Nordals-Skolens 5. b. er godt i gang med at reducere CO2

Naturen er et sted, som vi i fællesskab skal passe på. Det har drengene fra 5. b. på Nordals-Skolen lært i lang tid nu, og nu er de også med til at passe på naturen ved at reducere skolens CO2-udledning.

Af Kasper Wilkens

Hunden er ikke mennesket bedste ven. Det er træet. For træet er ikke bare bosted for mange insekter og andre dyr, det er også med til at sikre et livsgrundlag for os mennesker.

Fotosyntesen har de fleste lært om i løbet af skolegangen. Om man stadig kan huske, hvad det lige betyder den dag i dag, er ikke sikkert, men det er noget, som man stadig lærer om i skolen i dag, og 5. b. fra Nordals-Skolen har bl.a. lært om fotosyntesen, og hvordan træer optager CO2 og afgiver O2. Nordals-Skolens 5. b., som består af 14 unge, friske drenge, har i en årrække været såkaldt udeklasse, hvor de mindst én gang i ugen er ude i naturen det meste af dagen – uanset om solen skinner, eller om det blæser og regner. I deres arbejde i naturen har de med hjælp fra deres lærer, Nina, fået en forståelse for naturens vigtighed og har lært at passe på den, hvilket kan gøres på flere måder.

Skolens CO2udledning er i fokus

En af måderne, som nok kan betragtes som en mere indirekte - men ikke ubetydelig - måde at gøre det på, er ved at reducere CO2-udledningen på deres skole, for det bliver efterhånden igen og igen konstateret fra diverse klimaforskere, at vi ved at udlede så store mængder CO2, som vi gør i dag, også påvirker vores klima og naturområder. Vi kan alle gøre en forskel ift. at reducere CO2-udledningerne, og for 5. b. er opgaven at hjælpe deres skole med at spare på energien, vand, varmen mm., og dermed reducere CO2-udledningen. Det gør de som en del af projektet 2imprezs, som House of Science er projektleder på i Sønderborg Kommune. Udover Nordals-Skolens 5. b. er der 8 andre skoler i kommunen, der deltager med klasser, elevråd etc.

Affaldssortering bidrager også til reduktion

Nordals-Skolen startede op med projektet d. 27. august, hvor projektet blev introduceret, og hvor derefter blev taget action med det samme. Som første punkt på initiativdagsordenen var affaldssortering, som også indgår i projektet. Eleverne, der nu udgør det såkaldte EnergiCrew, blev ordentlig introduceret i affaldssorteringen og fik udleveret skraldespande til hele skolen. Herefter var det elevernes opgave at øve sig i at fortælle de andre skoleelever omkring affaldssortering, og hvorfor det er vigtigt, at alle skolens elever husker at sortere affald. Det kan nemlig resultere i CO2-besparelser, og så er det bare god, bæredygtig adfærd.

Eleverne – og deres energiadfærd – er i fokus

Og netop adfærden er central for det arbejde, som venter Nordals-Skolens drenge fra 5. b., fordi det netop er skolens brugeres adfærd, der skal kigges på ift. at reducere skolens CO2-niveau.

Hvordan det kommer til at forløbe fremadrettet, vides ikke endnu, da der også er stor fokus på, at det er eleverne selv, der tager initiativ og vælger projektets vej videre. Eleverne er de bærende kræfter, og det er deres gode ideer, som der i fællesskab skal arbejdes med for at reducere skolens energiforbrug og CO2-udledning.

Det er godt, at der i projektet ikke måles på elevernes energiforbrug, for det har kun været stigende siden begyndelsen i august, så vi glæder os til at følge dem og de andre skolers arbejde for at se, hvor langt eleverne kan komme med deres fantastiske, spændende og kreative ideer.

24. oktober 2018

2imprezs

I skoleåret 2018/2019 deltager ni af kommunens folkeskoler i Interreg-projektet 2imprezs, som har fokus på at reducere skolernes CO2-udledning. Fokus er primært omkring en bæredygtig og energibesparende adfærd. Udover skolerne i Sønderborg Kommune deltager der også skoler fra 4 andre lande, der sammen med House of Science fra Sønderborg har indgået et Nordsø-partnerskab i projektperioden. 

Partnerne, der deltager i 2imprezs, kommer fra følgende lande:

  • Holland
  • Belgien
  • Tyskland
  • Storbritannien
  • Danmark

5. b. som filmstjerner

Sønderborg Lokal TV fik også interesse for Nordals-Skolens drenge og besøgte dem i to dage, hvor de arbejde med 2imprezs-projektet, hvilket de filmede til SLTV's serie "Den Store Omstilling". Du kan se de to afsnit, hvor drengene indgår her: 

Afsnit 9: Den Store Omstilling - Young Zeros

Afsnit 10: Den Store Omstilling - En lære for livet 

Cookiepolitik