Sønderborgs skoleelever skal sætte grønt aftryk

2imprezs hedder projektet, der over en 3-årig periode sætter fokus på elevernes adfærd og bevidsthed omkring bæredygtighed i skolerne for at reducere skolernes energiforbrug og derved CO2-udledning.

Af Kasper Wilkens

Den Grønne Omstilling har i Sønderborg med ProjectZero været i gang i mere end 10 år, og selvom vi i Sønderborg-området er nået langt, er der stadig mere arbejde at gøre, og dette skal eleverne i kommunens folkeskoler og gymnasier nu være med til. Det er i hvert fald forhåbningen i et nyt Interreg-projekt, at alle 17 folkeskoler i løbet af de kommende 2 skoleår bliver en del af en fælles målsætning om at spare på energi, vand og varme for at reducere skolernes CO2-fodspor.

Eleverne skal gøre forskellen

Det er Mads Clausen Instituttet på SDU Sønderborg og House of Science, der er gået ind i North Sea Region projektet 2imprezs, der går ud på at blive mere energieffektive, hvilket primært skal ske gennem elevinvolvering og adfærdsændring. Eleverne stimuleres til at ændre adfærd via deltagelse i workshops og konkurrencer, der går ud på at få skolerne til at undersøge og implementere energieffektive løsninger og handlinger.

Eleverne er drivkraften bag denne adfærdsændring, og i folkeskolerne er tanken, at en gruppe af elever får en ekstra del af ansvaret for at få deres skolekammerater til at træffe de bæredygtige valg. Et såkaldt EnergiCrew vil blive dannet, som kommer til at bestå af en elevgruppe, der skal agere grønne rollemodeller for deres skolekammerater. Det gælder i alt fra at slukke lyset, spare på vandet, affaldssortering og oplære de andre elever i bæredygtig adfærd..

Bæredygtighed som en del af DNA’et

Adfærd, elevinddragelse og bæredygtighed er nøgleord i projektet, og de er alle fokuspunkter, der skal være med til at gøre projektet succesfuldt. Som tidligere nævnt har den grønne omstilling været i gang i mere end 10 år i Sønderborg-området, og med en omstilling kræver det også en omstilling i den måde, vi som mennesker agerer og handler på. Det kræver, at man er nødt til at omstille sine vaner og måske endda sin måde at tænke ressourcer på. Men hvis nu man blev lært op i bæredygtig adfærd fra barnsben af, så man ikke var nødt til at omstille noget, så man blev oplært i bæredygtige rutiner og vaner og havde en bæredygtig bevidsthed, så ville det hele være meget lettere, og netop derfor har projektet fokus på den unge generation. For selvom målet med projektet er en besparelse i CO2-udledningen på skolerne, så har projektet i høj grad også som mål at øge elevernes bevidsthed omkring bæredygtighed.

2imprezs er aktuelt de kommende 2 skoleår, hvor Sønderborg Kommunes folkeskoler og gymnasier har mulighed for at deltage, og efterfølgende er forhåbningen, at projektet har sat så dybe spor og givet så meget inspiration, at den bæredygtige udvikling kommer til at fortsætte på skolerne individuelt. 

21. marts 2018

2imprezs

Det engelske ord impress kan både betyde at sætte aftryk og at imponere, og ambitionen og håbet er, at Sønderborgs skoler – med eleverne i spidsen – kommer til at gøre begge dele i forbindelse med 2imprezs-projektet.

Projektets deltagere

Mads Clausen Instituttet og House of Science udgør de officielle partnere i 2imprezs-projektet og er de danske repræsentanter i projektet, som også har deltagere fra hhv. Holland, Tyskland, Belgien og Storbritannien.

Den første workshop for deltagende gymnasier er afholdt, hvor Sønderborg Statsskole er trådt ind i projektet. I øjeblikket er House of Science i gang med at introducere projektet for folkeskolerne, som skal tage stilling til, om de har lyst til at deltage i de kommende 2 skoleår.

Læs mere og følg med

Læs mere om 2imprezs her.

Og følg med via følgende kanaler her og her.

 

Cookiepolitik