Kickoff Roadmap2025

Fredag den 22. juni blev processen frem mod ProjectZero-visionens Roadmap2025 skudt i gang. Det skete med et stort kickoff, hvor 76 personer sammen satte processen i gang.

Af Henrik Bielefeldt

Resten af 2018 skal 76 personer fordelt i 8 arbejdsgrupper sammensætte Roadmap2025, derfor var de samlet fredag den 22. juni for at igangsætte arbejdet og sammen blive inspireret til processen.

Borgmester Erik Lauritzen var med på dagen og igangsatte arbejdet: "De første 11 år er nu gået, der har vi virkelig skabt nogle resultater, og vi er nået rigtigt langt. Det er kun lykkedes, fordi så mange parter sammen har arbejdet på det her.

Dermed ved vi også, at skal vi klare de næste skridt, så kan det kun ske ved, at vi er sammen om det rigtigt mange.", sagde Borgmester Erik Lauritzen blandt andet i sin velkomst.

Målet for Roadmap2025 er en CO2-reduktion på 75% for Sønderborg-området. Målet skal nås gennem energieffektiviseringer og mere produktion af vedvarende energi.  

På dagen blev deltagerne præsenteret for 4 mulige fremtidsscenarier for Sønderborg-omådet af Peter Hesseldahl, fremtidsscenarier som skulle inspirere deltagerne i deres arbejde med at udvikle projekter til Roadmap2025. 

Per AlexSørensen fra PlanEnergi fremlagde, hvilke tekninske løsninger der er nødvendige for området for at indfri målet i 2029, dermed blev rammerne for arbejdsgrupperne sat. 

Roadmap2025 bliver udarbejdet i et bredt samarbejde på tværs af byen, hvilket opstarten med 76 deltagere illustrerede. I løbet af processen vil flere blive inddraget i arbejdet for at sikre de bedste projekter bliver indarbejdet.

Roadmap2025-processen handler om at identificere de nødvendige tiltag, der skal bringe området i mål. Samtidig skal det sikres, at der er en bred opbakning til de projekter, der igangsættes, og at de samtidig er med til at skabe vækst og fremgang for Sønderborg-området.

Det er vigtigt, at vi får hele området med, og at vores lokale partnere og virksomheder og borgerne kan se, hvordan Roadmap2025 er en fælles plan på vej mod nullet. 

Alle deltagerne på kickoffet blev delt ud i 8 arbejdsgrupper, der hver arbejdede med projekter for deres arbejdsområde. Arbejdsgrupperne skal derefter mødes i løbet af sommeren og ideudvikle projekter, der kan understøtte Roadmap2025-målet. I oktober samles planerne og sammensættes til Roadmap2025. Derefter skal de enkelte projekter videreudvikles, således at de kan igangsættes efterfølgende. Efter planen skal resultatet forelægges byrådet i starten af 2019.

 

27. juni 2018

Roadmap2020

Billeder fra dagen

Cookiepolitik