Ambassadører i Sønderborgs gågade

21 amerikanske studerende besøgte torsdag d. 8. februar Sønderborg for at studere, hvordan Sønderborg håndterer klimaudfordringerne i praksis. De studerende skal som Young Zero Carbon Ambassadors bære klima-stafetten videre til USA. 

Af Kasper Wilkens

Solen stod højt på himlen, da toget med de 21 amerikanske studerende kom rullende ind på Sønderborg Station fra Københavns Hovedbanegård, og hvis den første dag i længere tid med storskinnede solskin ikke var tegn nok på, at denne dag ville blive en succes, så skulle man blot tage et kig på dagens program for at lade sig overbevise.

Som en del af de studerendes 5-måneders studieophold her i Danmark, hvor de er en del af et akademisk program ved DISabroad, som skal studere den danske miljø-, energi- og klimatænkning, besøgte de 21 studerende sammen med deres lærer, Emmanuel Gentil, Sønderborg for at undersøge, hvordan Sønderborg i praksis håndterer klimaforandringerne og omstillingen til et CO2-neutralt vækstområde. Et besøg, som de studerende og ProjectZero havde set frem til, og som de studerende havde forberedt sig særdeles godt til ved både at læse ProjectZeros Masterplan2029 og RoadMap2020.

Dagens program i Sønderborg bød efter togturen fra København først på en frokostpause ved Café Alsion, hvorefter Lars Riemann, direktør ved Sønderborg Forsyning, fortalte de unge mennesker om den omstilling, som Sønderborg Forsyning selv har gennemgået siden 2007 og gav dem samtidig en introduktion til Sønderborgs SmartEnCity-projekt.

Oplægget fra Lars Riemann blev opfulgt af en Q&A, hvor de studerende fik lov til at stille deres spørgsmål, og hvor Lars Riemann delte ud af sine erfaringer, som de studerende tog til sig og noterede i deres medbragte notesbøger. Herefter bevægede de amerikanske gæster sig ud af mødelokalet på Alsion og ned i Sønderborgs gågade, hvor næste punkt på dagens program ventede på dem.

Studerende påtog sig rollen som journalister for en dag

Efter en kort gåtur fra Alsion til Sønderborg Rådhus, hvor solens stråler stadig skinnede og varmede på en ellers kold februar-dag, blev de studerende mødt af diverse kameraer og journalister. Interessen for deres besøg var stort, og da de studerende selv skulle ud at lege journalister for at interviewe Sønderborgenserne om deres bevidsthed omkring dét at leve bæredygtigt og deres kendskab til ProjectZero, fulgte et kamera og en journalist med nogle af grupperne. Hurtigt blev der påsat mikrofoner på et par af de studerende, og derefter spredte de sig ud i Sønderborgs bymidte for at finde Sønderborgensere, som de kunne udspørge.

Selvom gaderne ikke var fyldte med mennesker denne torsdag tidlig eftermiddag – og på trods af en sprogbarriere, så lykkedes det alligevel for de studerende at finde Sønderborgensere, som var villige til at svare på deres forberedte spørgsmål.

”Hvordan kommer du til og fra arbejde? Hvad kender du til ProjectZero? Tænker du over, om du lever bæredygtigt i din hverdag?”, sådan lød nogle af de spørgsmål, som de udvalgte Sønderborgensere blev bedt om at tage stilling til, og svarene, som de studerende modtog, varierede bredt, hvilket blev diskuteret og evalueret, da de vendte tilbage til Alsion igen, hvor to af ProjectZeros medarbejdere stod klar til at tage imod dem.

Studerende påtog sig rollen som ambassadører for livet – YZCA

Tilbage på Alsion – og tilbage på programmet – var evalueringen af dagen, hvor de studerende delte deres observationer og tanker og fik svar på de spørgsmål, som de evt. måtte have fået undervejs. Her blev flere interessante synspunkter præsenteret, debatteret og taget til efterretning, men efter en hel dag, hvor de studerende havde haft rig mulighed for at stille spørgsmål, var det nu tid til, at de stod på modtagersiden af et spørgsmål. Derfor blev de bedt om at tage stilling til, hvordan de kunne bruge deres besøg i Sønderborg til at gøre en forskel i USA, men også bidrage til Sønderborg Kommune, og kun ved at besvare dette kunne de tage herfra som Young Zero Carbon Ambassadors, hvilket de alle gjorde.

De studerende tager efter endt ophold i Danmark tilbage til USA og studerer videre indenfor samme område med henblik på at finde spændende jobs indenfor klimaområdet, og med sig hjem tager de nu opgaven som ambassadør med sig. 

21. februar 2018

DISabroad

DISabroad – tilbyder udenlandske studerende at få dybere indsigter i, hvorledes vi i Danmark omstiller energisystemet baseret på lokale projekter med inddragelse af borgere m.v. De studerende betaler selv for deres studier i Danmark.

Læs mere om DISabroad her.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at et hold DISabroad-studerende er på besøg ved ProjectZero i Sønderborg, men det er første gang, at de tager herfra med et diplom som Young Zero Carbon Ambassadors, og ambitionen er, at de vil være de første i en længere række. 

YZCA - Ambassadørens rolle

Som Young Zero Carbon Ambassador har man til rolle at skabe yderligere samarbejde mellem det område, som man kommer fra - i dette tilfælde USA, og Sønderborg og involvere ungdommen i den bæredygtige, grønne omstilling i ens lokalområde.

Cookiepolitik