Grøn varme i kulden

Den sibirske kulde er kommet til Sønderjylland, når sneen daler stiger efterspørgslen på varme.

Af Henrik Bielefeldt

I den forgangne uge har vinteren været ekstra kold, det betyder også ekstra stor efterspørgsel på varme i hele området.

”Ja, den sibiriske kulde har i den forgangne uge betydet ekstra tryk på systemet. Sammenlignet med et ”normalt” forbrug i februar måned 2016 og 2017, så har forbruget i den forgangne uge været ca. 25% højere, og det højeste vi har oplevet de seneste 3 vintre.”, udtaler Erik Wolf direktør hos Sønderborg Fjernvarme.

I sådan en kuldeperiode er forsyningssikkerheden vigtig for alle borgere, der er koblet på fjernvarmen. Derfor arbejder Sønderborg Fjernvarme også hele tiden med at sikre systemet kører optimalt og sikkert:

”Den, for vores breddegrader, ekstreme kulde betyder, selvsagt hele systemet kører på højtryk. Det betyder også, at vi har fået afprøvet driftssituationer, som vi ikke oplever så ofte, hvilket har givet ekstra travlhed og udfordringer, men samtidig en mulighed for at få eventuelle svagheder kortlagt, så vi kan stå endnu bedre rustet, hvis der skulle opstå en lignende situation i fremtiden”, udtaler Erik Wolf direktør, Sønderborg Fjernvarme

Selv når det er koldt, er det muligt at få produceret fjernvarmen grønt i Sønderborgområdet. I den forgangne uge har solfangeren i Gråsten leveret 108MWh varme til borgerne i Gråsten på trods af kulden.

”Det kolde vejr har givet masser af sol til vores anlæg, så vi har i februar fået dækket næsten 4% af vores varmeforbrug fra solen. En enkelt dag har vi været over 13%. Så solen varmer også om vinteren”, udtaler Peter Mikael Kjer Stærdahl, direktør ved Gråsten Fjernvarme.

Hele området har flere forskellige grønne varmeforsyninger til den kolde periode. De lokale fjernvarmeselskaber leverer varme via geotermi, grundvandsvarmepumper og biomasse således, at en stor del af varmen stadig produceres CO2-neutralt.

Kulde og varme bytter plads

Samtidig med at vi oplever ekstrem kulde i Danmark, er der samtidig tøvejr på toppen af Grønland 

Varmen i det nordligste Grønland og kulden i Danmark er billeder på de ekstreme temperaturforhold, der i øjeblikket præger store dele af Arktis og Europa. I Arktis nord for den 80. breddegrad er der netop nu 20 grader varmere end gennemsnittet for perioden 1958-2002. (kilde Information)

Den globale opvarming påvirker vejret og skaber nye vejrmønstre overalt på kloden, det er derfor vigtigt ikke at afskrive den globale opvarming på grund af en kold vinter. 

Den globale opvarmning får mere is til at smelte mod nord, hvorved mere varme kan undslippe fra det isfri hav. Denne varme stiger til vejrs og opvarmer luften omkring den polare hvirvelvind, og når temperaturforskellen mellem nord og syd i disse højder bliver mindre, bliver hvirvelvinden som barriere svækket. Dermed er der åbnet for, at bølgerne af kold luft fra Arktis kan strømme mod syd i tunger af kulde, mens varme luftmasser finder vej mod nord. (Kilde: Information)

"Mange typer ekstreme vejrfænomener bliver hyppigere med klimaændringerne, og vores undersøgelse tilføjer dokumentation for, at dette også kan gælde de kuldebølger, der optræder som en ubehagelig overraskelse i disse regioner,", siger Judah Cohen, klimaforsker ved MIT.

6. marts 2018

Solen giver gråstenerne varme

Den CO2-neutrale fjernvarme der produceres i Gråsten, blev i løbet af 2016 udvidet med et 11.000 m2 stort solvarmeanlæg, der supplerede det allerede eksisterende anlæg på 19.024 m2. I 2015 leverede solvarmeanlægget 26 % af den samlede varmeproduktion til boligejerne i Gråsten.
 

Gode råd om fjernvarme

Se film med gode spareråd om fjernvarme

Cookiepolitik