Danmarks nye klimalov understøtter Sønderborg-områdets ProjectZero

Danmark fik sin nye Klimalov i fredags, som alle folketingets partier, bortset fra Nye Borgerlige og Liberal Alliance, fik forhandlet på plads.

Klimaloven skal sikre, at Danmark når den målsatte reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Målsætningen omfatter både CO2, metan og lattergas udledningerne. I 2025 skal der følges op på, om omstillingen går den rette vej.

Af projectZero

 

Allerede i 2007 satte byrådet i Sønderborg et ambitiøst mål om CO2-neutralitet i 2029 og siden har ProjectZero arbejdet målrettet med at koordinere indsatserne for at nå nullet i 2029. Derfor glæder det Peter Rathje, direktør for ProjectZero, at den nye klimalov hviler på en bred opbakning fra næsten alle Folketingets partier:

”Klimaudfordringerne er alvorlige og med en langsigtet og bred aftale på tværs af folketingets partier, skabes der nu politisk opbakning til at gennemføre den nødvendige omstillingen af alle dele af samfundet. Danmarks nye klimalov er også godt nyt for vores egen, ambitiøse ProjectZero-omstilling, da loven giver os en langsigtet, national rammesætning, som vi har efterspurgt længe”, siger Peter Rathje.

Den ny klimalov bygger på inddragelse af faglighed, forskning og forankring hos den enkelte borger og virksomhed, den er baseret på fem års handleplaner, med løbende opfølgning på fremdriften, efter helt samme principper som ProjectZero arbejder:

”Roadmap2025, som blev udviklet af flere end 100 eksperter fra erhvervsliv, uddannelsessteder, boligforeninger, forsyningsselskaber og Sønderborg Kommune, er Sønderborg-områdets klimahandlingsplan. Ting ændrer sig over tid. Nye teknologier bliver udviklet og derfor skal vejen mod nullet  løbende evalueres og gentænkes og det gør vi også i Sønderborg hvert femte år”, siger Peter Rathje, der nævner transportsektoren, som en af de områder, hvor omstillingen går langsommere end forventet:

”Der er behov for allerede nu at styrke forberedelserne til elbilenes indtog samt virksomhedernes grønne transport-indsatser. Energien til fremtidens grønne transport skal komme fra el og biogas produceret lokalt i Sønderborg-området.” siger Peter Rathje, direktør for Sønderborgs ProjectZero.

Den nye klimalov forventes at blive vedtaget i Folketinget inden jul og skal følges op af en klimahandlingsplan med konkrete klimatiltag i foråret 2020.

 

9. december 2019

Klimaloven

Hovedpunkterne i Danmarks nye Klimalov er:

  • Loven fastslår, at Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. Dermed lovfæstes klimaambitionen.
  • For at sikre, at målet bliver nået, skal der opstilles et delmål i 2025.
  • Delmålet i 2025 skal Klimarådet foreslå i forbindelse med den klimahandlingsplan, som regeringen vil forhandle på plads med Folketingets partier i foråret 2020.
  • Med loven indføres der desuden en årlig fra opfølgning fra Klimarådet på, om den til enhver tid siddende regeringen er på rette vej med den førte politik.
  • Loven indfører desuden et princip om, at man ikke må sætte en lavere målsætning end det, der allerede er opnået.
  • Reduktionerne i drivhusgasserne skal ske på dansk grund, fastslår loven og dermed kan Danmark ikke bruge køb af CO2-kvoter som en vej til at nå målet.
  • Skulle der mangle nogle få procent i at nå 70 procents-målsætningen til sidst, så har partierne dog indført en sidste udvejsklausul. Her kan partierne mødes igen og finde andre løsninger - eksempelvis CO2-kvoter - hvis det er nødvendigt for at nå målet.

Roadmap2025-projektet har haft til formål at udvikle og forankre en robust 2025-handleplan for Sønderborgs vej mod nullet i 2029. Ambitionen er at realisere 75% CO2-reduktion i 2025 (i forhold til ProjectZero-projektets udgangspunkt i 2007).

Cookiepolitik