God interesse for arbejdet med at klimasikre

Over 100 borgere mødte op til det første borgermøde om at klimasikre mod stormfloder og skybrud. En del af dem meldte sig til workshops, som skal arbejde med at ideudvikle mulige løsninger - og der er fortsat åbent for at tilmelde sig.

Af Sønderborg Kommune - Journalist, Herdis Thomsen

Isen smelter, så havvandet stiger, grundvandet stiger, og vi oplever flere stormfloder og ekstreme skybrud. Hvordan sikres værdier som huse, veje og forsyningsanlæg, når det sker? Det er klimaudfordringen, som Sønderborg Kommune nu tager fat på at se på løsninger for i tæt samarbejde med borgerne.

Det første møde fandt sted i aftes i Multikulturhuset, hvor flere end 100 mødte op for at høre om udfordringen i havneområdet mellem Multikulturhuset og Sønderborg Slot. Det er det første risikoområde, borgerne er inviteret til møde om - men i næste uge følger Gråsten By, senere Vemmingbund og dernæst flere andre steder.

- Vi kan ikke dæmme op for klimaforandringer alene, dér skal hele verden hjælpe med - og gerne gøre det lige så målrettet som vi gør med ProjectZero. Men vi kan her i Sønderborg Kommune udvise rettidig omhu og gøre, hvad vi kan, for at være parat til at minimere skaderne, når det ekstreme vejr rammer os. Og det gør vi bedst i samarbejde med jer borgere. Det er derfor, vi er her i dag, sagde viceborgmester og formand for teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard i sin velkomst.

Aftenens program gav desuden et indblik i den risikovurdering, Rambøll har foretaget for Sønderborg Kommune. Det er den, der udpeger Sønderborg Havn og Gråsten som de mest udsatte områder. Der blev vist billeder af vandstanden på forskellige niveauer, oplysning om de love, der skitserer rammerne for ansvarsfordelingen, og angivelse af de hensyn, der tæller, når man skal sikre - nemlig hvad det koster, hvad der virker og hvad der samtidig gør byen mere attraktiv.

Peter Duus, Orbicon, var hentet ind som inspirator og kunne vise mange eksempler på spændende og utraditionelle løsninger på klimaudfordringer i hele verden. På dansk grund er der fx etableret både skaterbaner og tennisbaner i "huller", som samtidig fungerer som reserver for overskydende regnvand i tilfælde af skybrud. Ved Limfjorden er der flere eksempler på mure, som holder vandet væk fra fx Nørre Sundby og Lemvig - men dilemmaet er, at man gerne fra huse, veje og opholdsarealer vil bevare udsigten over vandet. Derfor kan midlertidige eller fleksible løsninger med mure være en mulighed, eller man kan etablere mure og anlægge rekreative områder udvendig på den anden side af dem ved fx at bygge broer/promenader ud på vandet. I Sønderborg er udfordringen bl.a. at der ligger veje helt ud til kajkanterne.

24. januar 2018

Fakta

  • Interesserede borgere, som bor i de berørte Sdr. Havnegade, Havbogade eller Søndergade kan melde sig til at være med i workshops, som ser på mulighederne for skærmende foranstaltninger. Hvis man ikke allerede er tilmeldt, kan man gøre det på tlf. 88 72 40 84. Workshoppen finder sted torsdag den 22. februar.
  • Alle kan på www.klimaportal.sonderborg.dk indtaste en ønsket vandstand på et såkaldt Scalgo-kort og straks se, hvor vandet vil trænge ind ved den angivne vandstand. På siden er der også mange andre informationer om klimasikring i Sønderborg Kommune.
  • Næste klimasikringsmøde er i Det Gamle Rådhus, Gråsten på torsdag den 25. januar kl. 19. Her er plads til max. 100 deltagere, så i tilfælde af flere fremmødte holdes et ekstra møde den 1. februar.

Evt. yderligere informationer kan fås hos projektleder Hans Erik Jensen, Sønderborg Kommune, tlf. 27 90 54 94.

Cookiepolitik