Biogasanlæg i offentlig høring - kom til borgermødet

I arbejdet med at skabe rammerne for et biogasanlæg på Glansager tager Sønderborg Kommune nu fat på anden fase og inviterer til et borgermøde den 15. marts for at give mulighed for at kommentere lokalplanforslaget.

Af Nicolas Bernhardi

Det er selskabet NGF Nature Energy, som i samarbejde med lokale landmænd, ProjectZero og Sønderborg Kommune arbejder med at etablere et biogasanlæg på Glansager. Tidligere var en placering ved Blans på tale, men placeringen på Glansager foretrækkes nu – både fordi adgangsforholdene, når landmænd skal levere gylle, er bedre, men også fordi placeringen her påvirker færre naboer.

Kom til borgermødet

Sønderborg Kommune inviterer til borgermødet torsdag den 15. marts kl. 17 på Vollerup Vandrerhjem, Mommarkvej 22, Vollerup, 6400 Sønderborg, hvor repræsentanter fra NGF Nature Energy, Niras og Sønderborg Kommune forklarer på mødet om processen og myndighedsbehandlingen og svarer på spørgsmål. Forslaget til lokalplan inkl. kommuneplantillæg samt miljørapport og VVM er i offentlig høring fra 7. marts til 2. maj 2018. Du kan finde beskrivelse og høringsadgang på www.sonderborgkommune.dk/høringer.

Sådan kan et biogasanlæg se ud. Procestankene vil ikke overstige 28 meter, og hallerne bliver ikke over 15 meter. Anlægget vil desuden bestå af læssehaller, en administrationsbygning, svovlrenseanlæg og gaskedel.

Biogas som vigtig brik i ProjectZero visionen

"Biogas er et vigtig bidrag i indsatsen for, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029. I vores energiplan vurderer vi, at kommunens naturgasforbrug kan dækkes med 30 mio. kubikmeter biometan i 2029, så et biogasanlæg er et afgørende skridt i den rigtige retning mod bæredygtighed", siger Aase Nyegaard, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune og fortsætter:

"Jeg glæder mig til næste fase, hvor vi igen inviterer naboerne med, så de kan høre om projektet og stille spørgsmål direkte til de fagfolk, der ved besked om biogasanlæg. Jeg håber, at naboer og andre interesserede borgere vil møde op og spørge, og at de også vil benytte muligheden for at komme med høringssvar, hvis de har noget på hjerte i forhold til anlægget".

Om anlægget

Anlægget skal efter planen behandle op til 600.000 tons organisk biomasse pr. år – med et forventet udbytte på ca. 21 mio. kubikmeter biogas. Anlægget passer dermed rigtig godt ind i Sønderborg-områdets omstilling og sikrer en grøn energisforsyning til områdets nye busser og andet tung transport men også til energitunge produktionsprocesser i området.

15. marts 2018 kl. 17:00 - 21:00

Pris: Gratis

Læs alt om Biogas i Sønderborg

Biogas i Sønderborg har sin egen hjemmeside. Læs mere her:

www.biogassonderborg.projectzero.dk/

Moderne biogasproduktion

Et moderne biogasanlæg består af en administrationsbygning, læssehaller til på- og aflæsning af biomasse samt procesbygning til varmevekslere mv. Derudover er der procestanke, for- og efterlagertanke, lagerfaciliteter til opbevaring af biomasser, svovlrensningsanlæg til rensning af biogassen, gaskedel inkl. skorsten til procesvarme, gasfakkel, biofilter til rensning af ventilationsluft samt gasopgraderingsanlæg. Bygningshøjder på ressourcestankene er ca. 28 m.

Den producerede gas bliver ikke opbevaret på anlægget, men direkte renset og sendt ud i naturgasnettet, hvorefter den kan bruges som almindelig naturgas til opvarmning, madlavning, industrielle processer – fra sommeren også til byens 42 nye gasbusser.

Cookiepolitik