Workshopforløb for de store virksomheder skydes i gang

Sønderborg-områdets store virksomheder var samlet for at skyde et workshopforløb omhandlende klimastrategi og energiledelse i gang. Forløbet strækker sig over 4 workshops og løber frem til april 2020

Af Jens Christian Moltke-Leth


Virksomhederne taler om FNs verdensmål

Mandag d. 2. december mødtes de 10 største virksomheder i Sønderborg-området hos LINAK for at indlede et workshopforløb omhandlende klimastrategi og energiledelse.

Det er fjerde gang virksomhederne mødes. De første tre gange har været for at udveksle erfaringer og muligheder, når det kommer til energieffektiviseringer. Nu er det dog handling, der bliver lagt fokus på.


Energiledelse bliver vendt som ét af forløbets overordnede emner

Workshoppen d. 2. december var startskuddet til et forløb, som strækker sig over 4 gange, hvor virksomhederne fra gang til gang kommer med nye erfaringer fra forskellige områder, som bliver delt på tværs af de repræsenterede brancher.

På trods af at de deltagende virksomheder har forskellige karakterer, ses der stort potentiale for, at vidensdeling kan kontribuere til effektiviseringer hos de andre deltagere. Det kan blot være en anden måde at benytte et system på, som er med til at øge effektiviteten.


Der bliver udvekslet erfaringer på tværs af såvel virksomheder som brancher

Forløbet som helhed er designet til, at virksomhederne skal engagere og lære af hinanden, men samtidig skal virksomhederne lære noget om sig selv. Som en del af workshoppen arbejdede virksomhederne enkeltvis for at klarlægge virksomhedens profil. Denne bruges i forbindelse med konkretiseringen af de ønskede mål i forbindelse med klimaatrategi og energiledelse. I gennem de næste tre workshops vil virksomheder arbejde endnu mere fokuseret med områderne og fordybe sig i handlingerne, der ligger bag opnåelsen af de opstillede mål.


Den gode udsigt nydes imens der arbejdes indivuelt med at klarlægge virksomhedernes profiler. 

Næste gang virksomhederne mødes er i januar, hvor der vil tages yderligere skridt i arbejdet med klimastrategier og energiledelse.

4. december 2019

Deltagende virksomheder

- LINAK
- Danfoss
- Gråsten Teglværk
- Vesterled Teglværk
- Stryhns
- BHJ og Essentia
- SONFOR
- Danish Crown
- Sygehus Sønderjylland
- Alsion (SDU)

ZEROcompany

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Virksomheder skal gå efter nullet ved at øjne den korte tilbagebetalingstid ved at gennemføre energieffektivisering- og renoveringer for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 38,3 % og energiforbruget med 13,8 %.

Cookiepolitik