Roadmap2025-processen igangsat

Sønderborg Byråd godkendte Roadmap2025-processen på sit møde den 25. april 2018. Processen skal over de kommende 6-9 måneder udvikle ProjectZero-køreplanen frem mod 2025. 

Af Peter Rathje

ProjectZero er Byrådets vision om at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029. I 2007 vedtog Byrådet visionen om at gøre Sønderborg-området til et CO2-neutralt vækstområde i 2029 - 20 år før resten af Danmark.

Innovationsmotor for vækst og udvikling

Den målrettede grønne omstilling er samtidig innovationsmotor for nye løsninger, forretningskoncepter og nye grønne arbejdspladser.

Gennem handleplaner (Roadmaps), som involverer alle Sønderborg-områdets stakeholdere, er der løbende opstillet mål og handlinger og synliggjort effekter i form af et lavere eller grønnere energiforbrug og heraf lavere CO2-udledning.

Sønderborg-området har i perioden fra 2007 til 2015 reduceret CO2-udledningen med 35% - målet var ifølge Roadmap2015 en reduktion på 25%. Den igangværende Roadmap2020 fokuserer på i 2020 at have reduceret udledningen med 50% i forhold til 2007 – med forventning om 900 nye arbejdspladser pr. år frem mod 2020.

Omfattende stakeholder-forankret udviklingsproces

Roadmap2025-processen igangsættes af Byrådet og gennemføres i tæt samarbejde med områdets stakeholdere og Sønderborg Kommune. Udviklingsprocessen faciliteres af ProjectZero-sekretariatet i samarbejde med en række eksterne konsulenter, der allerede er involveret i flere af omstillings- og demonstrationsprojekterne – herunder især det store EU SmartEnCity-projekt.

Roadmap2025-processen omfatter følgende aktiviteter i 2018/2019

 • Indledende analyser i foråret
 • Formulering af kommissorier for arbejdsgrupper i foråret
 • 2029-scenarieproces medio maj
 • Grøn transport-workshop primo juni
 • Kick-off møde med arbejdsgrupper ultimo juni
 • Arbejdsgruppemøder hen over sommeren
 • Midtvejs-workshop i september
 • Afsluttende arbejdsgruppemøder i oktober
 • Rapportskrivning
 • Erhvervskonference med fokus på læring og skalering i november
 • Rapportering til ProjectZeros bestyrelser i december
 • Afrapportering til byrådet primo 2019
 • Roadmap2025 implementerings-workshop primo 2019

Roadmap2025 forventes godkendt af Byrådet primo 2019, som en integreret del af kommuneplanen.

Andre byer kigger Sønderborg i Roadmap2025-kortene…

Roadmap2025 er samtidig et udviklings- og demonstrationsprojekt i EU SmartEnCity-projektet. Derfor vil projektets partnere følge processen tæt og give indspark til analyser og metoder samt anvende projektets læring og erfaringer i tilsvarende udviklingsprocesser i Tartu, Vitoria-Gasteiz, Lecce og Asenovgrad. Ligeledes har en række danske byer vist interesse for at følge processen og inddrage værktøjer, metoder og erfaringer i deres egne roadmap-processer.

Scenarie-workshop på Sandbjerg

Den netop afholdte scenarie-workshop på Sandbjerg satte fokus på de fremtidige rammebetingelser frem mod 2029. Med kun 11 år til at nå målet, blev der stillet skarpt på sigtepunkt og indsatsområder – i en stadig mere foranderlig verden.

Meget kan nå at ændre sig: Hvad koster energien i 2029? Er vejret begyndt at opføre sig anderledes? Har vi fået super-avancerede smartphones, virtual reality og selvkørende biler? Er økonomien og beskæftigelsen på vej op – eller det modsatte? Hvordan tænker borgere i Sønderborg? Er de ligeglade med klimaet – eller er klimaet i 2029 et yderst påtrængende emne?

Knap 40 nøgleaktører, primært fra Sønderborg-området, diskuterede mulige (Sønderborg) fremtidsbilleder samt overvejelser om, hvilke forskellige veje udviklingen kan gå og skabte i samarbejde fire forskellige scenarier, som skal udfordre Roadmap2025-processens diskussioner og udviklingsforslag.

Peter Hesseldahl, fremtidsforsker og MandagMorgen NEXT redaktør faciliterede scenarieprocessen. Peter Hesseldahl gennemførte i 2007/2008 en tilsvarende proces for ProjectZero og byrådet.

30. maj 2018

Download byrådets materialer

Byrådet godkendte på sit møde den 25. april igangsætning af Roadmap2025-processen. Download og se materialerne fra byrådets behandling her. Materialerne omfatter:

Målsætninger og handleplaner driver vejen mod nullet

Siden 2009 er der udarbejdet en ProjectZero masterplan 2029 samt handleplaner (Roadmaps) med delmål og handlinger for vejen mod nullet.

Fire delmål styrer vejen mod nullet i 2029

 • I 2015 skal CO2-udledningen være reduceret med 25% i forhold til 2007 (Roadmap2015)
 • I 2020 skal CO2-udledningen være reduceret med 50% (Roadmap2020)
 • I 2025 skal CO2-udledningen være reduceret med 75% (Roadmap2025)
 • I 2029 skal CO2-udledningen være reduceret med 100% (Roadmap2029)

Visionen realiseres gennem energieffektivisering og omlægning af energiforsyningen til Sønderborg-områdets egne energikilder. Det forudsætter, at alle er med dvs. borgere, virksomheder, butikker, landbrug, skoler, institutioner, uddannelsessteder, kommunen samt forsyningsselskaberne.

Resultater af indsatserne i 2007-2016

Sønderborg-området har reduceret CO2-udledningen med 35% i perioden 2007 til 2016.

Det er sket ved konkrete tiltag for at nedbringe energiforbruget og udfase de fossile brændsler. Resultat er opnået ved energioptimering, udfasning af naturgas, grønne løsninger og ved den grønne omstilling i energiproduktionen. Især den grønne fjernvarme og grønnere produktion af el har været årsag til, at den grønne omstilling er slået igennem i Sønderborg området.

Sønderborg følger lige nu de mål og handlinger, der er beskrevet i Roadmap2020. Roadmap2020 beskriver inden for seks fokusområder konkrete forretningsbaserede koncepter, som forudsættes forankret hos private og offentlige aktører med support fra ProjectZero-sekretariatet, og som vil fungere som acceleratorer for den erhvervs-, job- og klimaudvikling, der skal ske frem mod 2020.

Det er tid til at udarbejde den næste handleplan for perioden frem mod 2025 og mod en CO2-reduktion på 75% – Roadmap2025. En del af planen er ligeledes at forholde sig til indsatserne i de sidste 4 år frem mod 2029.

Roadmap2025 forventes færdigudviklet primo 2019, hvor den skal til endelig godkendelse i Byrådet, som en integreret del af kommuneplanen.

Cookiepolitik