Unge er nøglen til bæredygtige nordiske byer

I den forgange uge var 3 medlemmer af Sønderborg Ungdomsråd sammen med ungekoordinator Lykke Farre og ProjectZeros direktør Peter Rathje i Narvik for at diskutere unges involvering i skabelsen af bæredygtige byer.

Af Kasper Wilkens

NARVIK

Attractive Nordic Towns. Projektet, som handler om at skabe bæredygtige nordiske byer, var anledningen til og omdrejningspunktet, da 3 medlemmer af ungdomsrådet, Mette Uldall, Katrine Johnsen og Kasper Wilkens sammen med ungekoordinator Lykke Farre og ProjectZeros direktør Peter Rathje tog mod det nordlige Norge. Her mødtes de med nogle af de andre partnere i projektet fra bl.a. Sverige, Island og selvfølgelig Norge. 18 nordiske er i alt en del af projektet, men da de mødtes i Norge i sidste uge, var der 4 byer repræsenteret, hvoraf to af disse – nemlig Sønderborg og Narvik – skiller sig lidt ud i deres indgang til projektet. Narvik og Sønderborg har nemlig valgt at fokusere på, hvordan unge mennesker kan være med til at skabe en bæredygtig by. Derfor var repræsentanter fra Sønderborg Ungdomsråd inviteret med til Norge, hvor de mødte med repræsentanter fra Narviks ungdomsråd.

For projektet har det hele tiden været vigtigt, at man ikke kun taler om dem, som det handler om, men at man taler med dem. Co-creation er en central del af projektet, og det er i kun i samarbejde både mellem unge og ældre og landene i mellem, at man finder frem til det, som projektet stræber efter.

Guide til inddragelse af unge

På trods af at Narvik og Sønderborg ligger forholdsvis langt fra hinanden geografisk, så har byerne flere fælles udfordringer som bl.a. den demografiske udvikling og urbaniseringen, der får flere og flere unge til at flytte til storbyerne. Målet med projektet er at forsøge at finde en strategi for inddragelsen og styrkelsen af unges deltagelse i arbejdet med at bæredygtig byplanlægning og skabelse af innovative business. Håbet er, at man ved at inddrage unge mennesker i arbejdet med at skabe en bæredygtig by, så de selv har medbestemmelse over at skabe et godt ungdomsliv, kan påvirke dem til at vælge Sønderborg – og Narvik – til, når de på et tidspunkt i livet ønsker at slå sig ned et sted.

Strategien bliver til sidst i projektet delt med de andre nordiske byer m.fl., som ønsker at inddrage unge mennesker mere i deres arbejde med at skabe ’Attractive Nordic Towns’.

Som en del af projektet skal der i sommeren 2019 laves en YOUTH summit, hvor unge fra de 18 deltagende nordiske byer bliver inviteret til Sønderborg for at teste strategien og for at skalere deltagelsen op. Ved mødernes i Norge i sidste uge var de unge sammen med projektlederne fra Sønderborg og Narvik med til at diskutere indhold og opbygning af denne summit. Dette arbejder fortsætter nu efterfølgende i hjemlandene, men der vil blive fulgt op med hinanden løbende.

12. september 2018

Attractive Nordic Towns

Sønderborg Ungdomsråd

Sønderborg Ungdomsråd er et råd for unge i Sønderborg kommune, som ønsker at være en del af et fællesskab, være med til at påvirke Sønderborg-området positivt og sørge for, at unge i Sønderborg bliver sat på dagsordenen og hørt. 

Du kan læse mere om Sønderborg Ungdomsråd på Sønderborg Kommunens hjemmeside. Klik her for at tilgå siden.

Du kan også følge dem via deres Facebook-side, hvor de blandt andet har skrevet små opdateringer undervejs på deres tur til Narvik. Klik her for at se deres Facebook-side.  

Her ses Mette (tv), som er næstformand i Ungdomsrådet, og Katrine (th), som er medlem af Ungdomsrådet. 

FN's 17 Verdensmål

Inddragelse af FN’s 17 Verdensmål

Når der refereres til den unge generation i dag, sker det ofte som Generation Verdensmål. Det skyldes, at det er den nuværende unge generation, der i høj grad skal være med til at sikre, at Verdensmålene bliver opfyldt i 2030. Derfor er det ikke mærkeligt, at der i det nordiske projekt også er blevet implementeret FN’s Verdensmål, hvor især verdensmål 8, verdensmål 11 og verdensmål 17 er i fokus.  

Cookiepolitik