Otte folkeskoler skal konkurrere på CO2-reduktion

Når skoleåret 2018/2019 begynder efter sommerferien, sætter 8 af kommunens folkeskoler ekstra fokus på at reducere CO2-udledningen – og det er eleverne, der skal vise vejen.

Af Kasper Wilkens

Inspiration fra Holland

Det er morgen, og skolebørnene er lige mødt ind til skole i en lille hollandsk by, der ligger lidt uden for Groningen i det nordlige Holland. I denne lille by ligger skolen De Zandplaat, som deltager i et projekt kaldet ’Energy Challenge’. Projektet går ud på, at eleverne skal finde på måder, hvorpå de kan spare på energien på skolen, så de kan reducere CO2-udledningerne. Et projekt, som skolen har deltaget i de sidste 4 år, og som de har haft stor succes med. Både i forhold til at spare på energien, men i særdeleshed også ift. at få eleverne til aktivt at medvirke i projektet. For at sige det, som det er, så er det eleverne, der har ansvaret og styringen, og det nyder de i høj grad. Det er så lærerens rolle at motivere, guide og hjælpe til undervejs.

Vi befinder os i et område, som ofte er ramt af jordskælv. På turen ud til skolen kørte vi forbi en af de store syndere til disse jordskælv. Et stort område, hvor der pumpes gas op af undergrunden. Holland har i længere tid været ramt af disse jordskælv, som netop skyldes dybe boringer i undergrunden til udvinding af naturgas.

Hvad har det at gøre med at skulle spare på energien på skolerne? I Holland bruges naturgas i høj grad til opvarmning af bygninger, og det samme gør sig gældende for skolerne. Derfor forsøger man altså at mindske forbruget så meget som muligt, så der skal pumpes mindre naturgas op, og i dette område, hvor eleverne selv har mærket rystelser fra skælvene, giver det en ekstra motivation for at spare. Men rystelserne i den lille hollandske by er faktisk ikke den største motivationsfaktor for eleverne. For spørger man dem, så handler det om at passe på vores klode, lære om bæredygtighed, og så er det sjovt.

Flere af kommunens skoler deltager efter sommerferien

Hjemme i Danmark er et skoleår ved at nå til vejs ende, men som altid begynder et nyt efter sommerferien. For otte af Sønderborg Kommunes folkeskoler betyder det deltagelse i Interreg-projektet 2imprezs, der har som hovedmål at skabe større bevidsthed om bæredygtig adfærd hos eleverne og skabe CO2-reduktioner på skolerne. 2imprezs er delvist inspireret af det hollandsk koncept kaldet ’Energy Challenge’, hvor eleverne bliver sat i fokus i læringen om bæredygtighed og CO2-besparelser. Det er eleverne, der i fællesskab skal være med til at reducere CO2-udledningen på skolen og lære de andre elever og skolens øvrige personale om en bæredygtig adfærd. Det kan enten gøres i elevrådet, som et klasseprojekt, et projekt med linjefaget eller som et fælles projekt for hele skolen. Hver skole er forskellig, og derfor er der i projektet, som House of Science er projektpartner på, også lagt op til, at hver skole finder det koncept, som passer dem bedst.

2imprezs er som sagt et Interreg-projekt, hvor der er projekt-partnere fra Belgien, Holland, Tyskland, Storbritannien og Danmark. Fra Danmark er det House of Science og SDU, der er projektpartnere, og det er House of Science, som I samarbejde med de otte skoler, skal få projektet til at køre i Sønderborgs folkeskoler i det første projektår, som anses lidt for et pilotforsøg. 

Deltagende skoler konkurrere lokalt - og internationalt 

Jordskælv er heldigvis ikke noget, som vi oplever ofte i Sønderborg Kommune, men alligevel er der god grund til at forsøge sig med konceptet om at spare på energien i Sønderborg Kommunens folkeskoler. For det første, som det også blev sagt af de hollandske elever, handler det om at blive bedre til at passe på kloden, og det bliver mere og mere tydeligt, at dette er en nødvendighed – især for de nye generationer. For det andet, som de hollandske elever også fik sagt, så kan det være en rigtig sjov og god måde at lære på, og man håber selvfølgelig, at det bliver samme oplevelse i Sønderborg Kommunes folkeskoler. For det tredje, så stemmer det helt overens med ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt vækstområde i 2029.

Som en del af projektet kommer de otte skoler til at konkurrere mod hinanden, hvor man til sidst vil finde vinderskolen ud fra et sæt kriterier, som ikke helt er færdigdefineret endnu, men som indeholder mere end blot, hvad der er blevet reduceret af CO2 på skolen. Det er bl.a. innovation/kreativitet, udbredelsen på skolen, inddragelse af lokalsamfundet etc. Konkurrencen har også en international dimension. Centralt for projektet er fokusset på adfærden blandt skolens brugere. Det handler ikke om at installere sig ud af alle problemerne med smarte teknologier, hvilket flere af skolerne allerede har gjort den seneste årrække med bl.a. automatisering af lys og vand. Fokusset er derimod på adfærden og bevidstheden, og det er dét, som skal være mere til at reducere skolerne udledninger af CO2. Projektet er i øjeblikket ved at blive konkretiseret og tilpasset den enkelte skole, så både personale og elever kan se sig selv i det, og som forhåbentlig vil sikre et succesfuldt projekt, hvor eleverne lærer om bæredygtig adfærd, og hvor de selv tager initiativ til at handle på deres viden og bevidsthed i overensstemmelse med deres komptencer. 

Håber på deltagelse fra flere skoler

2imprezs kommer til at køre over de næste 2 skoleår, og i første år deltager som sagt otte folkeskoler i Sønderborg Kommune. Håbet er, at alle folkeskolerne har lyst til at deltage i løbet af de to år.

13. juni 2018

Deltagere i 2imprezs

Lande, der deltager i Interreg-projektet 2imprezs:

 • Holland
 • Belgien
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Danmark

 

Folkeskoler fra Sønderborg Kommune, som deltager i 2imprezs

 • Broager Skole
 • Dybbøl-Skolen
 • Gråsten Skole
 • Kløver-Skolen
 • Lysabild Børneunivers
 • Nybøl Skole
 • Rinkenæs Skole
 • Sønderskov-Skolen

Cookiepolitik