til at gøde et areal på størrelse med ca. 18.000 fodboldbaner.
  • Anlægget vil være en investering på ca. 250 mio. kr. 
  • Modelberegninger fra Damvad Analytics viser, at anlægget i byggeperioden vil skabe mere end 220 job og 70 faste arbejdspladser, heraf 15 på selve biogasanlægget

Biogasanlæg i Sønderborg

Nature Energy planlægger at opføre to biogasanlæg i Sønderborg-området. Ved anlægget i Glansager forventer man at påbegynde bygningsfasen i løbet af vinteren 18/19. Ved anlægget i det vestlige Sønderborg sættes planlægningsfasen snart i gang.

Læs mere på: http://biogassonderborg.projectzero.dk/

Cookiepolitik