Når gassen går af Holland

Holland har gennem mere end 50 år høstet sin varme-energi fra naturgas. Men nu er det slut, for gas-jordskælv i det nordlige Holland ryster ikke kun husene, men også politikerne. Nu skal boligernes energiforbrug bringes i ZERO.

Af Peter Rathje

Stærk politisk opbakning – både nationalt, provinsielt og lokalt

I Holland varmeforsynes boligerne hovedsageligt individuelt med naturgas fra egne gas-boringer omkring byen Groningen i det nordlige Holland. Men omfattende jordskælv forårsaget af boringer dybt under Groningen har givet energipolitikken i Holland en ny 2050-kurs, som skal bringe boligerne i NOL (nul CO2), og energiforbruget skal omlægges til vedvarende energikilder høstet med solceller og vindmøller.

Politikerne sætter den ambitiøse ramme på både by- og provinsniveau, men borgerne skal selv fylde rammen ud. I både byen Leeuwarden og provinsen (af samme navn) arbejder medarbejdere dedikeret på gennem strategisk energiplanlægning, policy-udvikling og tilskud at fremme rammerne for omstillingen i Frisland-provinsens hovedstad, som også er Europæisk kulturhovedstad i 2018.

Børn/unge lærer i skolen om udfordringer og løsninger og skal (som i Sønderborg) hjælpe mor & far med at skabe handlinger.

Innovative byggefirmaer griber NOL-udfordringen

Husene gøres CO2-neutrale med facaderenovering/isolering, varmepumper og solceller på taget.

Nye innovative byggefirmaer leverer præfabrikerede løsninger, som ”overnight” klappes på eksisterende boliger eller fører til nye NOL-bygninger – for NOL er den nye ZEROambition i Holland. De nye innovative byggefirmaer melder om stor interesse fra boligforeninger og i Leeuwarden kan man allerede studere de første boligforeningsområder, som er blevet renoveret til ZERO – baseret på energieffektivisering, solceller og varmepumpe – på helt samme måde som ZERO+ huset i Sønderborg – bortset fra at der i Leeuwarden er tale om energirenovering af 40-60 år gamle rækkehus-boliger.

Boligen kan indvendigt tilpasses beboerens behov – eksempelvis med en add-on-tilbygning, som muliggør en hospitalsseng og badeværelse – alt sammen med robotovervågning.

Præfabrikerede robot-overvågningsløsninger

Modulerne fremstilles fabrikbaseret på målinger af de eksisterende boliger - foretaget med droner, som bombarderer boligerne med målesignaler. Fabriksfremstillingen er med til at effektivisere både fremstilling og montage og dermed reducere omkostningerne. Producenterne mener, at omkostningerne skal yderligere reduceres inden, at også de private boligejere er klar til at springe ombord i det modulære NOL-koncept.

Udlandet, herunder især Japan, viser stor interesse for koncepttænkningen og forventes ligeledes at lancere ZERO-modulære renoveringskoncepter i de kommende år.

I Danmark kan vi lære af de modulære koncepter, men energiforsyningen vil i de danske byer også fremover bygge på grøn fjernvarme. Den integrerede varmepumpeløsning har derimod store potentialer udenfor fjernvarmeområder.

20. marts 2018

Menneskeskabte jordskælv

Læs mere om de menneskeskabte jordskælv i Ingeniøren: https://ing.dk/artikel/antallet-af-menneskeskabte-jordskaelv-vokser-86516

Læs om fejllinjer i de tekniske plader i Holland her: http://fordiviggen.com/article/lagene-ogs-bevaeger-sig-i-holland

REFURB-projektet

Studieturen i Leeuwarden og møderne med byens borgmester, provinsens politikere og de nye innovative producenter blev gennemført som en del af EU Horizon REFURB-projektets afsluttende projektmøde i Leeuwarden primo marts 2018.

Læs mere om REFURB på www.go-refurb.eu, hvor også projektets resultater og delrapporter kan downloades.

Den hollandske regering planlægger prisbund for CO2

Den hollandske regering annoncerede i 2017, at den vil indføre en national bund under prisen på CO2-kvoter i 2020. Hvordan dette konkret skal ske vil blive meldt ud senere i 2018, udtaler en talsmand for det hollandske ministerium for Økonomi og Klimapolitik til Montel News. Formålet er at opnå det nationale klimamål om at reducere CO2-udledningen med 49 procent i 2030 sammenlignet med 1990. Således skriver Dansk Energi i sit nyhedsbrev den 8. marts 2018 – læs mere her:

 

Cookiepolitik