Inspirerende ProjectZero ’Summer Summit 2019’

ProjectZero har netop afholdt ’Summer Summit 2019’ for de mange personer, som siden årsskiftet har haft fuldt fokus på implementeringen af de 50 konkrete projekter, som danner baggrunden for Roadmap2025 og som skal sikre Sønderborgområdet CO2-neutralitet i 2029.

Af projectZero

Der er fuld fart på den lokale, grønne omstilling i Sønderborg-området med implementeringen af de 50 konkrete projekter i Roadmap2025 og i sidste uge mødtes omkring 70 frontløbere for at få en status på de 50 projekter i Roadmap2025.

Det blev en inspirerende dag med masser af ny klimaviden fra eksperter og motivation til det videre arbejde fra, blandt andre, Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen:

”Min personlige drivkraft har ændret sig fra, at vi i Sønderborg skulle gå foran og skabe ny vækst, til en mere ideologisk tilgang, hvor vi i Sønderborg Kommune er en del af ’noget større’ og jeg vil ikke blive gammel uden at kunne kigge tilbage og sige: Jeg har også helt personligt bidraget i kampen mod klodens klimaudfordringer”, sagde Erik Lauritzen i en meget bevæget og personlig tale.

Borgmesteren fortalte, at Sønderborg-området er godt på vej med ProjectZero-visionen og at hele byrådet, med begejstring, bakker op om den ambitiøse Roadmap2025 plan:

”Vi skal være klar til at træffe svære personlige og politiske beslutninger og træffe utraditionelle valg, også selvom det gør ondt, for godt nok er vi langt fremme med at reducere CO2 og skabe grønne arbejdspladser og grøn, lokal vækst, men der er også rigtig lang vej endnu, for at nå vores målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029”, sagde Erik Lauritzen, der personligt takkede de mange deltagere for det store arbejde og indsats med at implementere Roadmap2025.

Inspiration til deltagerne

Deltagerne til ’Summer Summit 2019’ fik også spændende ny viden og inspiration fra dagens oplægsholdere.

Anders Brandt fra TV2 Vejret fortalte om de seneste globale – og lokale – temperaturer og kunne blandt andet fortælle, at temperaturen stiger mere i Danmark end i resten af verden, hvilket er et klart faresignal, da det skaber grobund for voldsomt vejr i form af skybrud og forhøjet vandstand.

Anne Grete Holmsgaard fra Energifoden, gav en status på landbrugets udledning af CO2 samt det arbejde som er i gang i sektoren for at nedbringe CO2-udledninger fra dyrehold samt energirenovering og energibesparende initiativer. Hun fortalte, at der lige nu er et stort fokus på de nemme og simple løsninger såsom udskiftning af belysning men også at biogas og udtagning af lavtliggende jorde var på dagsordenen hos landbruget, som også kigger på nye produkttyper, eksempelvis kunstigt kød.

Michael Bellers Madsen fra Concito kunne fortælle, at hver dansker havde en årlig CO2-udledning på 17 tons og CO2-udledningen forsat er stigende og at Danmark har en 7. plads i verden med dem der sætter det største CO2 fodaftryk, blandt andet fordi antallet af biler fortsat er stigende.

Michael Bellers Madsen sluttede af med at konstatere, at ’Den kødspisende, ofte flyvende, bilkørende personer fremover vil være en subkultur, mens den grønne livsstil vil være mainstream’.

Dagen blev afsluttet med en mini-workshop om, hvordan Sønderborg-området kan bakke op omkring den forestående landsindsamling, hvor TV2, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, samler ind til fordel for klimaet.

TV2s landsindsamling sker for at sikre viden om træers betydning for klimaet, samt at der bliver plantet nye træer i Sønderborg og ProjectZero vil, i samarbejde med lokale interessenter, styrke virksomhederne deltagelse med henblik på at gøre det nemt for både ansatte og borgerne at bidrage med beløb til indsamlingen.

Status på arbejdsgrupperne

Flere end 100 personer har været involveret i arbejdet med Roadmap2025 og ’Summer Summit 2019’ gav en status på fremdriften i de 50 projekter som Roadmap2025 er bygget op omkring.

Morten Vestergaard, formand for arbejdsgruppen Ejerboliger, kunne fortælle, at der er fuld fart på konverteringerne fra olie-og gasfyr til fjernvarme og at der nu udvikles informationsmaterialer, som skal danne baggrund for en dybere dialog om energirenovering, når håndværkere, pengeinstitutter og ejendomsmæglere møder de husejere, som er i gang med – eller planlægger – energirenovering af deres private bolig.

Formanden for arbejdsgruppen Boligforeninger Michael Jensen, glædede sig over, at omkring 4.000 boliger i ejerboligforeningerne nu er energiscreenet og at der er udarbejdet mange energistrategier som ligger klar til vedtagelse og efterfølgende igangsætning. Derudover igangsættes mange solcelleprojekter og der laves forsøg med oplagring af solenergi i batterier, så der kan ske en så høj udnyttelse af den vedvarende energi som produceres i ejerboligforeningerne.

Jens Munk, som er formand for arbejdsgruppen Private Udlejere, kunne berette om stor aktivitet med henblik på udskiftning af olie- og gasfyr i de private udlejningsejendomme ligesom der arbejdes på, hvordan der kan ske en oplysning til interessenterne, når de står foran en energirenovering.

Jens Christian Moltke-Leth, projektmedarbejder hos ProjectZero, gav en status på arbejdsgruppen Virksomheder og kunne fortælle, at Sønderborg-områdets største virksomheder har afholdt den første workshop, hvor der blev udvekslet klimaerfaringer og debatteret klimalederskab. Også det succesfulde ZERObutik program vinder fortsat frem med flere butikkerne der bakker op om arbejdet med energieffektivisering og renovering af Sønderborgs detailbutikker.

Energiplanlægger og projektleder hos ProjectZero Nicolas Bernhardi, fortalte om aktiviteterne i arbejdsgruppen Landbrug, hvor der, i et samarbejde med Landbo Syd, arbejdes på at implementere energi- og klimarådgivning til de lokale landmænd.

Formanden for arbejdsgruppen Transport Aase Nyegaard, kunne fortælle, at det blev arbejdet på at udvikle en APP for at få flere til at køre sammen. Samtidig fortalte Aase Nyegaard, at der er tre nye cykelstier under projektering og en fjerde i 2020 for at fremme brugen af cyklen i Sønderborg Kommune.

Energiarbejdsgruppen, som har Per Alex Sørensen fra Planenergi som formand, har haft fokus på de vedvarende energiområder. Særligt det nye solcelleanlæg og biogasanlæg i Glansager har skubbet i den rigtige retning og den planlagte fjernvarmefremførelse til Nordals vil også være væsentlige bidragsydere til klimaomstillingen i Sønderborg Kommune.

28. august 2019

Billeder fra dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookiepolitik