CO2-udledningen i Sønderborg-området er reduceret med 38,3 procent siden 2007

Sønderborg-områdets samlede CO2-udledning er i 2018 reduceret med yderligere 2,7 procentpoint og samlet set er CO2-udledningen faldet med 38,3 procent siden 2007. Det viser den netop offentliggjorte CO2-monitorringsrapport for perioden 2007 til 2018 der også viser, at energiforbruget i Sønderborg-området i 2018 steg med 1,7 procentpoint.

 

Af ProjectZero

Den samlede CO2-udledning i Sønderborg Kommune er siden 2007 reduceret med 38,3 procent og alene i 2018 er CO2-udledningen reduceret med 2,7 procentpoint. CO2-reduktionen i 2018 skyldes primært en udfasning af olie til opvarmning i de private husstande og en faldende CO2-faktor for importeret el.

”Jeg glæder mig over, at Sønderborg-områdets CO2-udledning fortsat er faldende og at vi stort set følger ProjectZero-visionens CO2-reduktionsmål og rapporten bekræfter mig ligeledes i, at vi skal have fuldt fokus på implementeringen af de 50 projekter, som er beskrevet i Roadmap2025, så vi også kan få nedbragt vores energiforbrug”, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, som også er næstformand i ProjectZero-fonden.

Roadmap2025 blev godkendt af Byrådet i december 2018 og viser dermed vejen til yderligere energibesparelser samt den videre omstilling af Sønderborg-områdets energisystem med mere sol-, vind- og bioenergi.

Biogasanlægget i Glansager er under opførelse og forventes idriftsat i 2020, varmeprojektet i Nordborg følger tidsplanen og forventes at reducere naturgasforbruget hos områdets fjernvarmeværker og miljøkonsekvensvurderingsrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark er indsendt til Energistyrelsen og afventer Styrelsens behandling. Alle projekter, der i årene frem, er med til at sikre Sønderborg-området markant mere vedvarende energi.

Monitoreringsrapporten viser også, at energiforbruget i 2018 er steget med 1,7 procentpoint og dermed er trenden med et faldende energiforbrug blevet brudt, for første gang siden 2013.

”Udviklingen i energiforbruget i 2018 viser, at vi skal styrke energieffektiviseringsindsatserne. Nedbringelse af energiforbruget er en vigtig del af ProjectZero-visionens DNA, og det realiseres bedst gennem energirenoveringer i private boliger og boligforeninger samt gennem virksomhedernes arbejde med energieffektiviseringer af deres processer og drift. Med Roadmap2025 har vi køreplanen, nu handler det om at få den fuldt implementeret”, fortæller adm. direktør Peter Rathje, ProjectZero.

ProjectZero CO2-monitoreringsrapport har til formål at opgøre det forløbne års energiforbrug, omregne dette til CO2 og analysere afvigelser.

Det har været nødvendigt at justere opgørelsesmetoden for olie til transport, da Skatteministeriet, med begrundelse i EU’s GDPR, har valgt at fjerne postnumre i dataudtræk som benyttes fra Motorregisteret. Derfor er det ikke længere muligt at identificere biler, der er indregistreret i Sønderborg Kommune. For at udregne olieforbruget til transport er der valgt en metode, som fører til sammenlignelige resultater og stadig læner sig op ad Motorregisteret.

ProjectZero CO2-monitoreringsrapporten valideres af konsulentfirmaet PlanEnergi.

3. oktober 2019

Følgende projekter har særligt bidraget til CO2-reduktionen

  • Siden 2016 er 750 oliefyr skiftet ud med en anden opvarmningsform
  • Fjernvarmeværkerne fortsætter deres grønne omstilling og bruger fortsat færre fossile brændsler
  • I løbet af 2018 blev der tilsluttet 100 nye kunder i Sønderborg Varmes netområde
  • Kulforbruget hos områdets teglværker er steget med 8 % i 2018
  • Solcelleparken i Glansager (25 MW) blev nettilsluttet i 2018 og medfører mere end en fordobling af områdets solcellekapacitet

Yderligere projekter er på vej til at blive realiseret

  • Biogasanlægget i Glansager er under opførelse og forventes idriftsat i 2020.

  • Varmeprojektet i Nordborg følger tidsplanen og forventes at reducere det totale naturgasforbrug hos områdets fjernvarmeværker.

  • Miljøkonsekvensvurderingsrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark blev indsendt til Energistyrelsen ultimo 2018 og afventer styrelsens behandling.

  • Roadmap2025 blev godkendt af Byrådet i december 2018 og viser vejen til samlet 75 procent CO2-reduktioner i 2025.

Monitoreringsmetoder

Opgørelsen af Sønderborg-områdets CO2-udledning er afgrænset jf. beskrivelsen i ProjectZero Masterplan2029 (udarbejdet i 2009). 

Materialer til download

Roadmap2025 – hent den her 

Masterplan2029 – hent den her 

ProjectZero Monitoreringsrapport 2018 – hent den her 

Verifikationsbrev udarbejdet af PlanEnergi – hent det her

Cookiepolitik