Klimaeksperter til ungdommen: Lav et klima-oprør!

Folkemødet 2018 er slut, men det er kampen for klimaet ikke, og fra flere klima-eksperter lød opfordringen: De unge bør lave et klima-oprør!

Af Kasper Wilkens 

Folkemødet 2018 er nu veloverstået med ProjectZeros deltagelse i et samarbejde med resten af Energibyerne. Det medførte blandt flere ting en række spændende debatter, hvoriblandt en debat omhandlede unge og deres opfattelse af klimakrisen, og hvordan vi får dem til mere aktivt at deltage i den grønne omstilling. En debat, som åbnede for mange spørgsmål, men også mange forhåbninger og bekymringer for fremtiden.

Den grønne dagsorden var højt prioriteret – også for unge

Blandt flere hundrede emner, debatter, arrangementer og diverse events stod klimaet rigtig højt på dagsordenen ved Folkemødet i år, og højere end den tidligere har gjort ved Folkemødet. Det samme gjaldt for den unge generation. Og når debatterne omhandlede både de unge og den bæredygtige dagsorden, kom begrebet ’Generation Verdensmål’ ofte i brug. Det lød fra flere, at nutidens unge var dem, der skulle være med til at løfte den store opgave, som ligger i målsætningen om at opfylde de 17 Verdensmål, og at det var den unge generation, der skulle sikre, at de blev opfyldt.

Unge blev involveret

Der blev både talt om de unge og i visse tilfælde også med de unge. For ProjectZero var det rigtig vigtigt ikke bare at tale om, men især også med de unge, men også at give dem nødvendig taletid, så den erfarne generation kunne få indsigt i de tanker, som de unge har omkring klimakrisen og den grønne omstilling, som vi for alvor er i gang med i Sønderborg kommune. De unge blev nemlig inviteret med til paneldebat, hvor der udelukkende var unge mennesker i panelet. Der var både repræsentanter fra Spejderne, UngEnergi, ProjectZero samt unge mennesker og børn fra Bornholm.

Sure gamle mænd søger hjælp

Debatten, som blev kaldt ’Sure gamle mænd søger hjælp’, som ProjectZero afholdte i samarbejde med Energibyerne, havde til formål at inddrage de unge i højeste grad i snakken om, hvordan vi inddrager unge mere i den grønne omstilling, og hvordan de unge ser på fremtiden med den udvikling, som vi har i øjeblikket.

Meldingerne fra de unge mennesker var bl.a., at det også for dem kunne virke meget uoverskueligt, hvad der var det rigtige, bæredygtige valg at træffe, men at de ikke var et sekund i tvivl om, at det var ualmindeligt vigtigt, at der blev reageret og handlet på de fænomener og tendenser, som flere og flere forskere udtrykker bekymringer for ift. vores ændrende klima.

Hvem har ansvaret?

De unge blev udfordret på, om det ikke kun var op til dem at løse den her problematik, da det jo var dem, som kom til at leve med konsekvenserne af den alt for store CO2-udledning, og derfor kunne den ældre generation være lidt ligeglad. Der blev også opfordret fra flere tilhørende, at de unge skulle være mere aktivistiske og demonstrere for handling på det grønne område. En opfordring, som den tidligere vejr-vært og nuværende selvstændige klima-formidler Jesper Theilgaard også kom med i løbet af lørdagens, hvor debatten blev holdt. I en artikel fra Kristeligt Dagblad siger Jesper Theilgaard, at unge skal være mere aktivistiske, demonstrere og lave et klima-oprør. Theilgaard mener, at hans egen generation har givet lidt op, og at der fra politisk side ikke bliver taget ansvar. Dette skal den unge generation være med til at kræve.

Dialog fremfor demonstration

Svaret fra de unge til Energibyernes debat på opfordringen om at lave et klima-oprør og demonstrere var entydigt: Det er for nemt at kaste ansvaret for handling over på os! Der er brug for at handle nu, det er vi enige om, men vi tror mere på, at dialog har en kortere vej til handling end demonstration. Har I lyst til dialog og handling? – så er VI klar!

Reaktionen fra det tilhørende publikum var positiv, og der lød ikke blot en applaus, men der blev inviteret til flere samarbejder efterfølgende. ProjectZero er også selv i gang med aktivt at inddrage de unge i den grønne omstilling i Sønderborg. En generation, som har så meget uudnyttet potentiale, at det ville være en katastrofe ikke at benytte sig af det.

Folkemødet 2018 er slut, men det er kampen for klimaet ikke, og forhåbentlig ser vi flere og flere tegn på handlinger og samarbejder generationer i mellem.

27. juni 2018

Billeder fra Folkemødet

Herunder kan ses billeder fra diverse arrangementer afholdt af Energibyerne, som ProjectZero er en del af. 

Cookiepolitik