Energistrategier i boligforeningerne

Siden marts 2018 har områdets 6 boligforeninger været igang med HAPPI-projektet, og nu skal projektet igang med energistrategier.

Af Henrik Bielefeldt

HAPPI-projektet er i fuld gang, og der arbejdes på nuværende tidspunkt på at klargøre flere af energirenoveringsprojekterne, så de kan præsenteres for beboerne i de involverede afdelinger.

En stor del af projektet handler om, hvordan der kan gennemføres flere energirenoveringer hos boligforeningerne, og her er beboerdemokratiet en vigtig del af processen.

Det er beboerne i den enkelte afdeling, der bestemmer om energirenoveringerne skal gennemføres, derfor er det også vigtigt, at de kan se fordelen for dem og klimaet, når energirenoveringerne præsenteres.

Fordelene ved en energirenovering kan være både bedre komfort eller en mindre energiregning afhængig af, hvilke tiltag der gennemføres.

Energistrategier

En anden del af HAPPI-projektet er arbejdet med en energistrategi for boligforeningerne. Til at gennemføre det arbejde får boligforeningerne hjælp fra Danish Energy Management (DEM)

En energistrategi skal gøre det nemmere for boligforeningerne i fremtiden at gennemføre energirenoveringsprojekter og skal give bedre og mere klimavenlige boliger til beboerne. Boligforeningen B42 fik allerrede i 2015 implementeret en energistrategi, som nu skal revideres som en del af HAPPI-projektet. Erfaringerne herfra bliver brugt i arbejdet med de andre boligforeninger.

Som en del af processen gennemførte Danish Energy Management interviews med boligforeningernes administrationer og indhentede besvarelser fra over 500 beboerr i boligforeningerne til at give et billede af, hvordan boligforeningerne i dag arbejder med energi og klima. Det resulterede i en oversigt, som vist nedenfor, der viser hver boligforenings udgangspunkt for det videre arbejde med en energistrategi. 

Med 6 forskellige boligforeninger i området kommer der også 6 forskellige energistrategier, hvilket også er meningen med HAPPI-projektet. Hver boligforening har sin egen prioriteringer og målsætninger, og det tager energistrategierne også udgangspunkt i.

 

Læs mere om HAPPI-projektet her. HAPPI

24. april 2019

Hvad er HAPPI?

HAPPI står for:

Social Housing Association Energy Efficiency Process Planning and Investments

I projektet skal der renoveres i 56 afdelinger for samlet 114.000.000 kr.

Projektet skal bl.a. arbejde med energiledelse og projektering af energirenoveringerne.

Læs mere her: HAPPI

 

En stor del af projektet handler om beboerinddragelse, som skal skabe opbakning til projektet og sikre beboerne det bedst mulige udbytte af renoveringerne efterfølgende.

Cookiepolitik