Byrådet står sammen om Lillebælt Syd

Miljøundersøgelsen for Lillebælt Syd er færdig, og der blev i uge 48 afholdt informationsmøder om vindmølleparken med henblik på fælles billeddannelse på delrapporter, visualiseringer m.v.

Af Peter Rathje

Sønderborg Kommune møder kritik fra flere fronter i forbindelse med planerne for etableringen af Vindmølleparken, der planlægges opført 4 km fra kysten i farvandet mellem Als og Fyn.

Senest har det fynske erhvervsliv og byrådet i Assens Kommune appelleret til Sønderborg Kommune om helt at droppe planerne om vindmøllerne i Lillebælt, men det ønsker Sønderborg Kommune ikke, tværtimod, og det bekræftede alle partier i byrådet overfor hinanden i tirsdags.

Byrådet står fast på sin klimadagsorden

”Klimaforandringerne står højt på dagsordenen i hele verden, og i Sønderborg-området har vi siden 2007 arbejdet med konkrete initiativer til nedbringelse af CO2-udledningen, og vi har i hele forløbet afvejet fordele og ulemper, og byrådet er enige om at fortsætte processen, fordi vi mener, at vindmølleparken er den bedste mulighed for at skaffe grøn energi de næste mange år”, siger borgmester Erik Lauritzen til SønderborgNYT.

Byrådet, med borgmesteren i spidsen, er glade for, at byrådet i Assens deler Sønderborgs visioner om at reducere CO2-udledningen og satse på mere grøn energi og hilser debatten velkommen.

”Vi er glade for en åben debat, hvor alle synspunkter bliver vendt, for vi er naturligvis bevidste om, at de fleste udviklingsprojekter har både fordele og ulemper, også når det handler om vindmøller i Lillebælt”, siger borgmesteren, der også mener, at der har været en god og konstruktiv dialog med de fleste kommuner rundt om Lillebælt.

Vindmøller er en smagssag – men nødvendige for klimaet

Erik Lauritzen anerkender, at nogle borgere får ændret deres udsigt, men er ikke enige i, at vindmøller er grimme og skæmmer landskabet.

”Vi mener de er en nødvendighed, og så er de et symbol på omstilling til grøn energi, og at vi passer på den natur, vi alle sammen holder af. Det er en opfattelse, som mange borgere deler med os, hvilket også ses i debatten på de sociale medier i disse dage”, siger borgmester Erik Lauritzen til SønderborgNYT.

Den 13. december tager repræsentanter fra Sønderborg Kommune til møde med Assens byråd, hvor der blandt andet skal diskuteres muligheder for samarbejde om Lillebælt Syd Vindmølleparken.

5. december 2018

Lillebælt Syd vindmølleprojektet

Læs mere om Lillebælt Syd vindmølleprojektet på projektets hjemmeside her: https://lillebaeltsyd.dk/

Læs byrådets kronik

Læs byrådets kronik, som bl.a. blev bragt i JydskeVestkysten lørdag den 1. december 2018:

Lad os finde løsninger sammen

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, og gruppeformænd for Sønderborg byråds partier: Tage Petersen, Venstre. Aase Nyegaard, Fælleslisten. Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti. Stefan Lydal, Dansk Folkeparti og Preben Storm, Socialdemokratiet.

Vi har i Sønderborg Byråd gennem en kronik i Jyske Vestkysten modtaget og diskuteret en opfordring fra et flertal i Assens byråd om at droppe planerne for Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Lad os først slå fast, at vi er utroligt glade for, at byrådet i Assens deler vores visioner om at reducere CO2-udledningen og satse på mere grøn energi til gavn for borgerne i regionen og i hele landet. Vi er også glade for en åben debat, hvor alle synspunkter bliver vendt, for vi er naturligvis bevidste om, at de fleste udviklingsprojekter har både fordele og ulemper, også når det handler om vindmøller i Lillebælt.

Læs mere

Cookiepolitik