Danmark planter træer i Sønderborg

Når Danmark den 14. september samler in til at plante træer bakker Sønderborg-området op med lokale indsamlinger.

Der bliver løbet stærk i Sønderborg gågade for at være klar til at bakke op om landsindsamlingen "Danmark Planter træer" den 14. september 

"Vi vil gerne bakke op om landsindsamlingen, og det giver samtidig liv i gågaden, som vi arbejder på at få fyldt med træer til indsamlingen" fortæller Rikke Torré, formand for Sønderborg handel og fortsætter "Mange butikker i gågaden er allerrede i dag ZERObutikker og har fokus deres energiforbrug. Så derfor giver det også god mening at støtte op om denne indsamling."

Efter planerne vil indsamlingen starte i butikkerne i løbet af uge 36, men allerrede nu kan du støtte op om indsamlingen her 

Samtidig med at der støttes op om indsamlingen, arbejdes der også på at finde egnede områder lokalt i Sønderborg-området at plante træer. "De penge, der samles ind i Sønderborg kommune skal bruges til at plante skov lokalt, men det kræver, at vi kan finde egnede områder, så det arbejder vi på" fortæller Birgitte Marcussen, formand Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg. 

Start din egen indsamling

Der er også muligehd for at starte din egen indsamling som en del af "Danmark Planter træer". Det kan, der læses mere om hér: start din egen indsamling. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du sætter en indsamling igang. skriv en mail til hb@projectzero.dk og fortæl om din indsamling.

3 timers landsdækkende LIVE-indsamling på TV2

TV2-indsamlingen sender LIVE direkte fra trætoppen ved Gisselfeld Kloster i 3 timer den 14. september. Ambitionen er at indsamle mindst 20 mio kr, således der kan plantes 1 mio nye træer i landets folkeskove. Indsamlingen bakkes op af alle TV2´s kanaler, nyhederne, TV2-vejret med henblik på at maksimere kampagnens effektskabelse.

28. august 2019

TV2 sender live fra trætoppen

TV2 sender LIVE i 3 timer den 14. september direkte fra trætoppen over Gisselfeld Kloster. Showet styres af Puk Elgaard og Mikkel Kryger.

TV2 regionerne, TV2-vejret og nyhederne m.v. bakker op om indsamlingen med henblik på at indsamle midler svarende til beplantning af mindst 1 mio træer.

Danmark planter træer indsamlingen er i gang, og virksomheder kan allerede nu bidrage. Læs mere om virksomhedernes deltagelse her "Virksomheders deltagelse" og se TV2-videofilmen målrettet virksomhederne her: Tryk her  

Bøg er dobbelt så godt som gran til at binde CO2

Der er stor forskel på, hvor meget det enkelte træ kan binde af CO2. Mængden afhænger af træets størrelse og dets rumtæthed. Eksempelvis vil en stor rødgran med en diameter i brysthøjde på 50 cm og en højde på 26 m binde kulstof svarende til ca. 2,19 tons CO2 ækvivalenter. En tilsvarende bøg vil binde 4,30 tons CO2 ækvivalenter. De største bøgetræer kan dog blive langt større end de største rødgranner og derfor binde langt mere CO2.

Hvilke træarter er så de bedste CO2 bindere? De fleste nåletræer vokser hurtigere end løvtræerne.  Imidlertid er omdriftstiden (dvs. tiden fra plantning til hugst) for rødgran 50-70 år mens den for bøg almindeligvis er over 100 år. Således binder bøgen kulstoffet over en længere periode, og der vil i reglen være langt mere kulstof bundet i en bøgebevoksning. I Danmark er den gennemsnitlige kulstofmængde i rødgran svarende til 232,1 tons CO2/ha, mens den for bøg er 481,8 tons CO2/ha.

Træer, der fældes i skoven, bruges i byggeriet og industrien samt til produktion af energi. Når træ anvendes i en bygning eller i møbler lagres kulstof bundet i produkterne over meget lange tidsrum og erstatter materialer som stål og beton, der er meget energikrævende at fremstille. Når træ afbrændes, erstatter den producerede energi en tilsvarende mængde energi fra afbrænding af olie, naturgas eller kul, der ville lede til en udledning af CO2. Hvis træerne i skovene ikke fældes, vil de efterhånden dø en naturlig død og den samlede CO2 lagring på et tidspunkt modsvares af den samlede udledning fra nedbrydningen af det døde træ.

Læs mere om træer og CO2 på Københavns Universitets Videntjenesten. 

Cookiepolitik