Halmværket i Nordborg går i den næste fase

Danfoss A/S og Sønderborg Forsyning A/S ønsker at etablere et halmfyret fjernvarmeværk ved Lunden, som skal forsyne de fem største byer og landsbyer på Nordals. Danfoss vil i tilknytning til værket bygge et center, hvor gæster og kunder kan se virksomhedens teknologier inden for varmeforsyning. Planafdeliingen i Sønderborg Kommune påbegynder nu lokalplanlægningen.

Af Sønderborg Kommune, Journalist Herdis Thomsen

Sønderborg forsyning havde allerede i 2016 et projekt for et halmfyret fjernvarmeværk, som Byrådet godkendte. Imidlertid blev der klaget over projektforslaget af Aftagerforeningen Østerlund A/S og Dansk Gas Distribution A/S. Energiklagenævnet har nu stadfæstet Sønderborg Kommunes godkendelse, og derfor har Sønderborg Forsyning genoptaget projektet - nu i samarbejde med Danfoss.

"Vi har overordnet i vores ProjectZero-vision en målsætning om, at forbrugerne konverterer fra individuel opvarmning, der er baseret på fossile brændsler, til ikke-fossil opvarmning. Det lever værket op til, og derfor kan vi med fornøjelse godkende, at forvaltningen går i gang med at udarbejde en lokalplan for fjernvarmeværket og produktudviklingscentret", siger Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard.

Området, hvor såvel fjernvarmeværk som produktudviklingscentret ønskes placeres, ligger syd for Lundenvej, adskilt fra Nordborgvej af den tidligere Als Motor-bygning. Biomasseværket, som placeres længst mod vest, skal efter planen omfatte en kedelbygning, halmlade, to skorstene og en varmetank. Arealet er på 2,3 hektar, og Sønderborg Forsyning regner med, at biomasseværket skal have et output på 10 megawatt - med mulighed for at udvide til 16-18.

"Vi synes, det er en rigtig god ide at kombinere kraftvarmeværket med et center, hvor Danfoss kan præsentere sine produkter inden for varmeforsyning. Det bliver på én og samme tid et gode for borgerne og et center, hvor kunder og andre gæster kan få ny viden og deltage i workshops", supplerer Teknik- og Miljøudvalgets næstformand, Stefan Lydal.

Områderne, der tænkes forsynet med varme fra biomasseanlægget, er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen.

I forbindelse med lokalplanprocessen skal der foretages en miljøscreening for at belyse fjernvarmeværkets indvirkning på miljøet.

26. juni 2018

Fjernvarmenet på Nordals bliver udvidet

Varmeværket skal være på 10 MW med mulighed for at sætte yderligere 6 MW op i takt med at flere forbrugere tilslutter sig. Fjernvarmenettet på Nordals udvides i takt med tilslutningerne.

Danfoss etablerer en dagligvarebutik og udviklingscenter

Danfoss A/S vil gerne bygge et nyt produktudviklingscenter for køleteknik og placere det nordvest for krydset Lundenvej/Nordborgvej. I centret ønsker virksomheden at demonstrere over for kunder og andre gæster, hvilke teknologier, den tilbyder på køleområdet.

For at vise, hvordan virksomheder klimarigtigt kan forsyne hinanden med overskydende energi fra kulde- og varmeproduktion, ønsker Danfoss at bygge en dagligvareforretning og en tankstation lige ved siden af centret. Dagligvareforretningen etableres i samarbejde med en supermarkedskæde.

Det nye center skal ligge lige overfor halmværket (lokalplan 1.8-3) på billedet.


 

Yderligere informationer

Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18

Konst. chef for Plan&Myndighed, Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59

Journalist Herdis Thomsen, tlf. 27 90 59 47

Cookiepolitik