Festival for Verdensmålene

Vær med, når Sønderborg Kommune inviterer borgere, virksomheder, organisationer og foreninger til kommunens første Festival for Verdensmålene.

Den 26. og 27. april 2019 sætter vi fokus på kommunens bæredygtige profil og fremtid med en borgerinddragende festival om FN’s 17 Verdensmål ved at præsentere de mange gode tiltag, der er sat i søen i kommunen.

Opnåelsen af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i 2030 kræver vores fælles indsats på tværs af forvaltningervirksomhederskoler, og lokale foreningerorganisationklubber m.fl. Du er inviteret til at deltage som aktør og byde ind med bæredygtige tiltag, løsninger og/eller idéer og dermed præge indholdet på festivalen.

Udover de mange gode projekter, som allerede findes i Sønderborg Kommune, vil nationale aktører såsom UNCity4SchoolsLEGOVerdens Bedste Nyheder og Plastic Change deltage med workshops og involverende aktiviteter.

Målet med festivalen er at skabe viden om og engagement i bæredygtighedsagendaen, så elever, borgere, virksomheder, foreninger m.fl. tager aktiv del i at skabe et grønnere og mere bæredygtigt samfund - både lokalt i kommunen og globalt.

 

For mere info eller spm. skriv til Julie Andersen: juan@sonderborg.dk, Tlf: 21516281

26. april 2019 - 27. april 2019

Cookiepolitik