Jens og Carl-Christian Lei har energi for øje

Landmændene Jens Lei og hans bror Carl-Christian Lei har 6 gårde, hvor man prioriterer energien højt. Med et stort marksolcelleanlæg, flisfyr, jordvarmeanlæg prøver de at gøre deres gårde så CO2-neutrale som muligt.

Af Kristian Krogh

Jens Lei og hans bror Carl Christian Lei har sammen et interessentselskab, som driver 6 gårde. Der bliver årligt produceret 36.000 slagtegrise og tilsammen har de ca. 500 Ha jord.

Gårdene ligger i:

  • Blans
  • Oksbøl
  • Broballe
  • Ballegård (Blans)
  • Avnbølgaard – Føde gård (Avnbøl)
  • 2 gårde i Bojskov

Der er blevet skiftet gamle lysstofrør ud med LED-belysning. Det er ca. havldelen af gårdene der har LED, men planen er at få skiftet den gamle belysning ud hen over den kommende tid. Alle gårdene har lav-energi-ventilation.

De to gårde ved Bojskov har et samlet marksolcelleanlæg på 400 kW, som kan give strøm til begge gårde.

Besparelsen har primært været på olieforbruget. Elbesparelsen kommer fra lav-energi-ventilation  samt LED. Dog skal det siges at jordvarmeanlæggene bruger strøm. Besparelsen er markant hvis man kigger på både solcelleanlæggets produktion samt omlægningen af olie til jordvarme.  

”For 5 år siden valgte vi at skifte fire gamle oliefyr ud til to flis fyr og to jordvarmeanlæg. Før brugte vi 60.000L olie om året, som er skåret væk nu. Til de to flisfyr har vi valgt at producere eget flis og har endnu aldrig købt noget flis.”, fortæller Jens Lei.

Jens Lei var initiativtager til biogas i Sønderborg-området. Han har gennem flere år været aktivt involveret i at skabe fundamentet for de to biogasanlæg samt sikre landbrugets aktive deltagelse i projektet.

 

21. marts 2018

Solceller

Herunder ses et billede oppe fra af det store marksolcelleanlæg. Solcelleanlægget er på 400KW.

 

Jens Lei

Jens Lei byder velkommen til landmandsmøde om biogas.

Cookiepolitik