Borgmesteren: Vi skal rådgive borgerne bedre om de grønne løsninger

Spørgsmålene var mange, da omkring 20 gæster mandag aften deltog i et klimadebatmøde i Guderup Aktivitetscenter om Sønderborgs omstilling, hvor borgmester Erik Lauritzen og ProjectZero-direktør Peter Rathje orienterede om byrådets klima-målsætning om at blive CO2-neutral i 2029 og den nye Roadmap2025-køreplan.

Af ProjectZero

Borgmester Erik Lauritzen bød velkommen og fortalte, at der var et behov for at få en status på ProjectZero, da han fortsat bliver spurgt om, ’hvad det dér ProjectZero er for noget’:

”Jeg troede egentlig at alle vidste hvad ProjectZero er, når man bor i Sønderborg-området, og heldigvis er der mange som ved hvad ProjectZero er, men vi skal have alle med, så derfor er vi her i aften”, sagde borgmesteren i sin velkomsttale.

Målsætning for 2020 er 50 procents reduktion i CO2-udledningen i Sønderborg-området og det er borgmesteren overbevist om nok skal blive nået.

”Der sker nogle store ryk lige nu. Vi er i gang med at få fjernvarmen til Nordals og det nye biogasanlæg i Glansager går i drift i løbet af 2020 – og ja – vi mangler lidt endnu, men vi kommer i mål i 2020. Det var så også de lavt hængende frugter og selvom det ikke har været nemt hele vejen, så bliver det meget vanskeligere nu”, sagde borgmester Erik Lauritzen, der endnu en gang slog fast, at et samlet byråd fortsat står bag ProjectZero-visionen.

”Vi har et godt og stærkt fundament at bygge videre på. ProjectZero er en succes for klimaet, for jobskabelsen og for vores grønne omdømme og derfor vil vi holde fast i vores vision om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Det stærke partnerskab mellem borgerne, virksomhederne, uddannelsesstederne, boligforeningerne og forsyningsselskaberne og ikke mindst det stærke økonomiske og ideologiske partnerskab med Bitten og Mads Clausens Fond skal fortsætte”.

ProjectZero-direktør Peter Rathje fortalte om den videre vej mod nullet i 2029 og gennemgik hovedtemaerne i Roadmap2025, som er køreplanen frem mod 2025, hvor CO2-udledningen skal være reduceret med samlet 75 procent.

”Der er store usikkerheder i planen – det skal vi være ærlige at fortælle. Blandt andet er hele transportsektoren en stor udfordring, da omstillingen af transportsektoren går langsommere end planlagt. Vedvarende energikilder som biogas, solceller, geotermi og vindmøller er vigtige og nødvendige for at nå nullet i 2029, men i Sønderborg har vi – som nogen af de eneste – en konkret plan for, hvordan vi blive CO2-neutrale i 2029”, sagde Peter Rathje der herefter bød op til debat.

Og spørgsmålene fra tilhørende var mange. Blandt andet blev der snakket meget om solceller, herunder om man ikke kunne bruge tag-arealer til at sætte solceller på og ideerne var mange. Blandt andet om Sønderborg Forsyning kunne leje private hustage og sætter solceller på dem.

Derudover var der spørgsmål om fjernvarmen og hvornår den kom endnu bredere ud i kommunen og om man ikke – på en intelligent måde – kunne flytte energiforbruget til tidspunkter, hvor der var et naturligt lavt forbrug, eksempelvis om natten.

Også genanvendelse af plastik blev diskuteret og hvem der skulle betale regningen for den grønne omstilling.

”Den grønne omstilling kommer til at koste samfundet penge og jeg glæder mig over, at vi er et rigt samfund, så vi har råd til den nødvendige omstilling af vores samfund, hvis vi vil. Det kan betyde investeringer, som ikke viser sig at være økonomisk rentable på den korte bane, men til gengæld er godt for klimaet, eksempelvis når vi renovere vores skoler”, sagde borgmester Erik Lauritzen i debatten.

Flere af de fremmødte spurgte også ind til, hvor de kunne få uvildig rådgivning og vejledning, når en borger overvejede at skifte til grønne løsninger og den udfordring stod borgmesteren selv med, da han for nylig købte et sommerhus og det har givet anledning til overvejelser hos borgmesteren om, hvordan borgerne kan hjælpes endnu bedre, når de står foran grønne investeringer.

”Vi er nået langt og mange vil gerne være med til at tage de næste skridt, men borgerne famler lidt lige nu og jeg tror, der endnu engang er brug for masser af rådgivning og vi skal finde ud af, hvem der kan rådgive borgerne i Sønderborg-området, for der er rigtig mange der gerne vil gøre en ekstra indsats, men de ved bare ikke præcis, hvad der er det bedste at gøre”, fortalte Erik Lauritzen efter mandagens klimadebatmøde i Guderup Aktivitetshus.

Borgmesteren, der for nylig har købt et sommerhus, kender godt til at mangle uvildig rådgivning:

”Hvordan kan jeg bedst opvarme sommerhuset og hvor kan jeg søge uvildig rådgivning? Jeg mangler dem, som kan forklare mig, hvad det, der står på varmepumpen, betyder i et sprog, som menigmand kan forstå. Jeg tror, vi skal se på, hvordan vi kan give den rådgivning til borgerne uden, at vi kommer i en konkurrencesituation med virksomhederne og vi må godt se på, om vi kan hjælpe borgerne lidt mere på vej, når de står foran grønne investeringer”, siger borgmesteren.

Arrangementet i Guderup Aktivitetshus var det foreløbigt sidste klima-debatmøde, men flere møder er måske på vej.

”Vi skal helt sikkert bruge mere tid på at komme ud og fortæller borgerne mere om ProjectZero og jeg vil i hvert fald gerne bruge flere aftener i alle hjørner af Sønderborg Kommune. Når vi laver vi et møde i Sønderborg by, så er det fjernt for nogle borgere, men kan vi komme ud til et landbylaug i eksempelvis Blans og holde et tilsvarende møde, så tror jeg faktisk, at der er rigtig mange, der gerne vil deltage og få noget inspiration”, fortæller borgmester Erik Lauritzen.

27. november 2019

ZERObolig

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Boligejerne skal implementere fjernvarme, varmepumper og grøn strøm for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 38,3 % og energiforbruget med 13,8 %.

Gode råd til en mindre energiregning

Du kan downloade folderen "ZERObolig - gode råd til en mindre energiregning" og se, hvordan du kan forbedre din energiregning

Du kan downloade folderen hér.

Cookiepolitik