ProjectZero afholdte grøn transportworkshop

Forrige mandag havde ProjectZero inviteret til transportworkshop for at få input til, hvordan transporten gøres CO2-neutral i Sønderborg-området, som en del af Roadmap2025-processen.

Af ProjectZero

Den 28. april igangsatte Sønderborg Byråd, ProjectZeros Roadmap2025-proces for at sikre en yderligere CO2-reduktion i 2025.  Som en del af Roadmap2025-processen afholdte ProjectZero en grøn transportworkshop, hvor 60 samarbejdspartnere, eksperter og fagpersoner deltog.

De skulle komme med deres idéer til projekter, som kan være med til at drive den grønne transportomstillingen, der sikrer flere elbiler på vejene og får flere til at fravælge bilen til fordel for cyklen. Transporten er et af de udfordrende områder i Sønderborg-områdets grønne omstilling.

Siden 2007 har vi fået yderligere 5000 biler i Sønderborg-området, og desværre er kun en brøkdel af dem elbiler. Vi har allerede taget et skidt på vejen mod en CO2-neutral transport med biobusserne. Men for at komme i mål, har vi brug for jeres idéer og viden”, sagde Pernille Petersen, projektkoordinator ved ProjectZero.

Eksperter var indbudt

Til workshoppen deltog flere eksperter, som sammen skulle skabe rammerne for transportworkshoppen. Trine Lindén fra Commocean gav deltagerne indblik i, hvem borgerne i Sønderborg-området er, og hvilket livssyn de har.

Programmet for dagen gav også anledning til at kigge ind i fremtiden. Niels Buus Kristensen, medlem af klimarådet og formand for ekspertgruppen, som står bag rapport ”Mobilitet for fremtiden”, fortalte om transportudviklingen og de teknologier, som kan have en afgørende rolle for transportomstillingen

i fremtiden vil vi se en stor udvikling indenfor den selvkørende teknologi, men hvornår den for alvor slår igennem, er der en usikkerhed om.”, sagde Niels Buus Kristensen.

De fire indsatsområder

Efter de inspirerende oplæg blev deltagerne opdelt i fire grupper:

  • Bæredygtig transport
  • Kollektiv transport
  • Privatbilsme
  • Tung transport

De fire indsatsområder afspejler den strategiske energiplan for grøn transport, som skal medvirke til omstillingen af transporten gennem 27 initiativer frem til 2021.

Alle idéerne, som deltagerne kom med på dagen, skal bygge videre på den strategisk energiplan for grøn transport, og det bliver udvalgte arbejdsgruppers opgave at udvælge og omdanne idéerne til projekter. I sammenspil med den strategiske energiplan for grøn transport og den kommende Roadmap2025-handleplan, vil linjen for den grønne transportomstillling være lagt.

11. juni 2018

Handlepan driver vejen mod nullet

Siden 2009 er der udarbejdet en ProjectZero masterplan 2029 samt handleplaner (Roadmaps) med delmål og handlinger for vejen mod nullet.

Fire delmål styrer vejen mod nullet i 2029

  • I 2015 skal CO2-udledningen være reduceret med 25% i forhold til 2007 (Roadmap2015)
  • I 2020 skal CO2-udledningen være reduceret med 50% (Roadmap2020)
  • I 2025 skal CO2-udledningen være reduceret med 75% (Roadmap2025)
  • I 2029 skal CO2-udledningen være reduceret med 100% (Roadmap2029)

Cookiepolitik