Sådan ser Lillebælt Syd vindmøllerne ud fra kysten

Visualiseringerne af den kystnære Lillebælt Syd vindmøllepark er nu på roadshow. Få et sneak-peek her og se alle visualiseringerne den 28. juni i Nordals Idrætscenter kl. 18.30, hvor alle interesserede er velkomne til at kigge med.

Af Peter Rathje

Visualisering ved Vinkelbæk, klart vejr, 8MW

Sønderborg Forsyning har lavet visualiseringer fra seks forskellige punkter i Assens, Sønderborg og Haderslev kommuner.

Visualiseringerne viser, hvordan Lillebælt Syd vil se ud fra hver af de seks punkter i henholdsvis meget klart vejr, i vejr med 10 km. og 5 km. sigtbarhed samt om natten. Derudover er der lavet 360 graders visualiseringer, så man kan danne sig et helhedsindtryk fra fire udsigtspunkter. Ole Riberholdt, Cowi, som har lavet visualiseringerne, vil vise visualiseringerne og forklare, hvordan de er lavet og besvare spørgsmål vedr. visualiseringerne.

Visualiseringerne præsenteres af på roadshow med følgende køreplan:

Den 26. juni kl. 17.30 – 19.00 i Helnæs forsamlingshus, Assens

Den 26. juni kl. 20.00 – 21.30 i Thorøhuse forsamlingshus ved Assens

Den 28. juni kl. 18.30 – 20.00 på Nordals Idrætscenter i Nordborg

Visualiseringsmøderne fokuserer 100% på en præsentation af visualiseringerne forud for færdiggørelsen af VVM-undersøgelsen, som vil blive præsenteret på borgermøder på et senere tidspunkt når resultaterne foreligger. 

27. juni 2018

Visualiseringerne af vindmøllerne

Brug følgende link for at finde frem til visualiseringerne:

https://lillebaeltsyd.dk/visualiseringer/

Lillebælt Syd

Den kystnære vindmøllepark på Lillegrund er udviklet siden 2011, hvor et lokalt Sønderborg-vindmøllelaug igangsatte de første forundersøgelser, som pegede på, at Lillegrund var egnet til at opstille en kystnær vindmøllepark.

Projektet blev præsenteret for både Folketingets Energipolitiske udvalg og Assens kommune i efteråret 2011 - og var sammen med lignende projekter i Aarhus og København med til at skabe begrebet ”Kystnære vindmøller”, som blev politisk forankret i Energiforliget 2012. De tre kystnære mølleprojekter blev udviklet som projekter, der skal energiforsyne deres nærtliggende samfund med grøn strøm baseret på aktiv deltagelse af borgere- og virksomheder og forsyningsselskaber.

Det har siden starten i 2010 været ambitionen at forankre møllernes ejerskab bredt på lokale borgere, virksomheder, forsyningsselskaber m.v.

Lillegrund Syd projektet er i dag forankret i Sønderborg byråd med Sønderborg Forsyning som projekt-developer.

Jesper Lund-Larsen, miljø- og arbejdsmiljøpolitiskkonsulent i Fagforbundet 3F, har tidligere vurderet at Lillebælt Syd projektet kan skabe 2.400 midlertidige jobs og 30-40 varige jobs i hele Danmark.

Læs mere om Lillebælt Syd projektet på projektets hjemmeside.

Visualisering ved Fynshav

Visualisering ved Fynshav, klart vejr, 8MW

Cookiepolitik