God tilfredshed med landmandsaftalen til biogasanlægget

Torsdag den 6. september mødtes 120 landmænd på Gråsten Landbrugsskole. Biogasforeningen BioenergiSyd har hen over sommeren forhandlet en aftale med Nature Energy, som skal bygge biogasanlægget i Glansager, og som også vil opføre et anlæg i det vestlige Sønderborg.

Af Nicolas Bernhardi

God aftale for landmændene

”Det har været hårde forhandlinger med Nature Energy, men nu er vi nået så langt at vi kan præsentere vores medlemmer resultaterne.”, fortæller Karsten Gram, rådgiver hos LandboSyd. Der er blandt andet forhandlet en goodwill aftale med Nature Energy, der skal sikre, at landmændene kan få ejerandele i biogasanlæggene. Derudover er der forhandlet en aftale om en løbende driftsafregning, der sikrer, at landmændene kan få forrentet de investeringer, som afhentning af gylle kræver på deres bedrifter.

”Jeg tror, at det er en meget favorabel aftale, som vi har forhandlet til vores medlemmer, så nu gælder det om at få kontrakterne på plads, inden fristen for det østlige anlæg udløber d. 01.10.2018.”, siger Karsten Gram, som har været med til forhandlingerne.

Der skal leveres gylle til to biogasanlæg i området

Pt. er der stor fremdrift på biogasprojektet i Glansager, og lokalplantillægget skal endelig godkendes af byrådet i starten af oktober. Samtidig går planlægning for anlægget i det vestlige Sønderborg i gang. Aftalen gælder for begge anlæg, og landmændene skal forpligte sig til at levere mindst 250.000 tons gylle til hvert anlæg.

"Den aftale, som vi nu har lavet med Nature Energy, gælder såfremt, at vi indtil den 01.10.2018 kan have underskrevet kontrakterne til anlægget i Glansager. For anlæg nummer to er fristen den 01.12.2018", fortæller Karsten Gram, og fortsætter: "Det er derfor vigtigt, at alle dem, som gerne vil blive leverandør til anlægget, kontakter os hurtigst mulig".

12. september 2018

Om BioenergiSyd

BioenergiSyd blev etableret i 2009 til fremme af bioenergi i Sønderjylland. Foreningen har i dag knap 150 medlemmer. I September 2017 indgik foreningen en aftale med Nature Energy for at undersøge interessen blandt medlemmerne for at levere gylle til virksomhedernes planlagte biogasanlæg. Når aftalerne falder på plads bliver foreningen omdannet til en leverandørforening.

Biogasanlæg i Sønderborg

Nature Energy planlægger at opføre to biogasanlæg i Sønderborg-området. Ved anlægget i Glansager forventer man at påbegynde bygningsfasen i løbet af vinteren 18/19. Ved anlægget i det vestlige Sønderborg sættes planlægningsfasen snart i gang.

Læs mere på: http://biogassonderborg.projectzero.dk/

Kontakt

Er du landmand og interesseret i at lever til et af anlæggende, så kontakte Karsten Gram, projektrådgiver ved LandboSyd:

Karsten Gram Projekt- og tilskudsrådgiver

74365040
29916965
kag@landbosyd.dk

Cookiepolitik