Fuld fart på biogas i Sønderborg-området

Foreningen BioenergiSyd og Nature Energy har gennem en længere periode samarbejdet om etablering af 2 biogasanlæg - i første omgang i Glansager ved Sønderborg.

Af Nicolas Bernhardi

Biogasprojekterne har nu passeret to store milepæle. Sønderborg Byråd har onsdag den 3.10.18 godkendt lokalplanforslaget til anlægget i Glansager, og samtidig har medlemmerne af foreningen BioenergiSyd tegnet sig for at levere 250 tusind tons husdyrgødning til anlægget. Med byrådets beslutning og landmændenes opbakning for projektet er man nu klar til at etablere et biogasanlæg i Sønderborg. Anlægget kommer til at producere op til 21 mio m3 biomethan om året og afdækker dermed en stor andel af områdets naturgasforbrug.

Sideløbende med anlægget i Glansager arbejdes med et anlæg nummer to i den vestlige del af Sønderborg Kommune. Her er tegningen af gylleleverance fra medlemmerne af BioenergiSyd ligeledes godt i gang.

Fortsat mulighed for landmændene at levere mere biomasse

"Vi glæder os rigtig meget over, at medlemmerne har bakket os op i at nå første milepæl, og vi glæder os til, at endnu flere landmænd ser potentialet i bioenergi, og dermed tilmelder sig anlægget i Glansager inden 1.12.2018 ", siger formand for BioenergiSyd, Andreas Bonde
"Hvad anlægget i den vestlige del af Sønderborg Kommune angår, så håber jeg, at første milepæl viser, at der sagtens kan etableres et lignende anlæg i vest. Jeg håber rigtig meget, at mange melder sig på banen nu. Gerne inden medio november. Det vil gavne processen meget.", siger Andreas Bonde.

Opbakningen til biogasplanerne vækker glæde hos Nature Energy

"Vi er meget glade for, at både landmænd og borgere i Sønderborg Kommune har taget så godt i mod planerne om at etablere to biogasanlæg i Sønderborg Kommune. Vi har arbejdshandskerne på og er klar til at bygge anlæggene, så snart vi får de sidste godkendelser på plads,", siger Morten Gyllenborg, forretningsudvikler i Nature Energy.

Første spadestik kan tages på anlægget ved Glansager, når indsigelsesperioden er afsluttet, og byrådets godkendelse er endelig. Det andet biogasanlæg er fortsat i sin tidlige fase. 

10. oktober 2018

Om BioenergiSyd

BioenergiSyd blev etableret i 2009 til fremme af bioenergi i Sønderjylland. Foreningen har i dag knap 150 medlemmer. I September 2017 indgik foreningen en aftale med Nature Energy for at undersøge interessen blandt medlemmerne for at levere gylle til virksomhedernes planlagte biogasanlæg. Når aftalerne falder på plads bliver foreningen omdannet til en leverandørforening.

Biogasanlæg i Sønderborg

Nature Energy planlægger at opføre to biogasanlæg i Sønderborg-området. Ved anlægget i Glansager forventer man at påbegynde bygningsfasen i løbet af vinteren 18/19. Ved anlægget i det vestlige Sønderborg sættes planlægningsfasen snart i gang.

Læs mere på: http://biogassonderborg.projectzero.dk/

Kontakt

Er du landmand og interesseret i at lever til et af anlæggende, så kontakte Karsten Gram, projektrådgiver ved LandboSyd:

Karsten Gram Projekt- og tilskudsrådgiver

74365040
29916965
kag@landbosyd.dk

Cookiepolitik